spot_img
17.3 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Chín 25, 2022
spot_img
spot_img

cô ấy đang làm gì trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hoặc là cô ấy đang làm gì.

Or whatever she’s doing!

OpenSubtitles2018. v3

Cô gái xinh đẹp nào đây, và cô ấy đang làm gì với cậu?

Who’s the pretty lady, and what is she doing with you?

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy đang làm gì ở đây?

What on earth is she doing all the way out here?

OpenSubtitles2018. v3

Có biết cô ấy đang làm gì ở đó không?

Any idea what she was doing out there?

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy đang làm gì thế?

What’s she doing?

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy đang làm gì vậy?

What the fuck is she doing?

OpenSubtitles2018. v3

Anh nghĩ cô ấy đang làm gì?

What did you think she was doing?

OpenSubtitles2018. v3

Chắc chắn là cô ấy đang làm gì đó.

Well, she’s definitely doing something.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ đi nói chuyện với bạn cùng phòng cô ta, tìm hiểu cô ấy đang làm gì ở Texas.

I’m gonna go talk to her roommate, find out what she was doing in Texas.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta đều thấy Tiến sĩ Rachel Scott, nhưng phần lớn các bạn không biết cô ấy đang làm gì ở đây hoặc thậm chí cô ấy là ai.

[ Click ] We’ve all seen Dr. Rachel Scott, but most of you have no idea what it is she’s doing here or even who she is.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy tự biết đang làm gì.

She knows what she’s doing.

OpenSubtitles2018. v3

Giờ cô ấy đang rất nhạy cảm, vậy đừng ai nói gì làm cô ấy buồn đấy, okay? Yeah.

She’s kind of emotional, so no one say anything to set her off, okay?

OpenSubtitles2018. v3

Không, cô ấy không biết mình đang làm gì.

No, she didn’t know what she was doing.

OpenSubtitles2018. v3

Cháu biết đấy, chú chắc rằng mẹ cháu và đội ngũ của cô ấy đang làm tất cả những có thể.

You know, I’m sure that your mom and her team, they’re doing everything they can.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chưa hề nói với cô ấy về những tôi đang làm với đống tài liệu này.

I hadn’t yet told her anything about what I was doing with the papers.

Literature

phải cho tôi biết ông ấy đang làm gì.

You have to tell me what he was doing.

OpenSubtitles2018. v3

Nhân viên khuân vác ở South Fork nói anh là cô ấy và bố đang cùng nhau làm cái đó.

A bellhop at the South Fork told me that she and Dad are working together on something.

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả những gì cô làm đang chửi lại ông ấy.

Everything you do says ” fuck you ” to him.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy đang làm gì vậy?

What is she doing?

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy đang làm gì trong đó?

What is she doing in there?

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy đang làm gì thế?

What is she doing?

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy đang làm gì ở đây?

What’s she doing here?

OpenSubtitles2018. v3

Thế cô ấy đang làm gì ở đây?

So what was she doing up here?

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy đang làm gì ở đây?

What is she doing here?

OpenSubtitles2018. v3

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU