spot_img
12.3 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

anh còn yêu em không trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Em có nghĩ anh vẫn còn yêu em không?

You think he is still in love with you?

OpenSubtitles2018. v3

Anh vẫn còn yêu em, đúng không?

You still love me, right?

opensubtitles2

Em tưởng là anh không còn yêu em nữa.

I thought you didn’t love me anymore.

OpenSubtitles2018. v3

– Nếu anh còn nghi ngờ tình yêu của em, anh đã không cần phải thú nhận.

‘If I doubted your love, I wouldn’t make it.

Literature

Em yêu anh, nhưng em không còn là Lula Mae nữa.

I love you, but I’m just not Lulamae any more.

OpenSubtitles2018. v3

– Nếu anh còn nghi ngờ tình yêu của em, anh đã không cần phải thú nhận.

“If I felt the slightest doubt of your love, I would not be making this confession.

Literature

Em không tin là anh ấy còn yêu em nữa!

I don’t believe he loves me any more.

OpenSubtitles2018. v3

Anh không còn yêu em nữa.

You don’t love me any more.

OpenSubtitles2018. v3

Ít nhất em cũng không nói với anhem còn yêu ảnh.

At least you’re not telling me you’re still in love with him.

OpenSubtitles2018. v3

Anh nghĩ em không thích anh ta vì em vẫn còn yêu anh.

You don’t like him… because you still love me.

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ cần nói với em anh không còn yêu Cynthia nữa.

Just tell me you’re not still in love with Cynthia.

OpenSubtitles2018. v3

Em không thể chịu được. Em vẫn còn yêu anh.

I can’t help that I still love you.

OpenSubtitles2018. v3

Chuyện em yêu anh không còn là một bí mật nữa.

It’s no longer a secret that I love you.

OpenSubtitles2018. v3

Em còn yêu anh không?

Do you still love me?

OpenSubtitles2018. v3

Ngoài tình yêu em trao anh Không còn gì có thể cứu anh

The love you gave me Nothing else can save me

opensubtitles2

Ngoài tình yêu em trao anh Không còn gì có thể cứu anh

The love you gave me ♪ ♪ Nothing else can save me ♪

OpenSubtitles2018. v3

Em còn yêu anh ta không?

Do you still love him?

opensubtitles2

Tại sao phải làm vậy nếu em không còn yêu anh nữa?

Why do that if you don’t still love me?

OpenSubtitles2018. v3

Emcònyêu anh không?

Do youstill love me?

OpenSubtitles2018. v3

Emcòn yêu anh không?

Do you still love me?

OpenSubtitles2018. v3

Em vẫn còn yêu anh ta phải không?

You still love him, don’t you?

OpenSubtitles2018. v3

Ý em là… em biết em không chỉ yêu anh, mà còn tên anh và con số IV của anh nữa.

I love not only you, but also your name and your numeral.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng giống như khi anh yêu cầu em bỏ rơi Courtney bởi vì Julie không còn cùng chúng ta.

That would be like me asking you to get rid of Courtney just because Julie is no longer with us.

OpenSubtitles2018. v3

18 Thế còn những người thân yêuanh chị em của chúng ta không sống qua khỏi cơn đại nạn vì già nua hoặc bệnh hoạn thì sao?

18 What about our own loved ones and friends who because of age or infirmity do not make it through the great tribulation?

jw2019

Anh và Kat đã yêu em hết mực khi em con sống… nên em không còn vương vấn những việc chưa yên.

You and Kat loved me so well when I was alive… that I have no unfinished business.

OpenSubtitles2018. v3

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU