spot_img
11.2 C
New York
Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023

Quy định về chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ

Quy định về chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ. Thủ tục và thẩm quyền thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Bảo hộ Quyền sở hữu trí tuệ ở Nước Ta ngày càng được chú trọng hơn khi mà tất cả chúng ta đang thiết lập một nền kinh tế thị trường, xu thế xã hội chủ nghĩa. Chính thế cho nên, sau khi gia nhập tổ chức triển khai thương mại quốc tế WTO, Quốc hội Nước Ta đã cho sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ vào năm 2009 với mong ước triển khai xong cơ chế pháp lý so với kinh tế tài chính nước ta. Theo đó so với từng đối tượng người tiêu dùng của quyền sở hữu trí tuệ, Luật Sở hữu trí tuệ đã pháp luật rất đơn cử những điều kiện kèm theo, cũng như thẩm quyền và trình tự thủ tục chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ so với từng đối tượng người tiêu dùng. Thứ nhất, là pháp luật về việc chuyển giao quyền tác giả, quyền tương quan đến quyền tác giả. Các pháp luật này được ghi nhận tại những Điều 45, 47, Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ trợ 2009.

“ Điều 45. Quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

1. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền tương quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tương quan chuyển giao quyền sở hữu so với những quyền lao lý tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này cho tổ chức triển khai, cá thể khác theo hợp đồng hoặc theo lao lý của pháp lý có tương quan. 2. Tác giả không được chuyển nhượng ủy quyền những quyền nhân thân pháp luật tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm ; người trình diễn không được chuyển nhượng ủy quyền những quyền nhân thân lao lý tại khoản 2 Điều 29 của Luật này. 3. Trong trường hợp tác phẩm, cuộc màn biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng ủy quyền phải có sự thoả thuận của toàn bộ những đồng chủ sở hữu ; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc màn biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có những phần riêng không liên quan gì đến nhau hoàn toàn có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tương quan có quyền chuyển nhượng ủy quyền quyền tác giả, quyền tương quan so với phần riêng không liên quan gì đến nhau của mình cho tổ chức triển khai, cá thể khác. Điều 47. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền tương quan 1. Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền tương quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tương quan được cho phép tổ chức triển khai, cá thể khác sử dụng có thời hạn một, 1 số ít hoặc hàng loạt những quyền pháp luật tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này. 2. Tác giả không được chuyển quyền sử dụng những quyền nhân thân lao lý tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm ; người màn biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng những quyền nhân thân pháp luật tại khoản 2 Điều 29 của Luật này. 3. Trong trường hợp tác phẩm, cuộc màn biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền tương quan phải có sự thoả thuận của tổng thể những đồng chủ sở hữu ; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc màn biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có những phần riêng không liên quan gì đến nhau hoàn toàn có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tương quan hoàn toàn có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền tương quan so với phần riêng không liên quan gì đến nhau của mình cho tổ chức triển khai, cá thể khác .

Xem thêm: Quyền sở hữu trí tuệ là gì? Đặc điểm, nội dung của quyền sở hữu trí tuệ?

4. Tổ chức, cá thể được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền tương quan hoàn toàn có thể chuyển quyền sử dụng cho tổ chức triển khai, cá thể khác nếu được sự đồng ý chấp thuận của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tương quan. ” Thứ hai là lao lý về việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Nội dung này được lao lý tại những Điều 138, 141, 147 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ trợ 2009. “ Điều 138. Quy định chung về chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu công nghiệp 1. Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức triển khai, cá thể khác. 2. Việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu công nghiệp phải được triển khai dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản ( sau đây gọi là hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu công nghiệp ).

quy-dinh-ve-chuyen-giao-quyen-so-huu-tri-tue-2quy-dinh-ve-chuyen-giao-quyen-so-huu-tri-tue-2

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Điều 141. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng đối tượng người dùng sở hữu công nghiệp

Xem thêm: Bảo lưu quyền sở hữu là gì? Đặc điểm, quyền, nghĩa vụ các bên?

1. Chuyển quyền sử dụng đối tượng người tiêu dùng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng người dùng sở hữu công nghiệp được cho phép tổ chức triển khai, cá thể khác sử dụng đối tượng người tiêu dùng sở hữu công nghiệp thuộc khoanh vùng phạm vi quyền sử dụng của mình. 2. Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng người dùng sở hữu công nghiệp phải được triển khai dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản ( sau đây gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng người dùng sở hữu công nghiệp ). Điều 147. Thẩm quyền và thủ tục chuyển giao quyền sử dụng sáng tạo theo quyết định hành động bắt buộc 1. Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành quyết định hành động chuyển giao quyền sử dụng sáng tạo trên cơ sở xem xét nhu yếu được chuyển giao quyền sử dụng so với trường hợp lao lý tại những điểm b, c và d khoản 1 Điều 145 của Luật này.

Bộ,cơ quan ngang bộ ban hành quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình khi xảy ra trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 145 của Luật này trên cơ sở tham khảo ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng tạo phải ấn định khoanh vùng phạm vi và những điều kiện kèm theo sử dụng tương thích với pháp luật tại Điều 146 của Luật này. 3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động chuyển giao quyền sử dụng sáng tạo phải thông tin ngay cho người nắm độc quyền sử dụng sáng tạo về quyết định hành động đó. 4. Quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng tạo hoặc khước từ chuyển giao quyền sử dụng sáng tạo hoàn toàn có thể bị khiếu nại, bị khởi kiện theo lao lý của pháp lý .

Xem thêm: Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hình sự

5. nhà nước pháp luật đơn cử thủ tục chuyển giao quyền sử dụng so với sáng tạo pháp luật tại Điều này. ” Thứ ba là pháp luật về chuyển giao quyền so với giống cây cối được ghi nhận tại những Điều 192, 194, 196, Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ trợ 2009. “ Điều 192. Chuyển giao quyền sử dụng giống cây cối 1. Chuyển giao quyền sử dụng giống cây cối là việc chủ bằng bảo lãnh được cho phép người khác thực thi một hoặc 1 số ít hành vi thuộc quyền sử dụng so với giống cây xanh của mình. 2. Trường hợp quyền sử dụng giống cây xanh thuộc đồng sở hữu thì việc chuyển giao quyền sử dụng cho người khác phải được sự chấp thuận đồng ý của toàn bộ những đồng chủ sở hữu. 3. Việc chuyển giao quyền sử dụng giống cây xanh phải được thực thi dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. 4. Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây xanh không được có những lao lý hạn chế bất hài hòa và hợp lý quyền của bên nhận chuyển giao quyền sử dụng, đặc biệt quan trọng là những lao lý hạn chế không xuất phát từ quyền của bên chuyển giao quyền sử dụng so với giống cây cối tương ứng hoặc không nhằm mục đích bảo vệ những quyền đó. Điều 194. Chuyển nhượng quyền so với giống cây xanh

Xem thêm: Hết quyền sở hữu trí tuệ là gì? Nội dung và ví dụ về quyền sở hữu trí tuệ

1. Chuyển nhượng quyền so với giống cây cối là việc chủ bằng bảo lãnh giống cây xanh chuyển giao hàng loạt quyền so với giống cây cối đó cho bên nhận chuyển nhượng ủy quyền. Bên nhận chuyển nhượng ủy quyền trở thành chủ bằng bảo lãnh giống cây cối kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền được ĐK tại cơ quan quản trị nhà nước về quyền so với giống cây xanh theo thủ tục do pháp lý lao lý. 2. Trường hợp quyền so với giống cây cối thuộc đồng sở hữu thì việc chuyển nhượng ủy quyền cho người khác phải được sự chấp thuận đồng ý của tổng thể những đồng chủ sở hữu. 3. Việc chuyển nhượng ủy quyền quyền so với giống cây cối phải được triển khai dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. 4. Việc chuyển nhượng ủy quyền quyền so với giống cây xanh tạo ra từ ngân sách nhà nước được triển khai theo lao lý của Luật chuyển giao công nghệ tiên tiến. Điều 196. Thẩm quyền và thủ tục chuyển giao quyền sử dụng giống cây xanh theo quyết định hành động bắt buộc 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành quyết định hành động chuyển giao quyền sử dụng giống cây xanh thuộc nghành quản trị nhà nước của mình trên cơ sở xem xét nhu yếu đ ­ ược chuyển giao quyền sử dụng so với trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều 195 của Luật này. Bộ, cơ quan ngang bộ phát hành quyết định hành động chuyển giao quyền sử dụng giống cây cối thuộc nghành nghề dịch vụ quản trị nhà nước của mình trên cơ sở tìm hiểu thêm quan điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn so với trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều 195 của Luật này.

2. Quyết định chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng phải ấn định phạm vi và các điều kiện sử dụng phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 195 của Luật này.

3. Cơ quan nhà nư ­ ớc có thẩm quyền quyết định hành động chuyển giao quyền sử dụng giống cây xanh phải thông tin ngay cho ng ­ ười nắm độc quyền sử dụng giống cây cối về quyết định hành động đó. 4. Quyết định chuyển giao quyền sử dụng giống cây xanh hoặc khước từ chuyển giao quyền sử dụng giống cây xanh hoàn toàn có thể bị khiếu nại, bị khởi kiện theo pháp luật của pháp lý. 5. nhà nước lao lý đơn cử thủ tục chuyển giao quyền sử dụng so với giống cây xanh pháp luật tại Điều này. ”

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU