spot_img
6.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Một 27, 2023

Chuẩn mực kế toán quốc tế là gì? Nội dung và vai trò

Chuẩn mực kế toán quốc tế là gì ? Nội dung và vai trò của chuẩn mực kế toán quốc tế ?

Tính phong phú của kế toán sống sót ngay trên mỗi vương quốc. Trong khi truyền thống lịch sử và kinh nghiệm tay nghề củ những vương quốc khác nhau dẫn tới sự tăng trưởng khác nhau của những quy mô báo cáo giải trình kinh tế tài chính, thì sức ép củ sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ trong môi trường tự nhiên toàn thế giới hoá là vật chứng cho sự thiết yếu phải biến hóa nền kinh tế tài chính theo hướng hội nhập quốc tế. Những biến hóa lớn trong thực tiễn kinh doanh thương mại từ sau Chiến tranh quốc tế thứ II đã làm những nhu yếu về quốc tế hoá công tác làm việc kế toán và truy thuế kiểm toán. Đây là nguyên do dẫn đến sự sinh ra của chuẩn mực kế toán quốc tế.

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

1. Chuẩn mực kế toán quốc tế là gì?

Chuẩn mực kế toán ( accounting standards ) là những lao lý do tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm điều tra và nghiên cứu và phát hành để làm cơ sở cho việc lập và lý giải những thông tin trình diễn trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế là mạng lưới hệ thống chuẩn mực đề cập đến những yếu tố mang tính nền tảng, khuôn mẫu, những nguyên tắc, giải pháp có đặc thù cơ bản được đồng ý chấp thuận thoáng đãng trên toàn quốc tế. Cơ quan tiên phong kiến thiết xây dựng và phát hành mạng lưới hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế chính là Ủy Ban chuẩn mực kế toán quốc tế ( “ IASC ” ). Đây là một tổ chức triển khai độc lập xây dựng vào năm 1973, gồm có đại diện thay mặt của 13 nước thành viên thường trực Liên đoàn kế toán quốc tế ( “ IFAC ” ), đại diện thay mặt của 03 tập đoàn lớn kinh tế tài chính lớn và một số ít quan sát viên độc lập đến từ Ủy Ban Châu Âu, Trung Quốc, Ủy Ban sàn chứng khoán quốc tế ( IOSCO ), Ủy Ban chuẩn mực kế toán kinh tế tài chính Hoa Kỳ. Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế được phát hành và quản trị bởi Ủy Ban sáng lập chuẩn mực kế toán quốc tế. Các chuẩn mực kế toán quốc tế ( IASs ) vẫn được thừa kế những chuẩn mực kế toán quốc tế do IASC phát hành trước đây và Ủy Ban sáng lập chuẩn mực kế toán quốc tế liên tục kiến thiết xây dựng, phát hành và tăng trưởng những chuẩn mực kế toán mới với tên gọi là chuẩn mực báo cáo giải trình kinh tế tài chính quốc tế IFRSs.

2. Nội dung và vai trò của chuẩn mực kế toán quốc tế?

2.1. Nội dung của chuẩn mực kế toán quốc tế?

Hiện nay, trên thế giới đã ban hành và công bố 38 chuẩn mực kế toán có liên quan nhiều khía cạnh khác nhau trong kế toán. Mỗi chuẩn mực có một nội dung cụ thể, do vậy, việc đưa ra nội dung về chuẩn mực kế toán quốc tế trong bài viết này chỉ lựa chọn một trong các chuẩn mực đó. Cụ thể: IAS 01 – Trình bày các báo cáo tài chính

a. Mục đích : Mục đích của chuẩn mực là đưa ra cơ sở cho việc trình diễn những báo cáo giải trình kinh tế tài chính cho mục tiêu chung nhằm mục đích bảo vệ tính so sánh của những báo cáo giải trình kinh tế tài chính của một đơn vị chức năng giữa những thời kì và so sánh được với báo cáo giải trình kinh tế tài chính của những đơn vị chức năng khác. IAS 1 đưa ra những qui định chung và nghĩa vụ và trách nhiệm cho việc lập những báo cáo giải trình kinh tế tài chính, hướng dẫn về cấu trúc của những báo cáo giải trình kinh tế tài chính và những nhu yếu tối thiểu về nội dung trong những báo cáo giải trình kinh tế tài chính .

Xem thêm: Phương pháp chứng từ kế toán là gì? Các bước luân chuyển chứng từ

b. Phạm vi vận dụng. – Chuẩn mực này được vận dụng so với toàn bộ những báo cáo giải trình kinh tế tài chính cho mục tiêu chung được lập trên cơ sở những chuẩn mực quốc tế về báo cáo giải trình kinh tế tài chính. – Các chuẩn mực đơn cử qui định cho việc ghi nhận, giám sát và trình diễn so với những thanh toán giao dịch đơn cử. – Chuẩn mực này không vận dụng so với cấu trúc và nội dung của báo cáo giải trình kinh tế tài chính giữa niên độ dạng tóm tắt được trình diễn theo qui định của IAS 34. – Chuẩn mực này vận dụng cho tổng thể những doanh nghiệp, gồm có những doanh nghiệp trình diễn báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất và những doanh nghiệp trình diễn báo cáo giải trình kinh tế tài chính riêng theo định nghĩa của IAS 27. c. Các thuật ngữ cơ bản – Báo cáo kinh tế tài chính cho mục tiêu chung : là báo cáo giải trình kinh tế tài chính được trình diễn nhằm mục đích mục tiêu phân phối như cầu của những người sử dụng không có quyền nhu yếu doanh nghiệp trình diễn báo cáo giải trình kinh tế tài chính để phân phối nhu yếu thông tin đơn cử của họ – Chủ sở hữu ( owners ) : là những người nắm giữ những công cụ được phân loại là công cụ vốn .

Xem thêm: Kế toán là gì? Vai trò, nhiệm vụ công việc của một kế toán là gì?

– Thu nhập tổng hợp khác ( other comprehensive income ) : gồm có những khoản mục thu nhập và ngân sách không được ghi nhận là lãi hoặc lỗ theo qui định của những chuẩn mực kế toán khác. d. Báo cáo kinh tế tài chính. – Mục đích của báo cáo giải trình kinh tế tài chính : báo cáo giải trình kinh tế tài chính phản ánh theo một thứ tự khoa học tình hình kinh tế tài chính, tác dụng kinh doanh thương mại của một doanh nghiệp. Mục đích của báo cáo giải trình kinh tế tài chính là phân phối những thông tin về tình hình kinh tế tài chính, tình hình kinh doanh thương mại, những luồng tiền của doanh nghiệp phân phối nhu yếu hữu dụng cho số đông người sử dụng trong việc ra những quyết định hành động kinh tế tài chính. – Để đạt được mục tiêu này báo cáo giải trình kinh tế tài chính phải phân phối những thông tin sau : Tài sản ; Nợ phải trả ; Vốn chủ sở hữu ; Thu nhập và ngân sách, gồm có những khoản lãi và lỗ ; Khoản góp phần bởi và phân phối cho chủ sở hữu ; Các luồng tiền. – Hệ thống báo cáo giải trình kinh tế tài chính : Một bộ báo cáo giải trình kinh tế tài chính không thiếu gồm có những báo cáo giải trình sau :

+  Báo cáo về tình hình tài chính tại ngày kết thúc kì báo cáo

+ Báo cáo về thu nhập tổng hợp trong kì báo cáo giải trình + Báo cáo về sự đổi khác vốn chủ sở hữu trong kì báo cáo giải trình

Xem thêm: Tài sản dài hạn là gì? So sánh tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn?

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong kì báo cáo giải trình + Phần ghi chú cho những báo cáo giải trình kinh tế tài chính, gồm có tóm tát về những chủ trương kế toán và thông tin cụ thể, và + Báo cáo về tình tình kinh tế tài chính tại ngày mở màn của kì kế toán tiên phong hoàn toàn có thể so sánh được khi doanh nghiệp vận dụng hồi tố những chủ trương kế toán hoặc hồi tố nhìn nhận lại những khoản mục trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính hoặc phân loại lại những khoản mục trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính. – Những đặc thù chung : + Trình bày trung thực và tuân thủ chuẩn mực kế toán quốc tế : báo cáo giải trình kinh tế tài chính phải trình diễn một cách trung thực và hài hòa và hợp lý tình hình kinh tế tài chính, tình hình kinh doanh thương mại, những luồng tiền lưu chuyển của doanh nghiệp dựa trên cơ sở tuân thủ những qui định của chuẩn mực kế toán quốc tế. + Hoạt động liên tục : Khi lập và trình diễn báo cáo giải trình kinh tế tài chính, người đứng đầu doanh nghiệp phải nhìn nhận về năng lực hoạt động giải trí liên tục của doanh nghiệp. Báo cáo kinh tế tài chính phải được lập dựa trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động giải trí liên tục và sẽ liên tục hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thông thường trong tương lai gần, trừ khi doanh nghiệp có dự tính cũng như buộc phải ngừng hoạt động giải trí hoặc phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động giải trí của mình. – Hoạt động liên tục : + Khi nhìn nhận nếu doanh nghiệp có những điều không chắc như đinh hoặc hoài nghi về sự hoạt động giải trí liên tục của doanh nghiệp thì cần được nêu rõ. Nếu báo cáo giải trình kinh tế tài chính không được lập dựa trên cơ sở hoạt động giải trí liên tục thì những sự kiện này phải được nêu rõ cùng với cơ sở lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính .

Xem thêm: Chứng từ là gì? Phân loại và nội dung của các loại chứng từ kế toán?

+ Để nhìn nhận năng lực hoạt đông liên tục, người đứng đầu doanh nghiệp phải xem xét mọi thông tin hoàn toàn có thể Dự kiến được tối thiểu trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán. …. Thực tế, nội dung chuẩn mực kế toán ( IAS 01 ) là rất đơn cử và chi tiết cụ thể, do vậy việc phân phối một phần nội dung trên đây chỉ mang đặc thù truyền tải một phần kiến thức và kỹ năng để người đọc hoàn toàn có thể chớp lấy được cơ bản “ ý ” mà Ủy Ban sáng lập chuẩn mực kế toán quốc tế muốn truyền đạt

2.2. Vai trò của chuẩn mực kế toán quốc tế?

Chuẩn mực kế toán quốc tế là một tập hợp những thông lệ được thiết lập bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ( IASB ). Các thông lệ này được phong cách thiết kế để giúp những doanh nghiệp trên toàn quốc tế so sánh báo cáo giải trình kinh tế tài chính và tài liệu đơn thuần hơn. Điều này cũng giúp tạo ra sự minh bạch và an toàn và đáng tin cậy trong quy trình tiến độ kế toán, đặc biệt quan trọng là so với góp vốn đầu tư và thương mại toàn thế giới. Có một chuẩn mực kế toán quốc tế cũng giúp giảm bớt áp lực đè nén tuân thủ và hoàn toàn có thể giảm đáng kể ngân sách xung quanh việc báo cáo giải trình. Đặc biệt, những công ty có hoạt động giải trí quốc tế và những công ty con ở những vương quốc khác nhau hoàn toàn có thể hợp lý hóa việc báo cáo giải trình và thực hành thực tế. Tuy nhiên, điều quan trọng cần biết là IAS đã được thay thế sửa chữa bằng những Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế ( IFRS ) mới hơn. Việc phát hành và tuân thủ chuẩn mực kế toán thì người lập ( preparer ) và người sử dụng ( user ) báo cáo giải trình kinh tế tài chính mới hiểu được những thông tin phản ánh trên báo cáo giải trình. Chuẩn mức kế toán là nền tảng để thực thi tính năng của kế toán kinh tế tài chính ( financial accounting ) là báo cáo giải trình tình hình kinh tế tài chính ( financial reporting ). Và phương tiện đi lại quan trọng dùng để báo cáo giải trình tình hình kinh tế tài chính chính là những báo cáo giải trình kinh tế tài chính ( Financial statements ) Như vậy, không có chuẩn mực kế toán thì những tiềm năng của báo cáo giải trình kinh tế tài chính dưới đây sẽ không đạt được : + Cung cấp thông tin hữu dụng để làm quyết định hành động về góp vốn đầu tư và tín dụng thanh toán. + Cung cấp thông tin hữu dụng để nhìn nhận luồng tiền tương lai.

+ Cung cấp thông tin về tài sản và nguồn vốn củ a doanh nghiệp, gọi chung là tình hình tài chính (financial position) của doanh nghiệp. Nói cách khác, nhờ có chuẩn mực kế toán các thông tin. trình bày trên báo cáo tài chính trở nên thiết thực (relevant), tin cậy được (reliable) và có thể so sánh được (comparable).

+ tin tức có thiết thực thì người sử dụng mới hoàn toàn có thể đưa ra quyết định hành động. + tin tức có đáng tin cậy thì người đọc mới thấy yên tâm. + tin tức có so sánh được thì người sử dụng mới hoàn toàn có thể lựa chọn.

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU