spot_img
15.2 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

Chức năng của triết học Mác – Lênin?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ lần lượt chia sẻ tới Quý độc giả các thông tin hữu ích về triết học Mác – Lênin, từ đó, giúp Quý độc giả giải đáp được các thắc mắc: Triết học Mác – Lênin là gì? Đối tượng của triết học Mác – Lênin?Chức năng của triết học Mác – Lênin? Mời Quý vị theo dõi nội dung.

Khái niệm triết học Mác – Lênin

Triết học Mác – Lênin là mạng lưới hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy – thế giới quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và những lực lượng xã hội tân tiến trong nhận thức và tái tạo quốc tế .
– Triết học Mác – Lênin là triết học duy vật biện chứng theo nghĩa rộng. Đó là mạng lưới hệ thống quan điểm duy vật biện chứng cả về tự nhiên, xã hội và tư duy ; là sự thống nhất hữu cơ giữa chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử dân tộc .

– Triết học Mác – Lênin trở thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học của lực lượng vật chất – xã hội năng động và cách mạng nhất tiêu biểu cho thời đại ngày nay là giai cấp công nhân để nhận thức và cải tạo xã hội. Đồng thời triết học Mác – Lênin cũng là thế giới quan và phương pháp luận của nhân dân lao động, cách mạng và các lực lượng xã hội tiến bộ trong nhận thức và cải tạo xã hội.

– Trong thời đại ngày này, triết học Mác – Lênin là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng triết học quả đât, đang là hình thức tăng trưởng cao nhất của những hình thức triết học trong lịch sử vẻ vang. Triết học Mác – Lênin là học thuyết về sự tăng trưởng quốc tế, đã và đang tăng trưởng giữa dòng văn minh quả đât .

Đối tượng của triết học Mác Lênin

Với tư cách là một hình thái tăng trưởng cao của tư tưởng triết học quả đât, đối tượng người tiêu dùng điều tra và nghiên cứu của triết học Mác – Lênin tất yếu vừa có sự như nhau, vừa có sự độc lạ so với đối tượng người dùng điều tra và nghiên cứu của những mạng lưới hệ thống triết học khác trong lịch sử vẻ vang .
Triết học Mác – Lênin xác lập đối tượng người dùng điều tra và nghiên cứu là xử lý mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trên lập trường duy vật biện chứng và nghiên cứu và điều tra những quy luật hoạt động, tăng trưởng chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy .
– Với triết học Mác – Lênin thì đối tượng người dùng của triết học và đối tượng người dùng của những khoa học cụ thể đã được phân biệt rõ ràng. Các khoa học cụ thể điều tra và nghiên cứu những quy luật trong những nghành nghề dịch vụ riêng không liên quan gì đến nhau về tự nhiên, xã hội hoặc tư duy. Triết học điều tra và nghiên cứu những quy luật chung nhất, ảnh hưởng tác động trong cả ba nghành này .
– Triết học Mác – Lênin có mối quan hệ gắn bó ngặt nghèo với những khoa học cụ thể. Triết học Mác – Lênin là sự khái quát cao những tác dụng của khoa học cụ thể, vạch ra những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy ; do đó, trở thành cơ sở thế giới quan, phương pháp luận cho những khoa học cụ thể .
+ Các khoa học cụ thể cung ứng những tài liệu, đặt ra những yếu tố khoa học mới, làm tiền đề, cơ sở cho sự tăng trưởng triết học .
+ Các khoa học cụ thể tuy có đối tượng người dùng và chức năng riêng của mình nhưng đều phải dựa vào một thế giới quan và phương pháp luận triết học nhất định .
+ Quan hệ giữa quy luật của triết học và quy luật của khoa học cụ thể là quan hệ giữa cái chung và cái riêng .

Chức năng của triết học Mác Lênin

Chức năng của triết học Mác Lênin có hai nội dung cơ bản như sau:

Thứ nhất: Chức năng thế giới quan của triết học Mác – Lênin

– Thế giới quan là hàng loạt những quan điểm về quốc tế và về vị trí của con người trong quốc tế đó. Triết học là hạt nhân lý luận của thế giới quan. Triết học Mác – Lênin đem lại thế giới quan duy vật biện chứng, là hạt nhân thế giới quan cộng sản .
– Vai trò của thế giới quan duy vật biện chứng :
+ Nó có vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng xu thế cho con người nhận thức đúng đắn quốc tế hiện thực. Nó giúp cho con người cơ sở khoa học đi sâu nhận thức thực chất của tự nhiên, xã hội và nhận thức được mục tiêu ý nghĩa của đời sống .
+ Nó giúp con người hình thành quan điểm khoa học xu thế mọi hoạt động giải trí. Từ đó giúp con người xác lập thái độ và cả phương pháp hoạt động giải trí của mình .
+ Nó nâng cao vai trò tích cực, phát minh sáng tạo của con người. Thế giới quan đúng đắn chính là tiền đề để xác lập nhân sinh quan tích cực. Trình độ tăng trưởng về thế giới quan là tiêu chuẩn quan trọng của sự trưởng thành cá thể cũng như một hội đồng xã hội nhất định .
+ Nó là cơ sở khoa học để đấu tranh với những loại thế giới quan duy tâm, tôn giáo, phản khoa học. Với thực chất khoa học và cách mạng, thế giới quan duy vật biện chứng là hạt nhân của hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và những lực lượng tân tiến, cách mạng, là cơ sở lý luận trong cuộc đấu tranh với những tư tưởng phản cách mạng, phản khoa học .

Thứ hai: Chức năng phương pháp luận của triết học Mác – Lênin

– Phương pháp luận là mạng lưới hệ thống những quan điểm, những nguyên tắc xuất phát có vai trò chỉ huy việc sử dụng những giải pháp trong hoạt động giải trí nhận thức và hoạt động giải trí thực tiễn nhằm mục đích đạt hiệu quả tối ưu. Phương pháp luận cũng có nghĩa là lý luận về mạng lưới hệ thống chiêu thức. Triết học Mác – Lênin triển khai chức năng phương pháp luận chung nhất, phổ cập nhất cho nhận thức và hoạt động giải trí thực tiễn .
– Vai trò phương pháp luận duy vật biện chứng :
+ Phương pháp luận duy vật biện chứng là giải pháp chung của hàng loạt nhận thức khoa học trang bị cho con người mạng lưới hệ thống những nguyên tắc phương pháp luận chung nhất cho hoạt động giải trí nhận thức và thực tiễn .

+ Triết học Mác – Lênin trang bị cho con người hệ thống các khái niệm, phạm trù, quy luật làm công cụ nhận thức khoa học; giúp con người phát triển tư duy khoa học, đó là tư duy ở cấp độ phạm trù, quy luật.

Cũng như mọi khoa học, triết học Mác – Lênin cùng một lúc thực hiện nhiều chức năng khác nhau. Đó là chức năng thế giới và chức năng phương pháp luận, chức năng nhận thức và giáo dục, chức năng dự báo và phê phán,… Tuy nhiên, chức năng thế giới quan và chức năng phương pháp luận là hai chức năng cơ bản của triết học Mác – Lênin như trên đây đã chia sẻ. Bài viết mong rằng đã đem đến cho Quý vị những thông tin hữu ích khi tìm hiểu về triết học Mác – Lênin nói chung và Chức năng của triết học Mác – Lênin nói riêng.

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU