spot_img
12.3 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

Chức vụ chính quyền đoàn thể là gì? (Cập nhật 2022)

Trong quá trình làm việc tại một tổ chức, công ty, cơ quan, doanh nghiệp nhất định, chúng ta thường sử dụng chức vụ, chức danh để xưng hô với nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ khái niệm chức vụ chính quyền đoàn thể là gì. Mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu về chức vụ chính quyền đoàn thể trong bài viết dưới đây của chúng tôi.

chức vụ chính quyền đoàn thể là gìChức vụ chính quyền đoàn thể là gì?

1. Căn cứ pháp lý

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngoái ;
Luật bảo vệ thiên nhiên và môi trường năm trước .

2. Chức vụ chính quyền đoàn thể là gì?

Chức vụ thông thường được sử dụng với ý nghĩa mang tên gọi dành cho cá nhân được giữ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ do được bổ nhiệm hoặc được tập thể bầu để giữ chức vụ đó. Trên thực tế, người giữ chức danh nào thì cũng gắn liền với chức vụ đó hoặc một chức danh gắn liền với nhiều chức vụ.

Ví dụ : Trong khoanh vùng phạm vi một quốc gia thì chức vụ chính quyền của một người hoàn toàn có thể là quản trị nước, Thủ tướng chính phủ nước nhà. Còn trong một tổ chức triển khai nhất định thì chức vụ đó hoàn toàn có thể là Tổng giám đốc, Giám đốc .

3. Chức vụ chính quyền bao gồm những ai?

3.1. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã

Theo khoản 3 Điều 33 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngoái, Hội đồng nhân dân xã có quyền bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã. Cũng theo Điều 88 Luật này, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tin tưởng so với cá thể giữ chức vụ quản trị Hội đồng nhân dân. Bên cạnh đó, khoản 7 Điều 82 Luật này cũng lao lý hiệu quả bầu quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã phải được quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện phê chuẩn .

3.2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Theo điểm d khoản 1 Điều 26 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngoái, Hội đồng nhân dân tỉnh có quyền bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cũng theo Điều 88 Luật này, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tin tưởng so với cá thể giữ chức vụ quản trị Hội đồng nhân dân. Bên cạnh đó, khoản 7 Điều 83 Luật này lao lý rõ, hiệu quả bầu quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện phải được quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt .

3.3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Theo điểm a khoản 2 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngoái, Hội đồng nhân dân tỉnh có quyền bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cũng theo Điều 93 Luật này, hiệu quả bầu quản trị Ủy bản nhân dân cấp tỉnh phải được Thủ tướng nhà nước phê chuẩn. Bên cạnh đó, Điều 88 Luật này cũng pháp luật, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tin tưởng so với cá thể giữ chức vụ quản trị Hội đồng nhân dân .

3.4. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã

Theo Điều 88 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngoái, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tin tưởng so với cá thể giữ chức vụ quản trị Hội đồng nhân dân. Cũng theo khoản 3 điều 33 Luật này, Hội đồng nhân dân xã có quyền Bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm quản trị Hội đồng nhân dân xã .

3.5. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện

Theo Điều 88 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngoái, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tin tưởng so với cá thể giữ chức vụ quản trị Hội đồng nhân dân. Cũng theo pháp luật tại khoản 2 Điều 26 Luật này, Hội đồng nhân dân cấp huyện có quyền bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm quản trị Hội đồng nhân dân cấp huyện .

3.6. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Theo Điều 88 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngoái, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tin tưởng so với cá thể giữ chức vụ quản trị Hội đồng nhân dân. Bên cạnh đó, theo pháp luật tại điểm a khoản 2 Điều 19 Luật này, Hội đồng nhân dân tỉnh có quyền bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm quản trị Hội đồng nhân dân. Chức vụ quản trị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu ra .

4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn thể

4.1. Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư

Theo lao lý tại Điều 146 Luật Bảo vệ môi trường tự nhiên năm năm trước thì đại diện thay mặt hội đồng dân cư có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau :

  • Đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quyền yêu cầu chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường thông qua đối thoại trực tiếp hoặc bằng văn bản; Tổ chức tìm hiểu thực tế về công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Thu thập, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp.
  • Đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cung cấp kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với cơ sở.
  • Đại diện cộng đồng dân cư có quyền tham gia đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật.
  • Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện các yêu cầu của đại diện cộng đồng dân cư theo quy định nêu trên.

4.2. Trách nhiệm và quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường.
  • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tư vấn, phản diện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý Nhà nước các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường.

Trên đây là những quy định pháp lý về chức vụ chính quyền đoàn thể là gì do Công ty luật ACC tổng hợp và gửi đến bạn đọc. Hy vọng rằng những nội dung trên đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn và chính xác về khái niệm chức vụ chính quyền đoàn thể là gì, chức vụ chính quyền đoàn thể bao gồm những ai và quyền, nghĩa vụ liên quan. Nếu bạn đọc cần sự hỗ trợ tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ thì hãy liên hệ cho chúng tôi thông qua:

• hotline : 19003330

• Zalo: 084 696 7979

• Gmail : [email protected]

Đánh giá post

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU