spot_img
18 C
New York
Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022
spot_img
spot_img

nguồn gốc rõ ràng in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Đồng hồ cát có nguồn gốc không rõ ràng, mặc dù đầu thế kỉ 14, đồng hồ cát được sử dụng phổ biến, đặc biệt là trên tàu.

The origin of the hourglass is uncertain, although beginning in the 14 th century, the hourglass was used commonly, especially on board ships .

QED

Loài cây này được tái trồng trên đảo trong một dự án khoa học do Vườn thực vật Hoàng gia Kew và Vườn thực vật Göteborg chủ trì, trong đó các cây duy nhất còn lại của loài này với nguồn gốc rõ ràng đã được trồng trong thập niên 1960 từ các hạt do Thor Heyerdahl thu thập.

The tree is being reintroduced to the island in a scientific project partly led jointly by the Royal Botanic Gardens, Kew and the Gothenburg Botanical Garden, where the only remaining plants of this species with a documented origin were propagated in the 1960s from seeds collected from a single tree by Thor Heyerdahl.

WikiMatrix

Dòng chính xác các giống ngựa hiện đại có nguồn gốc không rõ ràng, nhưng nhiều ảnh hưởng bên ngoài đã được ghi lại trong suốt lịch sử của Phần Lan.

The modern breed’s precise line of descent is unclear, but numerous outside influences have been recorded throughout the history of Finland.

WikiMatrix

Nguồn gốc của sự kiện rõ ràng và không nghi ngờ gì cả.

The provenance of the journal is clear and under no doubt.

OpenSubtitles2018. v3

Kinh-thánh giải thích rõ ràng nguồn gốc sự bất hạnh của loài người.

That book clearly explains the origin of human misery.

jw2019

Nguồn gốc của loài Sempione không rõ ràng; nó có thể liên quan đến giống Vallesana hoặc đến Alpina Comune.

The origins of the Sempione goat are not clear; it may be related to the Vallesana breed or to the Alpina Comune.

WikiMatrix

Nguồn gốc tên gọi Ravenna không rõ ràng, mặc dù người ta tin rằng cái tên xuất phát từ tiếng Etruscan.

The origin of the name Ravenna is unclear, although it is believed the name is Etruscan.

WikiMatrix

Nguồn gốc của hệ chữ này không rõ ràng.

The origins of this system is unclear.

WikiMatrix

Nguồn gốc của tên Tehran là chưa rõ ràng.

The origin of the name Tehran is uncertain.

WikiMatrix

Trong khi nguồn gốc chính xác không rõ ràng, giống bò này đã được chú ý vào cuối thế kỷ XIX khi nó được gọi là Bò umberland trắng.

While the exact origin is unknown the breed came to be noticed in the late nineteenth century when it was known as the Cumberland White.

WikiMatrix

Phần lớn trong số chúng rơi vào các nhóm mơ hồ bao gồm các động vật tương tự như u hình lá; hình đĩa mà có thể bám vào các động vật có cuống (“medusoid”); các dạng tương tự như các tấm nệm; các ống nhỏ vỏ đá vôi và các động vật có áo giáp với nguồn gốc không rõ ràng.

Most fall into ambiguous groups of frond-like organisms; discoids that might be holdfasts for stalked organisms (“medusoids”); mattress-like forms; small calcareous tubes; and armored animals of unknown provenance.

WikiMatrix

Tuy nhiên, nguồn gốc của lời giải thích này không rõ ràng.

The origin of this interpretation is unclear.

WikiMatrix

Rõ ràng nó có nguồn gốc từ một bộ đồng phục của lính canh.

Apparently, it came from a guard’s uniform.

OpenSubtitles2018. v3

Nguồn gốc của những nghịch lý có phần không rõ ràng.

The origins of the paradoxes are somewhat unclear.

WikiMatrix

Nguồn gốc của tên “Cá voi xanh” là không rõ ràng.

The origin of the name “Blue Whale” is uncertain.

WikiMatrix

Vậy có dấu vết rõ ràng về nguồn gốc của nhiều thứ, chúng nóng lên ở phía mặt trời, và nguội đi ở phía kia.

So there is one spot, apparently, where there is a lot of stuff coming from, it gets heated in the Sun, and then cools down on the back side.

ted2019

Nguồn gốc của những con cừu Comisana vẫn chưa rõ ràng; nó là một giống miền Nam Địa Trung Hải.

The origins of the Comisana sheep are obscure; it is a southern Mediterranean breed.

WikiMatrix

Một dấu hiệu rõ ràng nguồn gốc của sao chổi là một thực tế rằng một số damocloids có quỹ đạo ngược dòng, không giống như bất cứ hành tinh nhỏ khác.

Another strong indication of cometary origin is the fact that some damocloids have retrograde orbits, unlike any other minor planets.

WikiMatrix

Nguồn gốc của việc thờ phụng Inari không hoàn toàn rõ ràng.

The origin of Inari worship is not entirely clear.

WikiMatrix

Nguồn gốc của ngựa sa mạc Namib là không rõ ràng, mặc dù một số giả thuyết đã được đưa ra.

The origin of the Namib Desert Horse is unclear, though several theories have been put forward.

WikiMatrix

Nguồn gốc và sự phát triển chính xác vẫn chưa được rõ ràng hoàn toàn.

Its exact origin and evolution are not entirely clear.

WikiMatrix

Nguồn gốc của khí carbon dioxide không phải là hoàn toàn rõ ràng.

The origin of the carbon dioxide is not completely clear.

WikiMatrix

Nisse là một nhân vật trong truyền thuyết đặc biệt nổi tiếng trong văn háo dân gian Đan Mạch, rõ ràngnguồn gốc từ thời tiền Công giáo khi người ta tin nó là thần giữ nhà.

The nisse is a particularly well-known legendary figure in Danish folklore, apparently dating back to preChristian times when it was believed there were household gods.

WikiMatrix

Một điều dường như rõ ràng là họ Quạ có nguồn gốc từ các tổ tiên ở Australasia và từ đây đã lan tỏa ra khắp thế giới.

What eventually seemed clear was that corvids are derived from Australasian ancestors and from there spread throughout the world.

WikiMatrix

Giống Beagle-Harrier chưa có nguồn gốc rõ ràng;ban đầu chúng được lai tạo để săn thỏ và các động vật nhỏ khác.

The Beagle-Harrier breed is old, with its origins unclear; they were initially bred to hunt rabbits and other small animals.

WikiMatrix

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU