spot_img
15.2 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

Chính sách khoa học và công nghệ (Science and technology policy) là gì?

Chính sách khoa học và công nghệ ( tiếng Anh : Science and technology policy ) là mạng lưới hệ thống những quan điểm, tiềm năng, nguyên tắc chỉ huy, xu thế tăng trưởng, những thể chế và giải pháp thôi thúc việc tiếp thu, tăng trưởng và sử dụng khoa học và công nghệ .Chính sách khoa học và công nghệ (Science and technology policy) là gì? - Ảnh 1.Hình minh hoạ ( Nguồn : narlabs )

Chính sách khoa học và công nghệ

Khái niệm

Chính sách khoa học và công nghệ trong tiếng Anh được gọi là Science and technology policy.

Chính sách khoa học và công nghệ là hệ thống các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc chỉ đạo, định hướng phát triển, các thể chế và biện pháp thúc đẩy việc tiếp thu, phát triển và sử dụng khoa học và công nghệ và các ngành khoa học hỗ trợ công nghệ để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời phát triển năng lực khoa học công nghệ quốc gia trong từng thời kì.

Nội dung

Như vậy, nội dung cơ bản của chính sách khoa học và công nghệ là:

– Quan điểm của Nhà nước về yếu tố tăng trưởng khoa học và công nghệ ;- Mục tiêu đặt ra trong tăng trưởng khoa học và công nghệ ;- Các giải pháp triển khai tiềm năng .

Thực chất chính sách khoa học và công nghệ là chinh sách phát triển đất nước bằng khoa học và công nghệ.

Quan điểm chỉ đạo về phát triển khoa học và công nghệ

Trên cơ sở nhận thức rất đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ so với sự tăng trưởng của quốc gia trong quy trình tiến độ công nghiệp hoá và hiện đại hoá lúc bấy giờ, Đảng và Nhà nước ta đã có đường lối, chủ trương đúng đắn về nghành nghề dịch vụ này .Trước đây, chính sách khoa học và công nghệ dựa trên quan điểm Nhà nuwocs độc quyền hoạt động giải trí khoa học – công nghệ. Tuy nhiên, lúc bấy giờ quan điểm chỉ huy của Đảng và Nhà nước ta về khoa học và công nghệ là :- Phát triển khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và huấn luyện và đào tạo là quốc sách số 1, là động lực then chốt để tăng trưởng quốc gia nhanh và bền vững và kiên cố .- Tập trung thực hiện đồng nhất 3 trách nhiệm đa phần : Tiếp tục thay đổi cơ bản, tổng lực và đồng điệu tổ chức triển khai, chính sách quản lí, chính sách hoạt động giải trí khoa học và công nghệ ; tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ vương quốc ; tăng cường nghiên cứu ứng dụng, gắn trách nhiệm tăng trưởng khoa học và công nghệ với trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ở những cấp, những ngành .

– Nhà nước tăng mức đầu tư và ưu tiên đầu tư cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia, các sản phẩm quốc gia. Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là của các doanh nghiệp cho đầu tư phát triển khoa học và công nghệ.

– Phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với thực thi pháp lý về sở hữu trí tuệ nhằm mục đích thôi thúc thương mại hoá tác dụng nghiên cứu ứng dụng và tăng trưởng công nghệ, khuyến khích phát minh sáng tạo khoa học và công nghệ .- Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ là tiềm năng đồng thời là giải pháp quan trọng để góp thêm phần đưa khoa học và công nghệ Nước Ta sớm đạt trình độ quốc tế .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Chính sách Kinh tế – Xã hội, TS. Nguyễn Thị Lệ Thuý, TS. Bùi Thị Hồng Việt, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Tài chính, 2012)

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU