spot_img
17.5 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

Quy định mới về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước – Tư vấn pháp luật

Cổ phần hóa là cách gọi tắt của việc quy đổi những doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần ở Nước Ta. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được thực thi từ năm 1992, tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc nên trên trong thực tiễn đến nay, vẫn còn nhiều doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa được cổ phần hóa. Để thực thi tốt kế hoạch đã đề ra, vừa mới qua nhà nước vừa phát hành nghị định Số : 126 / 2017 / NĐ-CP lao lý về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đâu tư 100 % vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Sau đây, Công ty luật Việt An sẽ update 1 số ít lao lý mới về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Nghị định trên .

Doanh nghiệp áp dụng chính sách cổ phần hóa

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước (kể cả Ngân hàng Thương mại nhà nước), Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 • Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chưa chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Điều kiện cổ phần hóa

Các doanh nghiệp trên thực hiện cổ phần hóa khi đảm bảo đủ 02 điều kiện:

 • Không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ. Danh mục doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ;
 • Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp.

Lưu ý : Các doanh nghiệp sau khi đã được xử lý tài chính và xác lập lại giá trị doanh nghiệp mà giá trị trong thực tiễn doanh nghiệp thấp hơn những khoản phải trả thì triển khai như sau :

 1. Đối với các doanh nghiệp thuộc danh mục Nhà nước tiếp tục nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần khi cổ phần hóa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo doanh nghiệp phối hợp với Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các chủ nợ của doanh nghiệp xây dựng phương án mua bán nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp.

Trường hợp giải pháp mua nợ để tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp không khả thi và hiệu suất cao thì chuyển sang triển khai những hình thức quy đổi khác theo pháp luật của pháp lý ;

 1. Các doanh nghiệp còn lại, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định chuyển sang thực hiện các hình thức chuyển đổi khác theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân không được mua cổ phần phát hành lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa

Bao gồm :

 • Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cổ phần hóa doanh nghiệp (trừ các thành viên là đại diện của doanh nghiệp);
 • Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn cổ phần hóa, kiểm toán báo cáo tài chính và cơ quan kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp (trừ các tổ chức bảo lãnh phát hành mua số cổ phần chưa phân phối hết theo hợp đồng bảo lãnh);
 • Các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn, Tổng công ty và tổ hợp công ty mẹ – công ty con;
 • Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá;
 • Người có liên quan theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2014 của tổ chức và cá nhân quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 4 Điều 6 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

Đồng tiền thanh toán và phương thức bán cổ phần lần đầu

 1. Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài mua cổ phần của doanh nghiệp bằng đồng Việt Nam.
 2. Việc bán cổ phần lần đầu được thực hiện theo các phương thức quy định tại Nghị định này, cụ thể:
  1. Đấu giá công khai;
  2. Bảo lãnh phát hành;
  3. Thỏa thuận trực tiếp;
  4.  Phương thức dựng sổ (Booking building).

Đối tượng vận dụng phương pháp dựng sổ theo quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước, giao Bộ Tài chính hướng dẫn đơn cử việc bán cổ phần theo phương pháp này .

Chi phí thực hiện cổ phần hóa

Ngân sách chi tiêu thực thi cổ phần hóa gồm có :
Các khoản ngân sách trực tiếp tại doanh nghiệp ;

Tiền thuê tổ chức kiểm toán, tư vấn cổ phần hóa (tổ chức tư vấn để xác định giá trị doanh nghiệp, tổ chức tư vấn để xác định giá khởi điểm, tổ chức tư vấn để xây dựng phương án cổ phần hóa, tổ chức tư vấn bán cổ phần) do cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc Ban chỉ đạo (nếu được ủy quyền) quyết định. Việc thanh toán chi phí cho các tổ chức tư vấn căn cứ vào Hợp đồng ký kết giữa các bên liên quan;

Thù lao cho Ban chỉ huy và Tổ giúp việc ;
Các ngân sách khác có tương quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp .
Trên đây là nội dung cơ bản của việc cổ phần hóa theo nghị định số 126 / 2017 / NĐ-CP có hiệu lực hiện hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Công ty luật Việt An liên tục update những văn bản pháp lý mới sắp có hiệu lực hiện hành. Qúy người mua truy vấn vào trang Web của công ty để update nhanh và đúng chuẩn nhất .

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU