spot_img
15.2 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

Cho 5 Ví Dụ Về Chuỗi Thức Ăn Và Lưới Thức Ăn Có 4, 5 Mắt Xích

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*
*
*
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1- Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi .

Bạn đang xem: Ví dụ về chuỗi thức ăn

– Trong một lưới thức ăn một loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà còn tham gia đồng thời vào những chuỗi thức ăn khác, hình thành nên nhiều mắt xích chung. Tất cả những chuỗi thức ăn với nhiều mắt xích chung hợp thành một lưới thức ăn. – Ví dụ về hai loại chuỗi thức ăn : Chuỗi thức ăn được khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng, sau đó đến động vật hoang dã ăn sinh vật tự dưỡng và tiếp nữa là những loài động vật hoang dã ăn động vật hoang dã. Ví dụ, cây ngô → sâu ăn lá ngô → nhái → rắn hổ mang → diều hâu. Chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật phân giải, sau đến những loài động vật hoang dã ăn thịt. Ví dụ, lá, cành cây khô, mục nát → mối → nhện → thằn lằn .
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )Nêu 1 số ít ví dụ khác về chuỗi thức ăn.
Lớp 4 Chưa xác định
1
0
Gửi Hủy
Lớp 4 Chưa xác lậpChuỗi 1 : Kiến ăn cỏ, ếch ăn kiến, rắn ăn ếch, ếch chết xác phân hủy để cỏ hấp thụ .Chuỗi 2 : Châu chấu ăn cỏ, chuột ăn châu chấu, rắn ăn chuột, diều hâu ăn rắn rồi thải phân làm chất bón cho cỏ .
Đúng 0
Bình luận (0)
SGK trang 194
Đúng 0B ình luận ( 0 ) SGK trang 194

Câu 1: Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 loại chuỗi thức ăn

Lớp 12 Sinh học Hệ sinh thái, sinh quyển
3
0
Gửi Hủy
Lớp 12 Sinh học Hệ sinh thái, sinh quyểnMột chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa ăn thịt mắt xích phía sau, vừa bị mắt xích phía trước ăn thịt .Ví dụ : cỏ — > thỏ — » cáo– Lưới thức ăn được hình thành từ nhiều chuỗi thức ăn trong quần xã. Trong một lưới thức ăn một loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà còn tham gia đồng thời vào những chuỗi thức ăn khác, hình thành nên nhiều mắt xích chung toàn bộ những chuỗi thức ăn với nhiều mắt xích chung hợp thành một lưới thức ăn .Có hai loại chuỗi thức ăn :Chuỗi thức ăn được mở màn bằng cây xanh, sau đến động vật hoang dã ăn thực vật và tiếp nữa là những loài động vật hoang dã ăn động vật hoang dã .Ví dụ : Cây ngô – » sâu ăn lá ngô — > nhái — > rắn hổ mang — » diều hâu .Chuỗi thức ăn khởi đầu bằng chất hữu cơ bị phân giải, sau đến những loài động vật hoang dã ăn thịt .Ví dụ : Lá, cành cây khô — » mối – » nhện — > thằn lằn
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )

Trả lời:

– Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa ăn thịt mắt xích phía sau, vừa bị mắt xích phía trước ăn thịt .Ví dụ : cỏ — > thỏ — » cáo- Lưới thức ăn được hình thành từ nhiều chuỗi thức ăn trong quần xã. Trong một lưới thức ăn một loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà còn tham gia đồng thời vào những chuỗi thức ăn khác, hình thành nên nhiều mắt xích chung tổng thể những chuỗi thức ăn với nhiều mắt xích chung hợp thành một lưới thức ăn .Có hai loại chuỗi thức ăn :Chuỗi thức ăn được mở màn bằng cây xanh, sau đến động vật hoang dã ăn thực vật và tiếp nữa là những loài động vật hoang dã ăn động vật hoang dã .Ví dụ : Cây ngô – » sâu ăn lá ngô — > nhái — > rắn hổ mang — » diều hâu .Chuỗi thức ăn mở màn bằng chất hữu cơ bị phân giải, sau đến những loài động vật hoang dã ăn thịt .Xem thêm : Cách Sử Dụng Hàm Left Trong Excel, Cách Kết Hợp Hàm Left Và RightVí dụ : Lá, cành cây khô — » mối – » nhện — > thằn lằn .
Đúng 0
Bình luận (0)
ĐúngBình luận ( 0 )

– Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa ăn thịt mắt xích phía sau, vừa bị mắt xích phía trước ăn thịt.

Ví dụ: cỏ —> thỏ—»cáo

– Lưới thức ăn được hình thành từ nhiều chuỗi thức ăn trong quần xã. Trong một lưới thức ăn một loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà còn tham gia đồng thời vào các chuỗi thức ăn khác, hình thành nên nhiều mắt xích chung tất cả các chuỗi thức ăn với nhiều mắt xích chung hợp thành một lưới thức ăn.

Có hai loại chuỗi thức ăn:

Chuỗi thức ăn được mở đầu bằng cây xanh, sau đến động vật ăn thực vật và tiếp nữa là các loài động vật ăn động vật.

Ví dụ: Cây ngô -» sâu ăn lá ngô —> nhái —> rắn hổ mang —» diều hâu.

Chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ bị phân giải, sau đến các loài động vật ăn thịt.

Ví dụ: Lá, cành cây khô —» mối -» nhện —> thằn lằn.

Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )Mọi người cho em ví dụ về lưới thức ăn gồm 3 chuỗi thức ăn trong đó có những mắt xích chung với ạ ? ? ? Em cảm ơn
Lớp 9 Sinh học
3
0
Gửi Hủy
Lớp 9 Sinh họcLúa → Châu chấu → Ếch → Rắn
Đúng 0
Bình luận (1)
Đúng 0B ình luận ( 1 )Lúa → Sâu đục thân → Chuồn chuồn → Chim → Người
Đúng 0
Bình luận (1)
Đúng 0
Bình luận (0)
ví dụ về thức ăn xanh
Lớp 10 Công nghệ Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi
3
0
Gửi Hủy
ĐúngBình luận ( 1 ) ĐúngBình luận ( 0 ) ví dụ về thức ăn xanhLớp 10 Công nghệ Bài 28 : Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôiThức ăn xanh là những loại rau xanh, cỏ tươi và thức ăn ủ xanh .Thức ăn xanh gồm cây họ đậu ( cây điền thanh, cây keo giậu, … ), bèo dâu, bèo tấm, rau muống, cây ngô non, lá su hào, bắp cải, cây lạc …
Đúng 2
Bình luận (0)
Đúng 2B ình luận ( 0 )Rau :))
Đúng 0
Bình luận (0)
ĐúngBình luận ( 0 )Rau và rau :))
Đúng 0
Bình luận (0)
ĐúngBình luận ( 0 )em hãy phân biệt thức ăn giàu gluxit ?Cho ví dụ về thức ăn giàu protein
Lớp 7 Công nghệ
1
0
Gửi Hủy
Lớp 7 Công nghệThức ăn giàu gluxit : có hàm lượng gluxit > 50 %Ví dụ về thức ăn giàu protein là : bột cá, đậu tương, đậu phộng
Đúng 1
Bình luận (2)
Em hãy lấy ví dụ vềcông nghệ vi sinh vào sản xuất và 3 ví dụ về ứng dụng công nghệ vi sinh về thức ăn chăn nuôi
Lớp 10 Công nghệ Bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thứ…
1
0
Gửi Hủy
Đúng 1B ình luận ( 2 ) Em hãy lấy ví dụ vềcông nghệ vi sinh vào sản xuất và 3 ví dụ về ứng dụng công nghệ tiên tiến vi sinh về thức ăn chăn nuôiLớp 10 Công nghệ Bài 33 : Ứng dụng công nghệ tiên tiến vi sinh để sản xuất thứ …Giúp tao với help me
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )Lấy ví dụ 5 chuỗi thức ăn và nghiên cứu và phân tích thành phần sinh vật tên chuỗi thức ăn đó
Lớp 12 Sinh học Bài 44: Chu trình sinh địa hoá và sinh quyển
0
0
Gửi Hủy
Lớp 12 Sinh học Bài 44 : Chu trình sinh địa hoá và sinh quyểnCho chuỗi thức ăn sau : Tảo → Tôm he → Cá khế → Cá nhồng → Cá mập. Có bao nhiêu nhận xét dưới đây về chuỗi thức ăn trên là đúng ? I. Đây là chuỗi thức ăn mở màn bằng sinh vật phân giải. II. Chuỗi thức ăn này ngồi 5 mắt xích. III. Sinh khối lớn nhất trong chuỗi thức ăn trên thuộc về tảo. IV. Tôm he là sinh vật tiêu thụ bậc 2 trong chuỗi thức ăn trên. A. 1. B. 4. C. 2. D. 3
Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi Hủy
Lớp 0 Sinh họcGửi HủyĐáp án C – I sai vì tảo có năng lực quang hợp nên tảo là sinh vật sản xuất. – II đúng vì chuỗi thức ăn trên có 5 mắt xích ( tảo, tôm he, cá khế, cá nhồng, cá mập ).

– III đúng vì tảo là sinh vật sản xuất trên chuỗi thức ăn trên nên tảo là sinh vật sản xuất.

– IV sai vì tôm he ăn tảo ( sinh vật sản xuất ) nên tôm he là sinh vật tiêu thụ bậc 1. Vậy có 2 phát biểu đưa ra là đúng
Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

phonghopamway.com.vnĐúng 0B ình luận ( 0 ) phonghopamway.com.vn

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU