spot_img
11.2 C
New York
Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023

Chấp hành viên là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên?

Chấp hành viên là gì ? Nhiệm vụ quyền hạn của chấp hành viên ? Thẩm quyền của Chấp hành viên ? Tiêu chuẩn chỉ định Chấp hành viên ? Địa vị pháp lý của chấp hành viên trong thi hành án dân sự ? Một số vướng mắc về vị thế pháp lý của chấp hành viên ?

1. Chấp hành viên là gì?

Chấp hành viên là người được Nhà nước giao trách nhiệm thi hành những bản án, quyết định hành động theo pháp luật tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự. Chấp hành viên có ba ngạch là Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên tầm trung và Chấp hành viên hạng sang.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên theo quy định tại Điều 20 Luật Thi hành án dân sự 2014 như sau:

“ – Kịp thời tổ chức triển khai thi hành vấn đề được phân công ; ra những quyết định hành động về thi hành án theo thẩm quyền. – Thi hành đúng nội dung bản án, quyết định hành động ; vận dụng đúng những lao lý của pháp lý về trình tự, thủ tục thi hành án, bảo vệ quyền lợi của nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của đương sự, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ; thực thi nghiêm chỉnh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Chấp hành viên. – Triệu tập đương sự, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan để xử lý việc thi hành án. – Xác minh gia tài, điều kiện kèm theo thi hành án của người phải thi hành án ; nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan phân phối tài liệu để xác định địa chỉ, gia tài của người phải thi hành án hoặc phối hợp với cơ quan có tương quan giải quyết và xử lý vật chứng, gia tài và những việc khác tương quan đến thi hành án. – Quyết định vận dụng giải pháp bảo vệ thi hành án, giải pháp cưỡng chế thi hành án ; lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án ; thu giữ gia tài thi hành án. – Yêu cầu cơ quan Công an tạm giữ người chống đối việc thi hành án theo pháp luật của pháp lý. – Lập biên bản về hành vi vi phạm pháp lý về thi hành án ; xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền ; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự so với người vi phạm. – Quyết định vận dụng giải pháp cưỡng chế để tịch thu tiền, gia tài đã chi trả cho đương sự không đúng pháp luật của pháp lý, thu phí thi hành án và những khoản phải nộp khác .

Xem thêm: Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh

– Được sử dụng công cụ tương hỗ trong khi thi hành công vụ theo lao lý của nhà nước. – Thực hiện trách nhiệm khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự. Khi triển khai trách nhiệm, quyền hạn của mình, Chấp hành viên phải tuân theo pháp lý, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc thi hành án và được pháp lý bảo vệ tính mạng con người, sức khỏe thể chất, danh dự, nhân phẩm và uy tín ”.

nhiem-vu-quyen-han-cua-chap-hanh-vien-cua-Luat-thi-hanh-an-dan-sunhiem-vu-quyen-han-cua-chap-hanh-vien-cua-Luat-thi-hanh-an-dan-su

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Những việc Chấp hành viên không được làm bao gồm:

“ – Những việc mà pháp lý lao lý công chức không được làm. – Tư vấn cho đương sự, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan dẫn đến việc thi hành án trái pháp lý .

Xem thêm: Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện

– Can thiệp trái pháp lý vào việc xử lý vấn đề thi hành án hoặc tận dụng ảnh hưởng tác động của mình tác động ảnh hưởng đến người có nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành án. – Sử dụng trái phép vật chứng, tiền, gia tài thi hành án. – Thực hiện việc thi hành án tương quan đến quyền, quyền lợi của bản thân và những người sau đây : a ) Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi ; b ) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Chấp hành viên, của vợ hoặc chồng của Chấp hành viên ; c ) Cháu ruột mà Chấp hành viên là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì. – Sử dụng thẻ Chấp hành viên, phục trang, phù hiệu thi hành án, công cụ tương hỗ để làm những việc không thuộc trách nhiệm, quyền hạn được giao. – Sách nhiễu, gây phiền hà cho cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai trong quy trình thực thi trách nhiệm thi hành án .

Xem thêm: Quy định về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án dân sự

– Cố ý thi hành trái nội dung bản án, quyết định hành động ; trì hoãn hoặc lê dài thời hạn xử lý việc thi hành án được giao không có địa thế căn cứ pháp lý ”.

2. Thẩm quyền của Chấp hành viên

Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư cho em hỏi, chấp hành viên có quyền Xác minh gia tài, điều kiện kèm theo thi hành án của người phải thi hành án hay không ạ ? Em xin cảm ơn

Luật sư tư vấn:

Luật sư xin tư vấn trường hợp của bạn như sau : Theo lao lý của Luật Thi hành án, Điều 20. Quy định về Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên như sau : 1. Kịp thời tổ chức triển khai thi hành vấn đề được phân công ; ra những quyết định hành động về thi hành án theo thẩm quyền. 2. Thi hành đúng nội dung bản án, quyết định hành động ; vận dụng đúng những pháp luật của pháp lý về trình tự, thủ tục thi hành án, bảo vệ quyền lợi của nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của đương sự, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ; thực thi nghiêm chỉnh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Chấp hành viên .

Xem thêm: Thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản khi thi hành án dân sự

3. Triệu tập đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan để xử lý việc thi hành án. 4. Xác minh gia tài, điều kiện kèm theo thi hành án của người phải thi hành án ; nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan cung ứng tài liệu để xác định địa chỉ, gia tài của người phải thi hành án hoặc phối hợp với cơ quan có tương quan giải quyết và xử lý vật chứng, gia tài và những việc khác tương quan đến thi hành án. 5. Quyết định vận dụng giải pháp bảo vệ thi hành án, giải pháp cưỡng chế thi hành án ; lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án ; thu giữ gia tài thi hành án. 6. Yêu cầu cơ quan Công an tạm giữ người chống đối việc thi hành án theo pháp luật của pháp lý. 7. Lập biên bản về hành vi vi phạm pháp lý về thi hành án ; xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền ; đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự so với người vi phạm. 8. Quyết định vận dụng giải pháp cưỡng chế để tịch thu tiền, gia tài đã chi trả cho đương sự không đúng pháp luật của pháp lý, thu phí thi hành án và những khoản phải nộp khác. 9. Được sử dụng công cụ tương hỗ trong khi thi hành công vụ theo pháp luật của nhà nước. 10. Thực hiện trách nhiệm khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự .

Xem thêm: Quy định về thông báo và gửi quyết định thi hành án dân sự

Khi thực thi trách nhiệm, quyền hạn của mình, Chấp hành viên phải tuân theo pháp lý, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc thi hành án và được pháp lý bảo vệ tính mạng con người, sức khỏe thể chất, danh dự, nhân phẩm và uy tín. Theo đó, chấp hành viên có quyền xác định gia tài, điều kiện kèm theo thi hành án của người phải thi hành án theo Khoản 4 Điều 20 của Luật này.

3. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Chấp hành viên

Điều 18 Luật Thi hành án dân sự pháp luật về tiêu chuẩn chỉ định Chấp hành viên 1. Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, trung thực, liêm khiết, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ cử nhân luật trở lên, có sức khỏe thể chất để hoàn thành xong trách nhiệm được giao thì hoàn toàn có thể được chỉ định làm Chấp hành viên. 2. Người có đủ tiêu chuẩn pháp luật tại khoản 1 Điều này và có đủ những điều kiện kèm theo sau thì được chỉ định làm Chấp hành viên sơ cấp : a ) Có thời hạn làm công tác làm việc pháp lý từ 03 năm trở lên ; b ) Đã được đào tạo và giảng dạy nhiệm vụ thi hành án dân sự ; c ) Trúng tuyển kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp .

Xem thêm: Xử lý tài sản đang có tranh chấp để tiến hành thi hành án dân sự

3. Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này và có đủ các điều kiện sau thì được bổ nhiệm làm Chấp hành viên trung cấp:

a ) Có thời hạn làm Chấp hành viên sơ cấp từ 05 năm trở lên ; b ) Trúng tuyển kỳ thi tuyển Chấp hành viên tầm trung. 4. Người có đủ tiêu chuẩn lao lý tại khoản 1 Điều này và có đủ những điều kiện kèm theo sau thì được chỉ định làm Chấp hành viên hạng sang : a ) Có thời hạn làm Chấp hành viên tầm trung từ 05 năm trở lên ; b ) Trúng tuyển kỳ thi tuyển Chấp hành viên hạng sang. 5. Người có đủ tiêu chuẩn lao lý tại khoản 2 Điều này, là sỹ quan quân đội tại ngũ thì được chỉ định làm Chấp hành viên trong quân đội. Tiêu chuẩn để được chỉ định Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên tầm trung và Chấp hành viên hạng sang trong quân đội được triển khai theo lao lý tại những khoản 2, 3 và 4 Điều này .

Xem thêm: Bảo đảm thi hành án là gì? Các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự?

6. Người đang là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên chuyển công tác làm việc đến cơ quan thi hành án dân sự hoàn toàn có thể được chỉ định làm Chấp hành viên ở ngạch tương tự mà không qua thi tuyển. 7. Trường hợp đặc biệt quan trọng do nhà nước lao lý, người có đủ tiêu chuẩn lao lý tại khoản 1 Điều này, đã có thời hạn làm công tác làm việc pháp lý từ 10 năm trở lên thì hoàn toàn có thể được chỉ định Chấp hành viên tầm trung hoặc đã có thời hạn làm công tác làm việc pháp lý từ 15 năm trở lên thì hoàn toàn có thể được chỉ định Chấp hành viên hạng sang.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên

Điều 20 Luật thi hành án Dân sự pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn của Chấp hành viên như sau 1. Kịp thời tổ chức triển khai thi hành vấn đề được phân công ; ra những quyết định hành động về thi hành án theo thẩm quyền. 2. Thi hành đúng nội dung bản án, quyết định hành động ; vận dụng đúng những lao lý của pháp lý về trình tự, thủ tục thi hành án, bảo vệ quyền lợi của nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của đương sự, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ; thực thi nghiêm chỉnh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Chấp hành viên. 3. Triệu tập đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan để xử lý việc thi hành án. 4. Xác minh gia tài, điều kiện kèm theo thi hành án của người phải thi hành án ; nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan phân phối tài liệu để xác định địa chỉ, gia tài của người phải thi hành án hoặc phối hợp với cơ quan có tương quan giải quyết và xử lý vật chứng, gia tài và những việc khác tương quan đến thi hành án. 5. Quyết định vận dụng giải pháp bảo vệ thi hành án, giải pháp cưỡng chế thi hành án ; lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án ; thu giữ gia tài thi hành án .

Xem thêm: Phong tỏa tài khoản là gì? Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa khi nào?

6. Yêu cầu cơ quan Công an tạm giữ người chống đối việc thi hành án theo pháp luật của pháp lý. 7. Lập biên bản về hành vi vi phạm pháp lý về thi hành án ; xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền ; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự so với người vi phạm. 8. Quyết định vận dụng giải pháp cưỡng chế để tịch thu tiền, gia tài đã chi trả cho đương sự không đúng lao lý của pháp lý, thu phí thi hành án và những khoản phải nộp khác. 9. Được sử dụng công cụ tương hỗ trong khi thi hành công vụ theo lao lý của nhà nước. 10. Thực hiện trách nhiệm khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự. Khi triển khai trách nhiệm, quyền hạn của mình, Chấp hành viên phải tuân theo pháp lý, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc thi hành án và được pháp lý bảo vệ tính mạng con người, sức khỏe thể chất, danh dự, nhân phẩm và uy tín.

5. Địa vị pháp lý của chấp hành viên trong thi hành án dân sự

Địa vị pháp lý của chấp hành viên trong thi hành án dân sự được hiểu là toàn diện và tổng thể những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thi hành án của chấp hành viên phát sinh trong quy trình thi hành bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành, bộc lộ vị trí của Chấp hành viên trong mối quan hệ với những chủ thể khác của quan hệ pháp lý thi hành án dân sự. Trong đó những quyền thi hành án dân sự của Chấp hành viên là khoanh vùng phạm vi những việc mà chấp hành viên được quyền quyết định hành động, triển khai trong quy trình thực thi trách nhiệm của mình còn nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành án của Chấp hành viên được hiểu là những việc mà chấp hành viên phải thực thi trong quy trình tổ chức triển khai thi hành án nhằm mục đích bảo vệ cho việc thi hành bản án, quyết định hành động được nhanh gọn và hiệu suất cao. Chấp hành viên không chỉ là chủ thể của quan hệ pháp lý thi hành án dân sự mà còn là chủ thể của nhiều loại quan hệ pháp lý khác như quan hệ háp luật hành chính. Vì vậy, ngoài pháp lý thi hành án dân sự, hành vi của chấp hành viên còn chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của những ngành luật khác. Tuy nhiên, nói đến vị thế pháp lý của Chấp hành viên trong thi hành án dân sự là chỉ nói đến những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Chấp hành viên với tư cách là người trực tiếp tổ chức triển khai thi hành những bản án, quyết định hành động dân sự, phát sinh trong quy trình thi hành án dân sự. những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm này trước hết được pháp luật tại Luật thi hành án năm trước và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật thi hành án năm trước. Như vậy, Chấp hành viên là người tổ chức triển khai thi hành những bản án, quyết định hành động của Tòa án và những quyết định hành động khác do pháp lý lao lý. Tổng thể những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Chấp hành viên phát sinh trong quy trình thi hành những bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành thi hành bộc lộ vị trí của chấp hành viên trong mối quan hệ với những chủ thể khác của quan hệ pháp lý thi hành dân dân sự tạo thành vị thế pháp lý của chấp hành viên trong thi hành án dân sự. Việc xác lập vị thế pháp lý của chấp hành viên chịu sự lao lý và chi phối của nhiều yếu tố khác nhau như đặc trưng của hoạt động giải trí thi hành án, thực chất của thi hành án dân sự, vị trí, vai trò của chấp hành viên trong thi hành án dân sự. Địa vị pháp lý của chấp hành viên bộc lộ rõ ràng trong hai nhóm lao lý sau : – Một là, vị thế pháp lý của chấp hành viên bộc lộ ở những pháp luật chung về trách nhiệm, quyền hạn của chấp hành viên trong thi hành án dân sự. – Hai là, vị thế pháp lý của chấp hành viên biểu lộ trải qua những lao lý về trình tự, thủ tục thi hành những bản án, quyết định hành động gồm có : quy trình tiến độ tự nguyện thi hành án, quá trình cưỡng chế thi hành án, tiến trình kết thúc thi hành án.

6. Một số vướng mắc về địa vị pháp lý của chấp hành viên

Chấp hành viên là người có trách nhiệm, quyền hạn trực tiếp tổ chức triển khai thi hành những bản án, quyết định hành động của TANDTC và những quyết định hành động khác do pháp lý pháp luật. Địa vị pháp lý của chấp hành viên trong thi hành án dân sự được hiểu là tổng thể và toàn diện những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thi hành án của chấp hành viên phát sinh trong quy trình thi hành bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành, biểu lộ vị trí của Chấp hành viên trong mối quan hệ với những chủ thể khác của quan hệ pháp lý thi hành án dân sự. Địa vị pháp lý của Chấp hành viên được lao lý đơn cử tại Điều 20 của Luật thi hành án dân sự sự 2008. “ – Kịp thời tổ chức triển khai thi hành vấn đề được phân công ; ra những quyết định hành động về thi hành án theo thẩm quyền. – Thi hành đúng nội dung bản án, quyết định hành động ; vận dụng đúng những lao lý của pháp lý về trình tự, thủ tục thi hành án, bảo vệ quyền lợi của nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của đương sự, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ; thực thi nghiêm chỉnh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Chấp hành viên. – Triệu tập đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan để xử lý việc thi hành án. – Xác minh gia tài, điều kiện kèm theo thi hành án của người phải thi hành án ; nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan phân phối tài liệu để xác định địa chỉ, gia tài của người phải thi hành án hoặc phối hợp với cơ quan có tương quan giải quyết và xử lý vật chứng, gia tài và những việc khác tương quan đến thi hành án. – Quyết định vận dụng giải pháp bảo vệ thi hành án, giải pháp cưỡng chế thi hành án ; lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án ; thu giữ gia tài thi hành án. – Yêu cầu cơ quan Công an tạm giữ người chống đối việc thi hành án theo pháp luật của pháp lý. – Lập biên bản về hành vi vi phạm pháp lý về thi hành án ; xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền ; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự so với người vi phạm. – Quyết định vận dụng giải pháp cưỡng chế để tịch thu tiền, gia tài đã chi trả cho đương sự không đúng pháp luật của pháp lý, thu phí thi hành án và những khoản phải nộp khác. – Được sử dụng công cụ tương hỗ trong khi thi hành công vụ theo lao lý của nhà nước. – Thực hiện trách nhiệm khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự. – Khi thực thi trách nhiệm, quyền hạn của mình, Chấp hành viên phải tuân theo pháp lý, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc thi hành án và được pháp lý bảo vệ tính mạng con người, sức khỏe thể chất, danh dự, nhân phẩm và uy tín ”. Qua thực tiễn vận dụng thì có một số ít vướng mắc sau :

Thứ nhất, Khoản 1 Điều 68 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014  có quy định việc chấp hành viên có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ để tạm giữ tài sản, giấy tờ mà đương sự đang quản lý, sử dụng. Đồng thời Điều 11 Luật Thi hành án dân sự  2008 cũng quy định:

“ Trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc thi hành án và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi nhu yếu của cơ quan Thi hành án dân sự, chấp hành viên theo lao lý của Luật này ”. Tuy nhiên trên thực tiễn việc thi hành lại rất khó khăn vất vả.

Thứ hai, trong trường hợp Chấp hành viên biết đương sự cất giấu tài sản tại nơi nhất định nhưng chấp hành viên không thể buộc họ giao tài sản hoặc thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Khi tổ chức cưỡng chế, các Chấp hành viên chỉ có thể thi hành đối với những tài sản hiện hữu mà các đương sự không thể dịch chuyển như nhà, đất, tài sản cồng kềnh, tài khoản ngân hàng…Nhưng trong một số trường hợp, Chấp hành viên lại gặp bế tắc khi người phải thi hành án cố tình tẩu tán hoặc giấu tài sản, giấy tờ nhỏ gọn trong người, trong nơi cất giấu khác không phải nơi ở, nơi cư trú của đương sự. Với kinh nghiệm vốn có cũng như suy đoán sắc bén, các Chấp hành viên nhiều khi nắm bắt được chỗ các đương sự cất giấu. Tuy nhiên, Chấp hành viên lại không có quyền khám xét người, nới cất giấu tài sản của đương sự. Do đó, các đương sự vẫn thản nhiên, tự do giấu tài sản ở những nơi bí mật khác, cũng như giấu tài sản trong người. Vấn đề này hiện nay vẫn còn nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau, cho rằng việc khám người, nơi cất giấu…là vấn đề rất nhạy cảm, dễ sai phạm, có liên quan đến quyền cơ bản của công dân. Do đó, đến nay vẫn chưa có văn bản nào cho phép Chấp hành viên  thực hiện hành vi này. Lẽ đó, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng làm việc của Chấp hành viên

Thứ ba, vấn đề xác minh điều kiện Thi hành án vẫn gây ra cho các Chấp hành viên những khó khăn nhất định. Thực tiễn công tác thi hành án dân sự cho thấy việc xác minh tài sản và thu nhập của người phải Thi hành án có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thi hành án. Mặc dù trong quá trình xác minh, Chấp hành viên được quyền yêu cầu chính quyền địa phương cơ quan đăng kí quyền sở hữu, sử dụng, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và các tổ chức, cá nhân liên quan phải thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên và phải chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin đã cung cấp (khoản 1 Điều 176 và khoản 1 Điều 177 Luật Thi hành án dân sự 2008). Tuy nhiên, công tác này trên thực tế tiêu tốn rất nhiều thời gian và gặp không ít những khó khăn.

mot-so-vuong-mac-ve-dia-vi-phap-ly-cua-chap-hanh-vien

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự qua tổng đài: 1900.6568

Với những trường hợp không hề xác định được do đương sự đã kịp thời tẩu tán gia tài, Chấp hành viên giử báo cáo giải trình cho Chấp hành viên trưởng để đưa ra quyết định hành động hoãn thi hành án hoặc trả lại đơn nhu yếu thi hành án trên cơ sở khoản 1 điều 48 Luật thi hành án dân sự. Vì sự khó khăn vất vả trong xác định điều kiện kèm theo thi hành án nên nó đã trở thành một trong những nguyên do làm cho Chấp hành viên không triển khai xong trách nhiệm của mình dẫn đến còn nhiều án tồn dư không được thi hành trên trong thực tiễn. Do đó, cần có những lao lý ngặt nghèo hơn để bảo vệ cho Chấp hành viên hoàn toàn có thể thực thi tốt trách nhiệm của mình trong yếu tố này. * Kiến nghị triển khai xong những vướng mắc :

Thứ nhất, để các chấp hành viên có thể áp dụng các quy định triệt để, nhất là biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự đạt hiệu quả, cần thiết và quan trọng phải có quy định cụ thể về công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án với chính quyền địa phương, đặc biệt là cơ quan Công an cấp xã (phường) phải đưa nhiệm vụ này vào nhiệm vụ chung để thực hiện trong quá trình phối hợp với chấp hành viên đôn đốc và giải quyết việc thi hành án. Chỉ khi có sự đồng lòng, quyết tâm như vậy thì việc thực hiện biện pháp bảo đảm thi hành án nói riêng và công tác thi hành án dân sự nói chung trong thực tế mới đạt hiệu quả cao.

Thứ hai, bổ sung cho Chấp hành viên quyền khám xét người, nơi ở, nơi cất giấu tài sản, tài liệu của người phải thi hành án.Thông thường các Chấp hành viên hay gặp khó khăn trong việc thu giữ tài sản khi người phải Thi hành án cất giấu trong người, nơi ở, nơi cất giấu tài sản, tài liệu, vì vậy nhóm nhận thấy trong thời gian tới, luật cần bổ sung thêm về quyền hạn cho Chấp hành viên để giải quyết tình trạng đó. Khi đối tượng của công tác thi hành án chỉ là tài sản, giấy tờ của người phải thi hành án thì không thể lúc nào Chấp hành viên cũng yêu cầu lực lượng công an khám xét người, nơi cất giấu tài sản được. Hơn nữa, để có lệnh khám xét họ phải thông qua cơ quan điều tra, công an với nhiều thủ tục phức tạp, rườm rà. Với mục đích và bản chất của hoạt động thi hành án là đảm bảo những bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực và được thực thi nghiêm chỉnh, chính xác, kịp thời trên thực thế, sẽ thật cần thiết khi trao cho Chấp hành viên tất cả những quyền năng để ho có thể thi hành công vụ được thuận lợi, triệt đề, bảo vệ được quyền và lợi ích của người được thi hành án một cách tốt nhất.

Lẽ đó, tất cả chúng ta nên xem xét yếu tố lao lý thêm cho Chấp hành viên quyền “ khám xét người, nơi ở, nơi cất giấu gia tài, tài liệu của người phải thi hành án ”, khi thiết yếu. Mặc dù, yếu tố này vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh việc xâm phạm quyền cơ bản của công dân nhưng xét cho cùng Chấp hành viên sử dụng quyền hạn này với mục tiêu thực thi công vụ, vì tính tôn nghiêm của pháp lý nên không hề để xảy ra những yếu tố tư lợi, mục tiêu riêng. Với nguyên do này, việc bổ trợ cho Chấp hành viên có quyền khám người, khám nơi cất giấu gia tài, tài liệu trong quy trình thi hành án là hài hòa và hợp lý. Tuy nhiên, để tránh việc lạm dụng quyền hạn này của Chấp hành viên cũng cần lao lý những chế tài nghiêm khắc mà Chấp hành viên phải gánh chịu nếu có vi phạm giống như những chế tài dành cho cán bộ, công chức thuộc lực lượng công an, công an.

Thứ ba, cần có những quy định cụ thể hơn về một số vấn đề như: thời gian ra quyết định cưỡng chế, thời gian định giá tài sản kê biên, những trường hợp đặc biệt không tổ chức cưỡng chế thi hành án, tài sản kê biên có giá trị nhỏ do Chấp hành viên xác định giá… nhằm sự thống nhất. Tình trạng này kéo dài thì người chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là người có đơn yêu cầu thi hành án.

Thứ tư, các biện pháp khác nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Chấp hành viên. Có rất nhiều các biện pháp khác nhau để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Chấp hành viên song biện pháp cơ bản nhất cần phải nói đến đó là: Nâng cao trình độ, năng lực, đạo đức nghề nghiệp của Chấp hành viên: tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chất lượng của đội ngũ chấp hành viên; chú trọng tuyển chọn, đào tạo đạo đức nghề nghiệp của các Chấp hành viên mà cụ thể là khâu tiếp dân tại trụ sở cơ quan thi hành án.

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU