spot_img
15.4 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Tư 1, 2023

bộ ngoại giao Mỹ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Một tài liệu năm 1998 của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận rằng “20-40 % lính Taliban là người Pakistan”.

A 1998 document by the U.S. State Department confirmed that “20–40 percent of Taliban soldiers are Pakistani.”

WikiMatrix

Tôi đến từ lãnh sự quán Đức, và đây là từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

I am from the German consulate, and this is from the US State Department

OpenSubtitles2018. v3

Ông chính thức bắt đầu được bổ nhiệm làm viên chức Bộ Ngoại giao Mỹ vào mùa xuân năm 1956.

He formally began his service as an officer with the U.S. Department of State in the spring of 1956.

WikiMatrix

Theo một báo cáo được Bộ Ngoại giao Mỹ phát hành năm 2009, 98% dân số theo Hồi giáo, (khoảng 95% người Hồi giáo Sunni và Shia 3%).

According to a 2009 U.S. State Department release, the population of Tajikistan is 98% Muslim (approximately 95% Sunni and 3% Shia).

WikiMatrix

Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ nói rằng ông Roos đang đại diện cho Mỹ ” để thể hiện sự hối tiếc về những nạn nhân của Đệ nhị thế chiến. ”

The U.S State Department simply said Mr. Roos was representing the United States ” to express regret for all of the victims of World War II. “

EVBNews

Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” trước vụ sát hại Ley và kêu gọi nhà chức trách mở một cuộc điều tra toàn diện.

The U.S. Department of State was “deeply concerned” by Ley’s murder, and called for a full investigation.

WikiMatrix

Năm 1959, ông làm hôn thú lần thứ hai với bà Annette Kline, một nghệ sĩ mà lúc đó làm ngoại giao về văn hóa cho bộ ngoại giao Mỹ tại Algiers.

In 1959, he married Annette Kline, an artist who was working at the time as cultural attaché for the U.S. State Department in Algiers.

WikiMatrix

Tháng 10 năm 2006, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhắc lại cảnh báo cho công dân Mỹ, thúc giục mạnh mẽ họ xem xét cẩn thận những rủi ro khi du lịch đến Yemen.

In October 2006, the U.S. Department of State reiterated previous warnings to U.S. citizens, strongly urging them to consider carefully the risks of traveling to Yemen.

WikiMatrix

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Chávez muốn “gửi thông điệp rằng quân đội không phải là một lực lượng đàn áp phổ biến, mà là một lực lượng để phát triển và an ninh”.

According to the United States Department of State, Chávez wanted to “send the message that the military was not a force of popular repression, but rather a force for development and security”.

WikiMatrix

Họ đang chờ Bộ trưởng ngoại giao Mỹ

They’re waiting for the American foreign minister…

OpenSubtitles2018. v3

Tương tự, gần như tất cả các quốc gia đều có các sứ bộ ngoại giao tại Mỹ.

Likewise, nearly all nations host American diplomatic missions.

WikiMatrix

Theo các nhóm Nhà nước Đề Ga, sự hủy bỏ niêm yết của Việt Nam do Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị chỉ trích bởi người Thượng bởi vì Việt Nam vẫn tiếp tục bắt giữ và lạm dụng người Thượng do tôn giáo.

The de-listing of Vietnam by the US State Department was criticized by the Montagnards due to Vietnam’s continued arrests and abuse of Montagnards due to religion.

WikiMatrix

Quân đội Mỹ và NASA trao thưởng huy hiệu phi hành gia cho những người bay cao hơn 50 mi (80 km), mặc dù Bộ ngoại giao Mỹ dường như coi chuyến bay không gian dưới qũy đạo và chuyến bay trong khí quyển là như nhau.

The US military and NASA award astronaut wings to those flying above 50 mi (80 km), although the U.S. State Department appears to not support a distinct boundary between atmospheric flight and spaceflight.

WikiMatrix

Trong tháng Tư, chính phủ Hoa Kỳ nêu rõ sự can đảm của Điếu Cày, đặt vụ của ông lên đầu tiên trong một loạt hồ sơ các blogger và nhà báo được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh nhân dịp kỷ niệm Ngày Tự do Báo chí Thế giới.

In April, the US government highlighted Dieu Cay’s courage, making his case the first in a US State Department series of profiles of bloggers and journalists honored on the occasion of World Press Freedom Day.

hrw.org

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ nói vào ngày 5 tháng 4 rằng, Hoa Kỳ sẽ cấp tỵ nạn cho các tù nhân chính trị và xử lý các đơn xin nhập cư khác theo quy trình tiêu chuẩn, trong đó cung cấp 400 visa nhập cư mỗi tháng cho người dân Cuba, ưu tiên cho những người có gia đình ở Mỹ.

An official of the U.S. State Department stated on 5 April that the United States would grant asylum to bona fide political prisoners and handle other requests to immigrate following standard procedures, which provided for the issuance of 400 immigrant visas per month to Cubans, with preference given to those with family members already in the U.S. By 6 April the crowd had reached 10,000, and as sanitary conditions on the embassy grounds deteriorated Cuban authorities prevented further access.

WikiMatrix

Dựa trên thông tin thu thập từ Thư viện Quốc gia Pakistan, Trung tâm nghiên cứu Pew, The World Factbook, Đại học Oxford, Đại học Pennsylvania, Bộ Ngoại giao Mỹ và những nguồn khác, sau đây là một danh sách các ước tính về tỷ lệ phần trăm của những người tuyên xưng tôn giáo khác nhau trong cả nước.

Based on information collected from the Library of Congress, CIA World Factbook, Oxford University, University of Pennsylvania, U.S. State Department and others, the following is a list of estimations about the percentage of people professing different faiths in the country.

WikiMatrix

Ra các khuyến nghị tới nước, họ tin rằng nên được chỉ định là các nước cần quan tâm đặc biệt đối vì những vi phạm tự do tôn giáo của họ là Uỷ ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, một cơ quan riêng biệt được tạo ra bởi IRFA (cùng với Văn phòng về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ) để giám sát tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới.

Issuing recommendations as to countries it believes should be designated as countries of particular concern for their religious liberty violations is the United States Commission on International Religious Freedom, a separate agency created by IRFA (along with the U.S. Department of State’s Office of International Religious Freedom) to monitor the state of religious freedom around the world.

WikiMatrix

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ khuyên người Mỹ cũng nên cảnh giác khi ở các khu du lịch .

The US state department advised Americans to take care while in tourist areas .

EVBNews

Vào ngày 18 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry kêu gọi nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ hãy ngưng sự đàn áp ngày càng tăng đối với công dân của mình, cho thấy rằng việc đàn áp có nghĩa là “đàn áp bất đồng chính kiến”.

On 18 July, U.S. Secretary of State John Kerry urged Turkish authorities to halt the increasing crackdown on its citizens, indicating that the crackdown was meant to “suppress dissent”.

WikiMatrix

Qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tổng thống có trách nhiệm bảo vệ người Mỹ ở hải ngoại và công dân ngoại quốc tại Hoa Kỳ.

Through the Department of State and the Department of Defense, the president is responsible for the protection of Americans abroad and of foreign nationals in the United States.

WikiMatrix

Cũng trong tháng 3 năm 1964, Đại sứ Unger đã vận động Bộ Ngoại giao Mỹ mở rộng vai trò cho Không lực Hoàng gia Lào.

Also in March 1964, Ambassador Unger lobbied his State Department for an expanded role for the RLAF.

WikiMatrix

Đầu năm 1942, chính phủ San Marino khẳng định họ không có chiến tranh với Mỹ, một vị trí đã được xác nhận bởi Bộ Ngoại giao Mỹ.

In early 1942, the Sammarinese government reiterated it was not at war with the United States, a position that was confirmed by the US State Department.

WikiMatrix

Theo Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2004 của Bộ ngoại giao Mỹ 0.2% dân số theo Đạo Phật (những người này thuộc cộng đồng Triều Tiên).

The U.S. State Department’s International Religious Freedom Report 2004 reports that 0.2% of the population are Buddhist (these being ethnic Koreans).

WikiMatrix

Annuit Cœptis được dịch bởi Bộ Ngoại giao Mỹ, các Mint Mỹ và Bộ Tài chính Mỹ như, ” đã ủng hộ chủ trương của chúng ta” (dấu ngoặc trong bản gốc).

Annuit Cœptis is translated by the U.S. State Department, the U.S. Mint, and the U.S. Treasury as, “He has favored our undertakings” (brackets in original).

WikiMatrix

Ngày 22 tháng 6 năm 2001: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra lời cảnh báo cho công dân Mỹ khắp thế giới về khả năng xảy ra tấn công khủng bố liên quan đến Osama bin Laden.

June 22 – The U.S. Department of State issues a “worldwide caution” for U.S. citizens around the world of possible Osama bin Laden-related terrorist attacks.

WikiMatrix

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU