spot_img
19.6 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023

Hướng dẫn chơi chắn online

Hình trên : Mặt quân Chắn

Như vậy để nhận mặt nhanh những con cờ thì trước hết bạn nên nhận mặt những số trước từ nhị đến cửu. Những người mới chơi thường hay nhìn nhầm thất với cửu vì hai ký hiệu này thoáng nhìn có vẻ như giống nhau, sau đó bạn nhận mặt phần chữ gồm có 3 chữ là văn, vạn, sách .

Để dễ nhận ra hàng chữ cứ nhớ câu dân gian các cụ “réo truyền” “Văn chéo, Vạn vuông, Sách loằng ngoằng”, nhìn vào phía trên bên trái.

 • Văn có nghĩa là kí tự giống gạch chéo.
 • Vạn tức là hình chữ điền, hình vuông.
 • Sách là kí tự loằng ngoằng phức tạp nhưng rất dễ nhận ra.

Còn về hàng số : nằm ở bên phải ,

 • Nhị: 2 nét
 • Tam: 2 nét giống Nhị nhưng thêm 1 vạch ở giữa
 • Tứ: hình chữ nhật
 • Ngũ: giống chữ “h”, có vạch ngang nằm ở dưới
 • Lục: có 2 chân
 • Thất: giống chữ “t”
 • Bát: giống chữ “B”
 • Cửu: giống chữ “h” thường nhưng dài hơn

Bộ bài chắn chỉ có 20 cây đỏ, tức là 5 quân Chi chi, Cửu vạn, Cửu Sách, Bát Vạn, Bát Sách. Còn lại là 80 cây đen .

Khi đã nhận được mặt chữ rồi thì bạn cũng nên thử khám phá xem những hình ứng với những chữ đấy xem thế nào khi đó bạn sẽ hiểu được tại sao trong dân gian người ta gọi là cửu vạn, bát sách … Tại sao 1 số ít ông sau khi bia rượu xong ròi cứ đòi “ bát sách ” .

2./ Cách chơi

Chia bài : bộ bài chia 5 phần

 • 1 phần lọc: 25 quân
 • 4 phần cho người chơi, mỗi phần 19 quân.

Bốc cái để chọn ra nhà đánh tiên phong. Sau khi chia bài xong, chọn 1 cây ở lọc rồi lật ở 1 bài bất kỳ, số vào nhà nào thì nhà đấy lấy phần bài đó và đánh tiên phong. Những nhà còn lại thì chọn phần bài theo thứ tự xoay vòng từ nhà tiên phong .

3./ Chờ ù và ù nghĩa là gì:

 • Chắn : là một đôi có 2 quân bài giống nhau hoàn toàn về cả chũ và số. ví dụ chắn tam vạn gồm hai quân tam vạn …
 • Cạ : là một đôi chỉ giống nhau về phần số còn phần chữ thì khác nhau ví dụ cạ: tam vạn với tam sách, tam vạn với tam văn..
 • Ba đầu : gồm ba cây chỉ giống nhau về phần số còn phần chữ thì khác nhau ví dụ ba đầu : tam van +tam sách+ tam văn…

Khi lên bài thì bạn nên xếp riêng chắn, cạ, ba đầu, những cây què để dễ tưởng tượng thế bài của mình. Có hai kiểu ù là ù rộng và ù bạch thủ :

 • Ù rộng : Khi chơi bài mõi người có 19 cây, khi ăn một cây bạn phải đánh trả đi một cây nên số cây không đổi và vẫn là 19 cây. Bài đang chờ ù rộng có nghĩa là trên tay bạn và cả ở dưới chiếu nữa (Khi ăn chẵn học cạ thì bạn phải hạ chắn hoặc cạ mình ăn xuống chiếu) đã có ít nhất 6 chắn, 3 cạ và một con què chính là con chờ ù. khi rút lọc con ở lọc hợp với con bạn đang chờ thành một chắn hoặc một cạ nữa thì có nghĩa là bạn ù. Ù đã có 6 chắn sẵn thì gọi là ù rộng
 • Ù bạch thủ : Bài đang chờ ù bạch thủ có nghĩa là bạn đã có ở trên tay và cả ở dưới chiếu nữa đúng 5 chắn, 4 cạ và một con què chính là con chờ ù, khi rút lọc, con ở lọc hợp với con bạn đang chờ thành một chắn.như vậy khi ù bạch thủ kể cả con ù ở lọc bạn có đúng 6 chắn và 4 cạ.

Như vậy hoàn toàn có thể hiểu Ù thời gian tiên phong bài của bạn và bài lọc hơp lại chỉ có chắn và cạ. Nói chung chỉ có đủ chắn và cạ thì mới “ thăng ” được .

Nếu có đúng 6 chắn thì là ù bạch thủ, nhiều hơn 6 chắn là ù rộng, khi chờ bạch thủ còn gọi là chờ hẹp nghĩa là chờ thêm chắn nữa, còn chờ rộng thì chờ hoặc cạ hoặc chắn đều ù được. Chờ hep thì bạn chỉ có tối đa 3 thời cơ ù còn chờ rộng thì bạn sẽ có tôí đa 11 thời cơ ù. Thử nghĩ xem có đúng không ?

4./ Không được làm các hành động sau:

 • Phím chắn, cạ ăn cạ
 • Ăn cạ đánh cạ
 • Đánh chắn
 • Ăn cạ chuyển chờ
 • Bỏ ù
 • Đánh và ăn quân đã bỏ ăn chính chữ(có thể để chờ ù)
 • Ăn cạ bằng quân đã bỏ ăn cạ.(đã bỏ ăn cạ thì chỉ có thể ăn chính chữ)
 • Chi Chi chỉ ù bạch thủ

5./ Cước sắc

 • Xuông : 2 điểm, : Ù rộng và ko có cước nào, còn gọi là ù nhạt.
 • Thông : 3 điểm, 1 dịch: Ván trước vừa ù, thì ván ù tiếp theo sẽ có cước thông.
 • Thiên ù : 3 điểm, 1 dịch: Người có cái là người có 20cây trên bài, nếu có đủ luôn chắn, cạ và ít nhất đáp ứng yêu cầu cơ bản thì ù luôn, gọi là Thiên ù.
 • Địa ù : 3 điểm, 1 dịch: Cây đầu tiên từ dưới lọc lật lên cho phép mình ù luôn, thì ù này là địa ù.
 • Chì : 3 điểm, 1 dịch: tất cả các trường hợp ù tại Cửa mình ( bên tay phải) thì gọi là Ù chì, tức là cây để ù hiện lên ở Cửa mình.
 • Các cước trên là những cước trời cho- may mắn thì được và không cần gò bài còn những cước sau đây thì phải tính toán để gò bài (gò bài ở đây là chọn quân ăn và chờ ù).
 • Tôm : 4 diểm, 1 dịch: trên bài có Thất Văn, Tam sách, Tam vạn. Nếu có 3 chắn này thì tức là có đôi Tôm.
 • Lèo : 5 điểm, 2 dịch: trên bài có Chi chi, Cửu vạn, Bát sách. Nếu có 3 đôi này thì tức là có đôi Lèo.
 • Bạch định : 6 điểm, 3 dịch: Trên bài ko có 1 cây đỏ nào, toàn cây đen.
 • Tám đỏ : 7 điểm, 4 dịch: Trên bài có 8 cây màu đỏ, 12 cây đen.
 • Kính tứ Chi : tính điểm bằng 8 đỏ 2 lèo: 11 điểm, 8 dịch: Trên bài có 4 con Chi Chi, còn lại là toàn cây đen.
 • Thập thành : tính điểm bằng 8 đỏ 2 lèo : 11 điểm, 8 dịch: Bài ù toàn Chắn, kô có 1 cạ nào.
 • Có thiên khai : 3 điểm, 1 dịch : Trên bài có sẵn 4 cây giống hệt nhau.
 • Có ăn bòn : 3 điểm, 1 dịch: Trên bài có sẵn 1 chắn nào đó, ví dụ có chắn Tam vạn, nếu ăn được thêm 2 cây Tam vạn nữa để có 2 chắn Tam vạn để dưới chiếu thì gọi là có ăn bòn. Nếu ăn bòn để ù thì phải Hô là Ù bòn. Nếu ăn bòn xong mà chưa ù, thì sau này, khi u` rồi, thì nhớ hô thêm cước có ăn bòn để thêm điểm.
 • Có Chiếu : 3 điểm, 1 dịch: trên bài có 3 cây giống y hệt nhau, nếu ai đánh ra hoặc nếu từ lọc lật lên 1 cây y hệt 3 cây này thì có thể chíu nếu thích, và phải hạ cả 3 cây trên bài xuống để tạo với cây vừa ăn được thành 1 cột 4 cây(2 chắn). Nếu chíu rồi ù ngay (bất kể là cây bị chíu được đánh ra hay dược lật từ lọc) thì phải hô là chíu ù, nếu chíu xong mà chưa ù thì sau này khi ù rồi nhớ phải hô là có chíu để thêm điểm.
 • Nhớ là sau khi chíu xong thì phải Trả Cửa, tức là mình lấy về cây chíu được từ chỗ nào, thì phải trả lại (đánh ra) 1 cây vào vị trí đó; trừ trường hợp cây chíu được là cây mà người ở Cửa trên (ngồi bên trái mình) đánh xuống vị trí Cửa trên của mình(**), sau khi chíu xong thì không cần Trả cửa mà có thể đánh như binh thường 1 cây nào đó xuống Cửa mình.
 • Bạch thủ : 4 điểm, Nếu tính cả trên bài và dưới chiếu có 5 chắn và 4 cạ, thì coi như là đang đợi ù bạch thủ con lẻ còn lại. Từ lọc lật lên con nào y hệt con lẻ này thì mình sẽ được ù.
 • Riêng bạch thủ ù chi được 5 điểm
 • Gà : Những cước sau là có thêm Gà, tức là sẽ được cộng thêm 5 điểm: Chì bạch thủ, Bạch thủ ù bòn.
 • Bị chê là “gà” nhưng cứ thỉnh thoàng lại có gà la lại ấm rồi

6./ Cách tính điểm

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU