spot_img
17.6 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Chín 25, 2022
spot_img
spot_img

Thế nào là phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ?

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là phương pháp đầu thầu trong đó những nhà thầu chuẩn bị sẵn sàng những đề xuất kiến nghị một lần và nộp cùng một thời gian trong cùng một túi hồ sơ. Tại thời gian mở thầu, bên mời thầu mở túi hồ sơ và thông tin công khai minh bạch những thông tin quan trọng trong cả yêu cầu kĩ thậu và đề xuất kiến nghị kinh tế tài chính của từng hồ sơ dự thầu …

1. Trường hợp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ thường vận dụng cho những gói thầu đơn thuần về mặt kĩ thuật, không có nhiều giải pháp kĩ thuật để triển khai .
Khoản 1 Điều 28 Luật đấu thầu năm 2013 lao lý :

“Điều 28. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được vận dụng trong những trường hợp sau đây :
a ) Đấu thầu thoáng rộng, đấu thầu hạn chế so với gói thầu phân phối dịch vụ phi tư vấn ; gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ ;
b ) Chào hàng cạnh tranh đối đầu so với gói thầu cung ứng dịch vụ phi tư vấn, shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp ;
c ) Chỉ định thầu so với gói thầu phân phối dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp ;
d ) Mua sắm trực tiếp so với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa ;
đ ) Chỉ định thầu so với lựa chọn nhà đầu tư. ”
– Nhà thầu, nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị gồm yêu cầu về kỹ thuật và yêu cầu về kinh tế tài chính theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu .
– Việc mở thầu được thực thi một lần so với hàng loạt hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu .

2. Quy trình chi tiết áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Điều 11 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP lao lý 6 bước trong quá trình vận dụng phương pháp một giai đoạn một túi hồ sơ .

2.1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a ) Lập hồ sơ mời thầu ;
b ) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu .

2.2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a ) Mời thầu ;
b ) Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu ;
c ) Chuẩn bị, nộp, tiếp đón, quản trị, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu ;

d) Mở thầu.

2.3. Đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm:

a ) Kiểm tra, nhìn nhận tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu ;
b ) Đánh giá cụ thể hồ sơ dự thầu ;
c ) Xếp hạng nhà thầu .

2.4. Thương thảo hợp đồng.

2.5. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

2.6. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

3. Lập hồ sơ mời thầu

3.1. Căn cứ lập hồ sơ mời thầu:

a ) Quyết định phê duyệt dự án Bất Động Sản hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư so với dự án Bất Động Sản, quyết định hành động phê duyệt dự trù shopping so với shopping liên tục và những tài liệu tương quan. Đối với gói thầu cần triển khai trước khi có quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản thì địa thế căn cứ theo quyết định hành động của người đứng đầu chủ góp vốn đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị chức năng được giao trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng dự án Bất Động Sản trong trường hợp chưa xác lập được chủ góp vốn đầu tư ;
b ) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt ;
c ) Tài liệu về phong cách thiết kế kèm theo dự trù được duyệt so với gói thầu xây lắp ; nhu yếu về đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật so với sản phẩm & hàng hóa ( nếu có ) ;
d ) Các lao lý của pháp lý về đấu thầu và những lao lý của pháp lý tương quan ; điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế ( nếu có ) so với những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức, vốn vay tặng thêm ;
đ ) Các chủ trương của Nhà nước về thuế, phí, khuyến mại trong lựa chọn nhà thầu và những lao lý khác tương quan .

3.2. Hồ sơ mời thầu phải quy định về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

– Tiêu chuẩn nhìn nhận hồ sơ dự thầu gồm có tiêu chuẩn nhìn nhận về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề ; tiêu chuẩn nhìn nhận về kỹ thuật ; xác lập giá thấp nhất ( so với trường hợp vận dụng chiêu thức giá thấp nhất ) ; tiêu chuẩn xác lập giá nhìn nhận ( so với trường hợp vận dụng chiêu thức giá nhìn nhận ). Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất kỳ điều kiện kèm theo nào nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm mục đích tạo lợi thế cho một hoặc 1 số ít nhà thầu gây ra sự cạnh tranh đối đầu không bình đẳng .
– Không sử dụng chiêu thức nhìn nhận tích hợp giữa kỹ thuật và giá so với gói thầu vận dụng phương pháp lựa chọn nhà t12 hầu một giai đoạn một túi hồ sơ .
Tiêu chuẩn nhìn nhận hồ sơ dự thầu so với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa ; Tiêu chuẩn nhìn nhận hồ sơ dự thầu so với gói thầu xây lắp ; Đối với gói thầu cung ứng dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp được lao lý lần lượt tại khoản 3, 4, 5 Điều Nghị định 63/2014 / NĐ-CP .

3.3. Hồ sơ mời thầu không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa.

Trường hợp không hề diễn đạt cụ thể sản phẩm & hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến, tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến thì được nêu thương hiệu, catalô của một mẫu sản phẩm đơn cử để tìm hiểu thêm, minh họa cho nhu yếu về kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “ hoặc tương tự ” sau thương hiệu, catalô đồng thời phải pháp luật rõ nội hàm tương tự với sản phẩm & hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến và những nội dung khác ( nếu có ) để tạo thuận tiện cho nhà thầu trong quy trình sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Chỉ nhu yếu nhà thầu nộp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà phân phối hoặc Giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược trong trường hợp sản phẩm & hàng hóa là đặc trưng, phức tạp cần gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị sản xuất trong việc cung ứng những dịch vụ sau bán hàng như bh, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa, cung ứng phụ tùng, vật tư thay thế sửa chữa .

3.4. Quy định về sử dụng lao động:

a ) Đối với đấu thầu quốc tế, khi lập hồ sơ mời thầu phải lao lý sử dụng lao động trong nước so với những vị trí việc làm mà lao động trong nước cung ứng được và có năng lực phân phối, đặc biệt quan trọng là lao động đại trà phổ thông. Chỉ được sử dụng lao động quốc tế khi lao động trong nước không phân phối nhu yếu. Nhà thầu không tuân thủ lao lý về việc sử dụng lao động khi thực thi hợp đồng, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị cấm tham gia hoạt động giải trí đấu thầu tại Nước Ta theo pháp luật tại Khoản 4 Điều 122 của Nghị định này ;
b ) Đối với những gói thầu cần sử dụng nhiều lao động đại trà phổ thông, hồ sơ mời thầu phải nhu yếu nhà thầu yêu cầu giải pháp sử dụng lao động địa phương nơi tiến hành thực thi dự án Bất Động Sản, gói thầu ;

c) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuân thủ quy định tại Điểm a Khoản này trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng;

d ) Hồ sơ dự thầu của nhà thầu không phân phối nhu yếu của hồ sơ mời thầu về sử dụng lao động lao lý tại Điểm a Khoản này sẽ bị loại .
Xem thêm : Tổng hợp những bài viết về Luật Đấu thầu

Luật Hoàng Anh

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU