spot_img
6.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023

Chính Thống giáo Đông phương trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chính thống giáo Đông phương và Công giáo Đông phương, bà được tôn kính như Hannah.

In the Eastern Orthodox Churches and Eastern Catholic Churches, she is revered as Hannah.

WikiMatrix

Bà được cải đạo sang Chính Thống giáo Đông phương và lấy tên “Theodora”.

She was converted to the Eastern Orthodox Church and took the name “Theodora”.

WikiMatrix

Các giáo hội Chính Thống giáo Đông phương phân biệt ngày Sabát (thứ Bảy) và ngày của Chúa (Chủ nhật).

Roman Catholic and Eastern Orthodox churches distinguish between Saturday (Sabbath) and the Lord’s Day (Sunday).

WikiMatrix

Công giáo La Mã và Chính thống giáo Đông phương lan rộng ra khắp châu Âu vào thời trung cổ.

Roman Catholic and Eastern Orthodox Christianity spread to all of Europe in the Middle Ages.

WikiMatrix

Elie Ferzli (sinh ngày 22 tháng 11 năm 1949 tại Zahle, Liban) là một chính trị gia theo đạo Chính thống giáo Đông phương người Liban.

Elie Ferzli (born 22 November, 1949 at Zahle, Lebanon) is a Lebanese Eastern Orthodox Christian politician.

WikiMatrix

Các quốc gia theo Chính thống giáo Đông phương tuy vậy vẫn có thể tổ chức lễ theo kiểu dân sự để ăn mừng Năm mới.

Orthodox nations may, however, make civil celebrations for the New Year.

WikiMatrix

Trong những năm 1948-49, các tổ chức tôn giáo của Chính Thống giáo Đông phương, Hồi giáo, Tin Lành và Công giáo La Mã bị kiềm chế hoặc cấm đoán.

During 1948–1949, Orthodox, Muslim, Protestant and Roman Catholic religious organizations were restrained or banned.

WikiMatrix

Hơn một nửa dân số Adelaide xác định là Kitô giáo, với giáo phái lớn nhất là Công giáo (21,3%), Anh giáo (12,6%), Giáo hội Đoàn kết (7,6%) và Chính Thống giáo Đông phương (3,5%).

Over half of the population of Adelaide identifies as Christian, with the largest denominations being Catholic (21.3%), Anglican (12.6%), Uniting Church (7.6%) and Eastern Orthodox (3.5%).

WikiMatrix

Khoảng 0.9% dân số là tín đồ Chính Thống giáo Đông phương, và các thành viên của các nhà thờ khác, gồm cả những người không đăng ký, chiếm khoảng 1.1% dân số.

Members of other churches, including those non-registered, account for 1.1% of the population.

WikiMatrix

Theo truyền thống của Giáo hội Chính thống giáo Đông phương, vườn Gethsemani là nơi Đức Trinh nữ Maria được mai táng và được đưa về trời sau khi từ trần trên núi Zion.

According to the Eastern Orthodox Church tradition, Gethsemane is the garden where the Virgin Mary was buried and was assumed into heaven after her dormition on Mount Zion.

WikiMatrix

Ngày lễ kính “Suối nguồn sự sống” được tổ chức vào sáng thứ sáu trong các Giáo hội Chính thống giáo Đông phương, và trong các Giáo hội Công giáo phương Đông theo nghi lễ Byzantine.

The feast day of the Life-giving Spring is celebrated on Bright Friday in the Orthodox Church, and in those Eastern Catholic Churches which follow the Byzantine Rite.

WikiMatrix

Vua đầu tiên của Hungary là István I, trở thành vị vua phương Tây đầu tiên theo Công giáo, mặc dù mẹ của ông là Sarolt, được rửa tội theo nghi lễ Chính Thống giáo Đông phương.

Hungary’s first king, Saint Stephen I, took up Western Christianity, although his mother Sarolt was baptized into Eastern Christianity.

WikiMatrix

Các nguồn tài liệu khác cho thấy gốc gác Ukraina của ông, trong khi theo Felix Chuev, Vyacheslav Molotov cho rằng gia đình Krestinsky đã cải đạo từ Do Thái giáo sang Chính Thống giáo Đông phương.

Other sources suggest ethnic Ukrainian origins, while according to Felix Chuev, Vyacheslav Molotov maintained that Krestinsky’s family had converted from Judaism to Eastern Orthodoxy.

WikiMatrix

Về mặt lịch sử, thuật từ “Chính thống giáo Hy Lạp” áp dụng cho tất cả các giáo hội “Chính thống giáo Đông phương” nói chung, do từ “Hy Lạp” đề cập tới di sản của Đế quốc Byzantium.

Historically, the term “Greek Orthodox” has also been used to describe all Eastern Orthodox Churches in general, since “Greek” in “Greek Orthodox” can refer to the heritage of the Byzantine Empire.

WikiMatrix

Vào năm 1896, trong sô 1.000 sĩ quan có 791 người theo Công giáo La Mã, 86 người theo Đạo Tin Lành, 84 người theo Do Thái giáo, 39 người theo Chính thống giáo Hy Lạp và một người theo Chính Thống giáo Đông phương.

In 1896, out of 1000 officers, 791 were Roman Catholics, 86 Protestants, 84 Jews, 39 Greek-Orthodox, and one Uniate.

WikiMatrix

Các nhánh của những đạo tự xưng theo đấng Christ—Chính thống giáo Đông phương và Tây phương, Công giáo La Mã và các nhà thờ Cải cách—đều là các nhánh thuộc một Giáo hội” (Christians in Communion).

The divisions of Christendom —between East and West, and between Rome and the churches of the Reformation— are divisions within the one Church.”

jw2019

Chiến bại của Thập Tự Quân trong trận chiến này đã kết liễu các chiến dịch của họ phạt nước Cộng hòa Novgorod sùng Chính Thống giáo Đông phương và các lãnh thổ khác của Nga trong suốt một thế kỷ sau đó.

The crusaders’ defeat in the battle marked the end of their campaigns against the Orthodox Novgorod Republic and other Russian territories for the next century.

WikiMatrix

Sau chiến thắng của Thập Tự Quân, sự bất đồng giữa giáo hội Công Giáo, Chính Thống Giáo Đông Phương và các giáo hội khác cho thấy sự hiện diện của tôn giáo tự xưng theo Đấng Christ ở Giê-ru-sa-lem.

Since the crusader conquest, Christendom’s presence in Jerusalem has been marked by friction between the Roman Catholic, the Eastern Orthodox, and other so-called Christian religions.

jw2019

Bài chi tiết: Tôn giáo tại Moldova Trong cuộc điều tra dân số năm 2004, các tín đồ Chính Thống giáo Đông phương chiếm tới hơn 90% dân số Moldova, không bị yêu cầu phải tuyên bố rõ họ thuộc một trong hai nhà thờ chính nào.

For the 2004 census, Orthodox Christians, who make up 93.3% of Moldova’s population, were not required to declare the particular of the two main churches they belong to.

WikiMatrix

Trong Chính thống giáo truyền thống, Hannah được gán cho danh hiệu Forebear of God (tạm dịch: Tổ tiên của Thiên Chúa), lễ sinh nhật của Maria và lễ Đức Mẹ dâng mình là hai trong mười hai Lễ lớn của Chính thống giáo Đông phương.

In the Eastern Orthodox tradition, Hannah is ascribed the title Forebear of God, and both the Nativity of Mary and the Presentation of Mary are celebrated as two of the twelve Great Feasts of the Orthodox Church.

WikiMatrix

Khi lính Áo-Hung dưới quyền Josip Filipović và Stjepan Jovanović tiến vào khu vực này, họ dự tính sẽ không gặp hoặc gặp rất ít sự kháng cự nhưng thực tế người Hồi giáo và Chính Thống giáo Đông phương đã chống cự mạnh mẽ.

When troops under the command of Josip Filipović and Stjepan Jovanović entered the provinces expecting little or no resistance, they were met with ferocious opposition from elements of both Muslim and Orthodox populations there.

WikiMatrix

Tiếng Slav Giáo hội cổ có vai trò quan trọng trong lịch sử ngôn ngữ Slav, và là cơ sở và kiểu mẫu cho tiếng Slav Giáo hội mà một vài nhà thờ Chính thống giáo Đông phương và Công giáo Đông phương vẫn dùng như một ngôn ngữ nghi thức cho tới ngày nay.

It played an important role in the history of the Slavic languages and served as a basis and model for later Church Slavonic traditions, and some Eastern Orthodox and Eastern Catholic churches use this later Church Slavonic as a liturgical language to this day.

WikiMatrix

Đạo Đấng Ki-tô có “ba hình thức chính: Công giáo La Mã, Chính Thống giáo Phương Đông và Tin Lành. Họ đều thừa nhận Thiên Chúa gồm ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

The Christian religion “in its three classic forms of Roman Catholicism, Eastern Orthodoxy, and Protestantism acknowledges one God in three Persons: God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.

jw2019

Giáo hội Chính thống Đông phương cho phép thầy tu giáo xứ lấy vợ, nhưng giám mục thì không được.

The Eastern Orthodox Churches allow their parish priests to be married men, yet not their bishops.

jw2019

Truyện kể về cuộc sống học đường của Mafuyu Oribe và Tomo Yamanobe tại một trường Chính Thống giáo Đông phương ở Nhật Bản là Học viện Thánh Mihailov, nơi mà họ đã phải chịu đựng sự ngược đãi và tẩy chay từ các học sinh khác dưới sự dẫn dắt của cô con gái hiệu trưởng hiện tại Miyuri Tsujidou và đàn em Hana Katsuragi.

The story chronicles the school lives of Mafuyu Oribe and Tomo Yamanobe at the Japanese Eastern Orthodox school St. Mihailov Academy where they have endured persecution and isolation from other students led by the daughter of the current dean Miyuri Tsujidou and her second-in-command Hana Katsuragi.

WikiMatrix

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU