spot_img
11.2 C
New York
Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023

Giá trị hàng hóa là gì? Thước đo xác định lượng giá trị hàng hoá

Giá trị của hàng hóa là gì ? Hai thuộc tính của hàng hóa : giá trị sử dụng và giá trị và Thước đo xác định lượng giá trị hàng hoá nhứ thế nào ? Luật Thiên Minh xin san sẻ ở bài viết này. Giá trị hàng hóa là gì ? Giá trị của hàng hoá là một thuộc tính của hàng [ … ]

Nội dung cụ thể

Giá trị của hàng hóa là gì? Hai thuộc tính của hàng hóa: giá trị sử dụng và giá trị và Thước đo xác định lượng giá trị hàng hoá nhứ thế nào? Luật Thiên Minh xin chia sẻ ở bài viết này.

Giá trị hàng hóa là gì?

Giá trị của hàng hoá là một thuộc tính của hàng hoá, đó chính là lao động hao phí của người sản xuất để sản xuất ra nó đã được kết tinh vào trong hàng hoá .
“ Lượng ” ( số lượng ) giá trị của hàng hoá do lượng hao phí lao động trừu tượng để sản xuất ra hàng hoá đó quyết định hành động. Hao phí lao động thường được tính theo đơn vị chức năng thời hạn lao động .

– Hai thuộc tính của hàng hóa: giá trị sử dụng và giá trị.

Giá trị sử dụng:

+ Khái niệm : Giá trị sử dụng của hàng hóa là tác dụng của hàng hóa hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu nhu yếu nào đó của con người, không kể nhu yếu đó được thỏa mãn nhu cầu trực tiếp hay gián tiếp .
+ Đặc trưng giá trị sử dụng của hàng hóa :

  • Hàng hóa hoàn toàn có thể có một hay nhiều giá trị sử dụng hay tác dụng khác nhau. Số lượng giá trị sử dụng của một vật không phải ngay một lúc đã phát hiện ra được hết, mà nó được phát hiện từ từ trong quy trình tăng trưởng của khoa học – kỹ thuật .
  • Giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh viễn vì giá trị sử dụng hay hiệu quả của hàng hóa là do thuộc tính tự nhiên của vật thể hàng hóa quyết định hành động .
  • Giá trị sử dụng của hàng hóa chỉ biểu lộ khi con người sử dụng hay tiêu dùng ( tiêu dùng cho sản xuất, tiêu dùng cho cá thể ), nó là nội dung vật chất của của cải, không kể hình thức xã hội của của cải đó như thế nào .
  • Hàng hóa ngày càng đa dạng và phong phú, phong phú, tân tiến thì giá trị sử dụng càng cao .

Giá trị hàng hóa:

Một vật, khi đã là hàng hoá thì nhất thiết nó phải có giá trị sử dụng. Nhưng không phải bất kể vật gì có giá trị sử dụng cũng đều là hàng hoá. Như vậy, một vật muốn trở thành hàng hóa thì giá trị sử dụng của nó phải là vật được sản xuất ra để bán, để trao đổi, cũng có nghĩa là vật đó phải có giá trị trao đổi. Trong kinh tế hàng hoá, giá trị sử dụng là cái mang giá trị trao đổi. Muốn hiểu được giá trị hàng hóa phải đi từ giá trị trao đổi .
+ Giá trị trao đổi :

  • Khái niệm : Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, là một tỷ suất theo đó những giá trị sử dụng loại này được trao đổi với những giá trị sử dụng loại khác .
  • Ví dụ: 1 m vải = 10 kg thóc

  • Hai vật thể khác nhau hoàn toàn có thể trao đổi được với nhau thì giữa chúng phải có cơ sở chung nào đó. Vì những hàng hóa khác nhau về giá trị sử dụng nên không hề lấy giá trị sử dụng để giám sát những hàng hóa. Các hàng hóa khác nhau chỉ có một thuộc tính chung làm cho chúng hoàn toàn có thể so sánh được với nhau trong khi trao đổi : những hàng hóa đều là loại sản phẩm của lao động, mẫu sản phẩm của lao động là do lao động xã hội hao phí để sản xuất ra hàng hóa đó. Thực chất những chủ thể khi trao đổi hàng hóa với nhau là trao đổi lao động tiềm ẩn trong hàng hóa. Trong ví dụ trên, giả sử người thợ dệt làm ra được 1 m vải mất 5 giờ, người nông dân làm ra 10 kg thóc cũng mất 5 giờ. Trao đổi 1 m vải lấy 10 kg thóc thực ra là trao đổi 5 giờ lao động sản xuất ra 1 m vải với 5 giờ lao động sản xuất ra 10 kg thóc .

Như vậy, hao phí để sản xuất ra hàng hóa là cơ sở chung của trao đổi gọi là giá trị hàng hóa .

Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa

– Hàng hoá là sự thống nhất của hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị. Hai thuộc tính trên đều do cùng một lao động sản xuất ra hàng hóa .
– Hai thuộc tính của hàng hóa là sự thống nhất của những mặt trái chiều. Sự trái chiều và xích míc giữa giá trị sử dụng và giá trị bộc lộ ở chỗ : người làm ra hàng hóa đem bán chỉ chăm sóc đến giá trị hàng hóa do mình làm ra, nếu họ có chú ý quan tâm đến giá trị sử dụng cũng chính là để có được giá trị. Ngược lại, người mua hàng hóa lại chỉ chú ý quan tâm đến giá trị sử dụng của hàng hóa, nhưng muốn tiêu dùng giá trị sử dụng đó người mua phải trả giá trị của nó cho người bán. Nghĩa là quy trình triển khai giá trị tách rời quy trình thực thi giá trị sử dụng : giá trị được thực thi trước, sau đó giá trị sử dụng mới được thực thi

Thước đo xác định lượng giá trị hàng hoá

– Trong thực tiễn, mỗi chủ thể tham gia sản xuất hoàn toàn có thể sản xuất ra cùng một loại hàng hóa với những lượng thời hạn lao động khác nhau – tức là lượng thời hạn lao động riêng biệt của họ khác nhau .
– Lượng giá trị riêng biệt của một đơn vị chức năng hàng hóa được quyết định hành động bởi lượng thời hạn lao động riêng biệt của chính người sản xuất ra nó, trong khi đó, lượng giá trị XÃ HỘI ( thường được gọi tắt là lượng giá trị ) của một đơn vị chức năng hàng hóa lại bị quyết định hành động bởi lượng thời hạn lao động xã hội thiết yếu ( hay hao phí lao động xã hội thiết yếu ) để sản xuất ra hàng hóa đó mà không tính bằng lượng thời hạn lao động riêng biệt của bản thân người sản xuất ra nó .
– Thời gian lao động xã hội thiết yếu ( còn gọi là thời hạn lao động xã hội tất yếu ) là lượng thời hạn thiết yếu để sản xuất ra một hàng hoá trong một điều kiện kèm theo thông thường, với một trình độ lao động thành thạo trung bình, cường độ trung bình so với một thực trạng xã hội nhất định .

– Thông thường, thời gian lao động xã hội cần thiết được tính theo trung bình cộng NHỮNG lượng thời gian lao động cá biệt của những người cung cấp đại bộ phận lượng hàng hóa ấy trên thị trường.
Thời gian lao động xã hội cần thiết = Tổng thời gian lao động cá biệt của những người cung cấp đại bộ phận lượng hàng hoá đó/Tổng lượng hàng hoá do họ sản xuất ra (và nó khác với trung bình cộng tất cả các thời gian lao động cá biệt của tất cả những người cùng sản xuất mặt hàng đó).

– Cơ cấu lượng giá trị của hàng hoá gồm 2 bộ phận :
+ Bộ phận giá trị cũ ( hao phí lao động quá khứ sản xuất ra TLSX – sống sót trong TLSX được chuyển vào mẫu sản phẩm ) .
+ Bộ phận giá trị mới ( hao phí lao động sống hiện tại của người lao động kết tinh trong loại sản phẩm ) .

Xem thêm:

>>> Chi phí hạng mục chung là như thế nào?

>>> Phù hiệu xe tải là gì? Thủ tục xin cấp phù hiệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add : Tòa AQUA 1 109OT12 B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

Trân trọng !

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU