spot_img
17.6 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Chín 25, 2022
spot_img
spot_img

Lãnh thổ là gì? Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia?

Lãnh thổ quốc gia không chỉ là vấn đề riêng của một nước mà nó còn liên quan đến quyền và lợi ích cả các quốc gia khác. Do đó, qua nội dung bài viết dưới đây cùng đi tìm hiểu về Lãnh thổ là gì? Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia.

Lãnh thổ là gì?

Lãnh thổ vương quốc là một phần của toàn cầu, thuộc chủ quyền hoàn toàn, rất đầy đủ và tuyệt đối của một vương quốc. Trên phương diện địa lý và pháp lý thì chủ quyền lãnh thổ vương quốc gồm bốn bộ phận cấu thành là : Vùng đất, vùng trời, vùng nước và lòng đất .
Tại Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đã pháp luật rất rõ chủ quyền lãnh thổ Nước Ta gồm có đất liền, hải đào, vùng biển và vùng trời .

Lãnh thổ quốc gia là bộ phận lãnh thổ thuộc chủ quyền hoàn toàn tuyệt đối, riêng biệt của một quốc gia, mà tại đó quốc gia duy trì giới hạn quyền lực của nhà nước đối với cộng động dân cư trong lãnh thổ.

Lãnh thổ vương quốc là toàn vẹn và bất khả xâm phạm dựa trên quy chế pháp lý về chủ quyền lãnh thổ vương quốc do vương quốc tự xác lập, tương thích với luật quốc tế đề ra .
Trong đó, chủ quyền hoàn toàn tuyệt đối của vương quốc so với chủ quyền lãnh thổ là việc vương quốc là chủ thể duy nhất có toàn quyền quyết định hành động một yếu tố gì đó có tương quan đến chủ quyền lãnh thổ của mình, không một chủ thể nào khác có quyền can thiệp hay xâm phạm chủ quyền này .
Về mặt ý nghĩa thì chủ quyền lãnh thổ vương quốc là cơ sở vật chất thiết yếu cho sự sinh ra, sống sót và tăng trưởng của vương quốc – chủ thể của Luật Quốc tế, chủ quyền lãnh thổ vương quốc xác lập một khoảng trống quyền lực tối cao của vương quốc so với một hội đồng dân cư không thay đổi .

Để giải đáp toàn bộ thắc mắc: Lãnh thổ là gì? Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia? Quý độc giả hãy tiếp tục theo dõi nội dung bài viết này của chúng tôi.

Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia

Lãnh thổ vương quốc gồm có 4 bộ phận tự nhiên cấu thành lên là : Vùng đất, vùng nước, vùng trời và vùng lòng đất .

1/ Vùng đất:

Vùng đất gồm có hàng loạt đất liền, những hải đảo của một vương quốc, gồm có cả phần hòn đảo gần bờ và hòn đảo xa bờ
Đây được xác lập là bộ phận quan trọng nhất, là nơi đa phần vương quốc triển khai chủ quyền của mình, cũng là nơi xuất phát của chủ quyền vương quốc so với vùng nước, vùng trời và vùng lòng đất .
Riêng trường hợp so với những vương quốc quần đảo như Indonesia, Philippin … thì vùng đất của vương quốc sẽ được xác lập là tập hợp những vùng hòn đảo thuộc chủ quyền của vương quốc đó .
Về đặc thù chủ quyền thì vùng đất là vùng thuộc chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của vương quốc .

2/ Vùng nước:

Vùng nước là hàng loạt những phần nước nằm trong đường biên giới vương quốc. Dựa vào vị trí, đặc thù riêng của từng vùng người ta thường chia những vùng nước thành những thành phần .
+ Vùng nước trong nước : Sông, hồ, đầm lấy … Trong luật quốc tế, vùng nước trong nước không chỉ là toàn bộ những đối tượng người dùng trên, mà còn là vịnh biển, vịnh, cảng và cả vùng biển ( nhưng chỉ khi chúng bị đóng khung hoàn toàn bởi bờ biển của một vương quốc )
+ Vùng nước biên giới : Là vùng nước trên những đoạn sông, suối biên giới hoặc những vùng nước khác mà đường biên giới trên đất liền đi qua .
+ Vùng nội thủy : Nội thủy là vùng biển nằm bên trong đường cơ sở thường thì và đường cơ sở thẳng. Nội thủy là vùng biển gần ngay sát bờ biển, gồm có cả vùng nước cảng biển và vùng nước bên trong đường ngừng hoạt động vịnh
+ Vùng nước lãnh hải : Là vùng biển nằm ngoài và nối tiếp với vùng nội thuỷ của vương quốc. Bề rộng của lãnh hải theo công ước luật biển năm 1982 do vương quốc tự lao lý nhưng không vượt quá 12 hải lí tính từ đường cơ sở .
Trong đó, vùng nước trong nước và vùng nước nội thủy thì vương quốc sẽ có chủ quyền hoàn toàn tuyệt đối, tại vùng nước biên giới và vùng nước lãnh hải thì những vương quốc có chủ quyền hoàn toàn không thiếu .

3/ Vùng trời:

Vùng trời là khoảng không gian bao trùm lên trên toàn bộ vùng đất và vùng nước, thuộc chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và riêng biệt của quốc gia.

Hiện nay, độ cao của vùng trời không được Luật Quốc tế pháp luật đơn cử, những nước dựa vào trình độ khoa học để tự xác lập lấy độ cao vùng trời của vương quốc mình .

4/ Vùng lòng đất:

Vùng lòng đất được xác lập là bộ phận nằm phía dưới vùng đất và vùng nước của vương quốc. Cũng giống vùng trời, lúc bấy giờ Luật Quốc tế không ghi nhận đúng mực độ sâu của lòng đất, do đó những vương quốc mặc nhiên thừa nhận vùng lòng đất có độ sâu lê dài đến tận tâm toàn cầu .
Vùng lòng đất thuộc chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối của vương quốc .
Ngoài ra, còn có một phần được xác lập là chủ quyền lãnh thổ di động, được hiểu là khi máy bay, tàu biển, tàu ngoài hành tinh, đường ống ngầm, cáp ngầm có mang cờ vương quốc hoặc tín hiệu riêng không liên quan gì đến nhau của vương quốc đang nằm hoặc đang hoạt động giải trí ở vùng trời quốc tế, vùng biển quốc tế, khoảng chừng không thiên hà thì chúng được coi là một bộ phận chủ quyền lãnh thổ vương quốc .

Quy chế pháp lý của lãnh thổ quốc gia

Quy chế pháp lý của chủ quyền lãnh thổ vương quốc là tổng hợp những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của vương quốc so với chủ quyền lãnh thổ của mình .
Nội dung của quy chế pháp lý của chủ quyền lãnh thổ vương quốc được triển khai trải qua những văn bản pháp lý vương quốc cũng như những Hiến chương Liên hợp quốc và những văn bản pháp lý quốc tế khác. Trong đó gồm có :
– Quyền tự do lựa chọn chính sách chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội tương thích với nguyện vọng của hội đồng dân cư sống trên chủ quyền lãnh thổ ;
– Quyền tự do lựa chọn phương hướng tăng trưởng quốc gia, triển khai những cải cách kinh tế tài chính – xã hội tương thích với những đặc thù vương quốc ;
– Quyền tự quy định chế đọ pháp lý so với từng vùng chủ quyền lãnh thổ vương quốc ;
– Quyền sở hữu hoàn toàn so với tổng thể tài nguyên vạn vật thiên nhiên trong chủ quyền lãnh thổ của mình ;
– Quốc gia thực thi quyền tài phán của mình so với mọi cá thể, tổ chức triển khai, kể cả cá thể, tổ chức triển khai quốc tế trong khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ vương quốc hoặc cư trú trong khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ vương quốc .
– Quốc gia có quyền vận dụng những giải pháp cưỡng chế thích hợp, kiểm soát và điều chỉnh, trấn áp những hoạt động giải trí của những pháp nhân và người quốc tế, kể cả trong trường hợp quốc hữu hoá, tịch thu, trưng thu gia tài của tổ chức triển khai, cá thể quốc tế có bồi thường hoặc không có bồi thường ; 
– Quốc gia có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc tái tạo thiên nhiên và môi trường chủ quyền lãnh thổ vương quốc theo những nguyên tắc chung của pháp lý quốc tế
– Quốc gia có quyền quyết định hành động sử dụng, đổi khác chủ quyền lãnh thổ tương thích với pháp lý và quyền lợi của hội đồng dân cư sinh sống trên chủ quyền lãnh thổ đó. 
– Quốc gia có quyền thực thi mọi giải pháp thiết yếu ( kể cả những biện pháp vũ trang ) để phòng thủ, bảo vệ, giữ gìn và quản trị chủ quyền lãnh thổ nhằm mục đích bảo vệ tính thống nhất và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của vương quốc, tương thích với pháp luật của pháp lý quốc tế .

Với nội dung bài viết phía trên, chúng tôi đã giải thích cho Quý khách về Lãnh thổ là gì? Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia.

Nếu còn gì vướng mắc về yếu tố này thì Qúy khách hãy liên hệ đến chúng tôi để được tương hỗ trực tiếp .

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU