spot_img
11.2 C
New York
Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023

Chuyên viên cao cấp là gì? Thi chứng chỉ chuyên viên cao cấp 2021

Chuyên viên cao cấp là ngạch cao nhất trong những ngạch công chức hành chính, do đó để trở thành chuyên viên cao cấp phải cung ứng không thiếu những tiêu chuẩn trình độ, nhiệm vụ của ngạch .

Chuyên viên cao cấp là gì?

Chuyên viên cao cấp là công chức hành chính có nhu yếu trình độ nhiệm vụ cao nhất về một hoặc 1 số ít nghành trong những cơ quan, tổ chức triển khai hành chính từ cấp tỉnh trở lên, có nghĩa vụ và trách nhiệm chủ trì tham mưu, tổng hợp và hoạch định chủ trương, kế hoạch có tính vĩ mô theo ngành, nghành nghề dịch vụ hoặc địa phương ; tổ chức triển khai chỉ huy, tiến hành triển khai những chính sách, chủ trương .

Mã ngạch chuyên viên cao cấp

Cũng tựa như như những ngạch khác trong ngạch công chức hành chính, ngạch chuyên viên cao cấp cũng được chia mã ngạch, bậc, thông số lương … Vậy chuyên viên cao cấp có mấy bậc ? và mã ngạch được xếp như thế nào ?

Căn cứ Thông tư 11/2014/TT-BNV mã ngạch chuyên viên cao cấp là 01.001 và được xếp vào nhóm ngạch công chức loại A3 nhóm 1(A3.1).

Bảng 1 : Mã ngạch chuyên viên cao cấp

1. Chuyên viên cao cấp Mã số ngạch: 01.001
2. Chuyên viên chính Mã số ngạch: 01.002
3. Chuyên viên Mã số ngạch: 01.003
4. Cán sự Mã số ngạch: 01.004
5. Nhân viên Mã số ngạch: 01.005

bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp

Bậc lương chuyên viên cao cấp

Theo Nghị định 204 / 2224 / NĐ-CP về chính sách tiền lương so với công chức, bảng lương chuyên viên cao cấp gồm 6 bậc tương ứng 6 thông số lương chuyên viên cao cấp từ bậc 1 đến bậc 6 :Bảng 2 : Thang bảng lương chuyên viên cao cấp

Nhóm ngạch Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6
Hệ số lương 6,2 6,56 6,92 7,28 7,64 8
Mức lương 9,238 9,774 10,311 10,847 11,384 11,92

Điều kiện thi chuyên viên cao cấp

Tiêu chuẩn thi chuyên viên cao cấp

So với những ngạch công chức hành chính khác, tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp nhu yếu trình độ và trình độ cao, đồng thời việc kiến thiết xây dựng đề án chuyên vien cao cấp cũng được chú trọng, đơn cử công chức muốn tham gia thi chuyên viên cao cấp cần :+ Có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên với chuyên ngành huấn luyện và đào tạo tương thích với ngành, nghành nghề dịch vụ công tác làm việc ;+ Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền ;+ Có chứng từ tu dưỡng nhiệm vụ quản trị nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị – hành chính ;+ Được nhìn nhận, phân loại triển khai xong tốt trách nhiệm trong năm 2019 ; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt ; không trong thời hạn thi hành kỷ luật hoặc đang triển khai việc xem xét giải quyết và xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền ;+ Hiện đang giữ ngạch chuyên viên chính ( mã số 01.002 ) và có năng lượng, trình độ trình độ, nhiệm vụ để tiếp đón vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên cao cấp ( mã số 01.001 ) ;+ Phải có thời hạn giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, trong đó thời hạn giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 01 năm ( đủ 12 tháng ) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp .chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Chuyên viên cao cấp tiếng anh là gì?

Ngoại ngữ trong đó có tiếng anh là môn thi bắt buộc trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp, theo đó chuyên viên cao cấp tiếng anh thi theo lao lý gồm có 30 thắc mắc, thời hạn thi là 30 phút. Tuy nhiên không phải toàn bộ công chức dự thi đều phải thi tiếng anh mà cũng có những trường hợp ngoại lệ được miễn thi như sau :+ Có bằng tốt nghiệp ĐH, sau đại học về ngoại ngữ ;+ Có bằng tốt nghiệp ĐH, sau đại học ở quốc tế hoặc tốt nghiệp ĐH, sau đại học tại cơ sở giảng dạy bằng tiếng quốc tế ở Nước Ta ;+ Người dự tuyển vào công chức công tác làm việc ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng từ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận .Như vậy so với điều kiện kèm theo, lao lý thi chuyên viên cao cấp thì điều tiên phong cần bảo vệ công chức thuộc đúng đối tượng người tiêu dùng và có đủ văn bằng chứng từ dự thi. Trong đó có chứng từ rất quan trọng mà công chức cần sắp xếp thời hạn để tham gia học đó là chứng từ tu dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp. Tham gia khóa học để chiếm hữu chứng từ chuyên viên cao cấp .thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp 2020

Học lớp chứng chỉ chuyên viên cao cấp

Chương trình chuyên viên cao cấp

Chương trình tu dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp tập trung phần kiến thức và kỹ năng chung nâng cao đến kỹ năng và kiến thức thiết yếu, trong mỗi phần kỹ năng và kiến thức có những chuyên đề tương thích với đối tượng người dùng và đặc thù việc làm của ngạch .Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1085 / QĐ-BNV về Chương trình tu dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình tu dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp. Chương trình này sửa chữa thay thế Chương trình tu dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp phát hành kèm theo Quyết định số 1107 / QĐ-BNV ngày 08/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Theo đó tu dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp gồm có 14 chuyên đề giảng dạy, 4 chuyên đề báo cáo giải trình, đi thực tiễn và viết đề án, gồm có 3 phần :– Phần I : Kiến thức nâng cao, gồm có 9 chuyên đề giảng dạy những kiến thức và kỹ năng ( nâng cao so với chương trình tu dưỡng chuyên viên chính ) cung ứng yên cầu mới của quản trị hành chính nhà nước và cải cách hành chính. Đồng thời xen kẽ có những chuyên đề báo cáo giải trình về những yếu tố mới, bức xúc đang đặt ra trong thực tiễn cần xử lý tương thích với đối tượng người dùng tu dưỡng .– Phần II : Những kiến thức và kỹ năng thiết yếu của chuyên viên cao cấp, gồm có 5 chuyên đề giảng dạy .– Phần III : Đi thực tiễn và viết đề án cuối khóa .Tổng thời hạn tu dưỡng là 6 tuần ( 30 ngày thao tác ), với tổng thời lượng là 240 tiết ( 30 ngày x 8 tiết / ngày ) .ngạch chuyên viên cao cấp có mấy bậc

Tài liệu chuyên viên cao cấp

Tài liệu tu dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp được soạn thảo và phát hành kiện toàn qua những năm, trong đó đáng quan tâm là chương trình được soạn thảo và phát hành năm 2020. Các chuyên đề triết lý tập trung chuyên sâu update, bổ trợ kiến thức và kỹ năng mới về nhà nước và pháp lý, quản trị nhà nước trên những nghành nghề dịch vụ, văn hóa truyền thống và nghĩa vụ và trách nhiệm công vụ trong toàn cảnh lúc bấy giờ .

Tập trung các chuyên đề kỹ năng gắn với thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chuyên viên cao cấp và tương đương, bảo đảm tính hiện đại, cập nhật các nội dung trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa, phù hợp với xu thế phát triển khoa học quản lý công.Nội dung chương trình không chồng chéo và trùng lặp với các chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước khác. Các chuyên đề phải được bố cục lo-gic, hài hòa về nội dung và thời lượng thực hiện.

Download tài liệu tu dưỡng chuyên viên cao cấp .

Hồ sơ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp

Căn cứ Điều 36 Nghị định 38/2020 / NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản trị công chức, hồ sơ thi chuyên viên cao cấp 2020 gồm có :+ Sơ yếu lý lịch công chức ( được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn sau cuối nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch, có xác nhận của cơ quan quản trị, sử dụng công chức ) ;+ Bản nhận xét, nhìn nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai sử dụng công chức về những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo ĐK dự thi ;+ Bản sao văn bằng, chứng từ theo nhu yếu của ngạch dự thi. Riêng về chứng từ tin học, ngoại ngữ, công chức sẽ không phải nộp 02 loại sách vở nầy nếu đã có bằng tốt nghiệp trình độ đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học hoặc được miễn thi 02 môn này .+ Các nhu yếu khác theo lao lý về tiêu chuẩn nhiệm vụ của ngạch công chức dự thi .tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp khối đảng

Học chuyên viên cao cấp ở đâu?

Theo lao lý của pháp lý hiện hành so với những chương trình tu dưỡng quản trị nhà nước như chương trình tu dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, chỉ huy quản trị cấp phòng, học viên sẽ tham gia học tại trường Chính trị tỉnh, thành phố thường trực TW, trường Cán bộ thường trực những bộ, trường Học viện Hành chính Quốc gia. Đây là những trường được phép giảng dạy và cấp chứng từ. Tuy nhiên so với chuyên viên cao cấp theo Điều 27 Nghị Định 101 / 2017 / NĐ-CP phân công tổ chức triển khai tu dưỡng có lao lý : Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức triển khai tu dưỡng Chương trình tu dưỡng kỹ năng và kiến thức quản trị nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương .Như vậy khi công chức muốn thi chuyên viên cao cấp cần học khóa tu dưỡng thời gian ngắn tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quản trị nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp. Sau khi hoàn thành xong xong khóa học, học viên được cấp chứng từ chuyên viên cao cấp theo đúng pháp luật và đủ điều kiện kèm theo để thi nâng ngạch .Trên đây là hàng loạt những thông tin hữu dụng về chuyên viên cao cấp và những update về lao lý hiện hành, kỳ vọng với sự tổng hợp này của Giáo dục đào tạo Thiên Kỳ sẽ giúp ích được cho những bạn .

Công ty Cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Phòng tuyển sinh

Địa chỉ : Tầng 3, phòng 301, Số 11B ngõ 1 Phố Quan Nhân – TX Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội .Phone : 0969 328 797Mail : [email protected] : thienky.edu.vn

Xem thêm: Hỏi & đáp

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU