spot_img
19.9 C
New York
Thứ Tư, Tháng Chín 28, 2022
spot_img
spot_img

Ban Kinh tế Trung ương tiếng Anh là gì

Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam còn được gọi Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI thì Ban Kinh tế Trung ương được thành lập trở lại theo Quyết định số 160/QĐ-TW ngày 28 tháng 12 năm 2012. Trước đó Ban Kinh tế Trung ương được hợp nhất về Văn phòng Trung ương Đảng từ tháng 5 năm 2007.

Nội dung chính

 • Mục lục
 • Lãnh đạo Ban khóa XIIISửa đổi
 • Cơ cấu tổ chứcSửa đổi
 • Chức năng nhiệm vụSửa đổi
 • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳSửa đổi
 • Tham khảoSửa đổi

Mục lục

 • 1 Lãnh đạo Ban khóa XIII
 • 2 Cơ cấu tổ chức
 • 3 Chức năng nhiệm vụ
 • 4 Trưởng Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳ
 • 5 Tham khảo

Lãnh đạo Ban khóa XIIISửa đổi

Trưởng ban

 • Trần Tuấn Anh – Ủy viên Bộ Chính trị [1]

Phó Trưởng ban

 1. Cao Đức Phát – Phó Trưởng ban thường trực
 2. Triệu Tài Vinh
 3. Nguyễn Hồng Sơn
 4. Nguyễn Đức Hiển
 5. Đỗ Ngọc An

Phó Trưởng ban kiêm nhiệm

Cơ cấu tổ chứcSửa đổi

 • Văn phòng, Chánh Văn phòng: Hoàng Đình Vinh
 • Vụ Kinh tế tổng hợp, Vụ Trưởng: TS. Nguyễn Tú Anh
 • Vụ Công nghiệp
 • Vụ Nông nghiệp – Nông thôn, Vụ trưởng: TS. Nguyễn Văn Tiến
 • Vụ Xã hội, Vụ Trưởng: TS. Đoàn Ngọc Xuân
 • Vụ Địa phương
 • Trung tâm Thông tin Kinh tế, Giám đốc: TS. Đặng Đức Long
 • Tạp chí Kinh tế, Tổng Biên tập: PGS.TS Ngô Trí Tuệ
 • Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ trưởng: TS. Đậu Văn Côi

Chức năng nhiệm vụSửa đổi

 1. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực kinh tế – xã hội của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách lớn về kinh tế – xã hội, phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, về các vấn đề xã hội gắn với kinh tế theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham gia ý kiến với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan về các đề án, dự án lớn thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội.
 2. Thẩm định các đề án về kinh tế – xã hội trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 3. Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về kinh tế – xã hội của Đảng đối với các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; chủ trì hoặc tham gia sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định,, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế – xã hội. Giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, sắp xếp, đổi mới, tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững theo chương trình, kế hoạch và sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 4. Tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thuộc khối kinh tế – xã hội theo phân công, phân cấp.
 5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.[2]

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳSửa đổi

Thứ tự Họ tên Nhiệm kỳ Thời gian tại nhiệm
1 Vương Đình Huệ 28 tháng 12 năm 2012 – 11 tháng 4 năm 2016

&0000000000000003000000

3 năm, và 0000000000000105000000105 ngày

2 Nguyễn Văn Bình 11 tháng 4 năm 2016 – 5 tháng 2 năm 2021

&0000000000000004000000

4 năm, và 0000000000000301000000301 ngày

2 Trần Tuấn Anh 6 tháng 2 năm 2021 – nay và 00000000000000000000000 năm, và 0000000000000184000000184 ngày

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Ông Trần Tuấn Anh làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
 2. ^ Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương.

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU