spot_img
11.2 C
New York
Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023

Bài 51. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam

Lý thuyết

Mục lục

* * * * *

Thực vật có cơ quan sinh sản không ?. Nếu có, hãy nói tên cơ quan sinh sản của thực vật.

Bạn đang đọc : Bài 51. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

Hướng dẫn giải

Thực vật có cơ quan sinh sản. Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị. Cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy .

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

2.1. Cơ quan sinh sản của cây dong riềng là gì ?
a. Rễ cây dong riềng .
b. Thân cây dong riềng .
c. Lá cây dong riềng .
d. Hoa cây dong riềng .
2.2. Cơ quan sinh sản của cây phượng là gì ?
a. Rễ cây phượng .
b. Thân cây phượng .
c. Lá cây phượng .
d. Hoa cây phượng .
2.3. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì ?
a. Rễ .
b. Thân .
c. Lá .
d. Hoa .
2.4. Cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa gọi là gì ?
a. Nhị .
b. Nhụy .
2.5. Cơ quan sinh dục cái của thực vật có hoa gọi là gì ?
a. Nhị .
b. Nhụy .
2.6. Hoa chỉ có nhị mà không có nhụy gọi là hoa gì ?
a. Hoa đực .
b. Hoa cái .
2.7. Hoa chỉ có nhụy mà không có nhị gọi là hoa gì ?
a. Hoa đực .
b. Hoa cái.

Hướng dẫn giải

Câu hỏi

2.1

2.2

2.3

2.4

Đáp án

d d d a

Câu hỏi

2.5

2.6

2.7

 

Đáp án

b a b  

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

2.1. Cơ quan sinh sản của cây dong riềng là gì ?
a. Rễ cây dong riềng .
b. Thân cây dong riềng .
c. Lá cây dong riềng .
d. Hoa cây dong riềng .
2.2. Cơ quan sinh sản của cây phượng là gì ?
a. Rễ cây phượng .
b. Thân cây phượng .
c. Lá cây phượng .
d. Hoa cây phượng .

2.3. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì ?

a. Rễ .
b. Thân .
c. Lá .
d. Hoa .
2.4. Cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa gọi là gì ?
a. Nhị .
b. Nhụy .
2.5. Cơ quan sinh dục cái của thực vật có hoa gọi là gì ?
a. Nhị .
b. Nhụy .
2.6. Hoa chỉ có nhị mà không có nhụy gọi là hoa gì ?
a. Hoa đực .
b. Hoa cái .
2.7. Hoa chỉ có nhụy mà không có nhị gọi là hoa gì ?
a. Hoa đực .
b. Hoa cái.

Hướng dẫn giải

Câu hỏi

2.1

2.2

2.3

2.4

Đáp án

d d d a

Câu hỏi

2.5

2.6

2.7

 

Đáp án

b a b  

Nối những chú thích vào hình cho thích hợp .

Hướng dẫn giải

Đánh dấu × vào những cột trong bảng dưới đây cho thích hợp .

Hoa

Trên cùng một hoa có cả nhị và nhụy

Trên một hoa chỉ có nhị hoặc nhụy

Mướp    
Phượng    
Dong riềng    
Sen    

Hướng dẫn giải

Hoa

Trên cùng một hoa có cả nhị và nhụy

Trên một hoa chỉ có nhị hoặc nhụy

Mướp   ×
Phượng ×  
Dong riềng ×  
Sen ×  

Nối những chú thích vào hình cho tương thích .

 Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

Hướng dẫn giải

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU