spot_img
11.2 C
New York
Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế là gì?

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế là sự hoạt động tăng trưởng của những ngành làm đổi khác vị trí, tỉ trọng và mối quan hệ tương tác giữa chúng theo thời hạn để tương thích với sự tăng trưởng ngày càng cao của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội .Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế là gì? - Ảnh 1.Hình minh họa

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Định nghĩa

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế là sự vận động phát triển của các ngành làm thay đổi vị trí, tỉ trọng và mối quan hệ tương tác giữa chúng theo thời gian để phù hợp với sự phát triển ngày càng cao của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội.

Ý nghĩa:

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế luôn là vấn đề then chốt, đóng vai trò quyết định đối với quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Thuật ngữ liên quan

Cơ cấu ngành kinh tế là cơ cấu kinh tế trong đó mỗi bộ phận hợp thành là một ngành hay một nhóm ngành kinh tế.

Cơ cấu ngành kinh tế là một trong những loại cơ cấu kinh tế .

Mục tiêu của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

– Phát huy những lợi thế so sánh để khai thác và sử dụng có hiệu suất cao những nguồn lực tăng trưởng của vương quốc, địa phương, trên cơ sở đó tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phân chia lại những nguồn lực từ những khu vực có hiệu suất cao hơn .

– Tạo ra khả năng sản xuất hàng hóa với khối lượng lớn hơn, chất lượng cao hơn, đa dạng hóa về chủng loại đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

– Góp phần tạo ra nhiều việc làm và tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người lao động .- Góp phần nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu của nền kinh tế, đẩy nhanh quy trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, tạo điều kiện kèm theo ứng dụng những phương pháp quản lí tiên tiến và phát triển, tân tiến .

Các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

( 1 ) Mô hình Rostow( 2 ) Mô hình của Arthus Lewis( 3 ) Mô hình hai khu vực của phe phái Tân cổ xưa

(4) Mô hình hai khu vực của Harry.T.Oshima

Liên hệ thực tiễn

– Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế là yếu tố mang tính qui luật so với những nước trong quy trình tăng trưởng .- Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đã được nhà kinh tế học người Đức E.Engel và nhà kinh tế học người Mỹ A.Fisher nghiên cứu và điều tra từ những năm cuối thể kỉ XIX và đầu thế kỉ XX .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Tài Chính)

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU