spot_img
12.3 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

có ý kiến trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Mỗi người chúng ta có thể có ý kiến khác nhau về việc nào là khó.

Each of us may have a different opinion about what is hard.

LDS

Nhưng giờ đây tôi có ý kiến của Emma, hiển nhiên anh ta sẽ phải đầu hàng.

But now that he had Emma’s opinion, surely he would capitulate.

Literature

Anh không có ý kiến gì hết.

I have no idea.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có ý kiến: ta lợi thế 650 năm kiến thức với những người này.

The way I see it, we’ve got 650 years of knowledge on these guys.

OpenSubtitles2018. v3

Ta lại có ý kiến khác.

We shall agree to differ.

OpenSubtitles2018. v3

Có ý kiến thì là thằng đần à?

I’m an idiot for having an opinion?

OpenSubtitles2018. v3

Cậu có ý kiến gì khá hơn không?

You got anything better?

OpenSubtitles2018. v3

Có ý kiến gì không?

So any thoughts on the matter?

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, giới chức vẫn có ý kiến khác nhau… Cho một lỗi nghiệp vụ trong việc này.

However, officials now attribute the discrepancy to a simple clerical error.

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao họ không thể có ý kiến riêng và tiếng nói riêng?”

Why can’t they have their own ideas and their own voice?”

ted2019

Ai có ý kiến nữa không?

Anybody else?

OpenSubtitles2018. v3

Em không Iiên qubạn, em không có ý kiến.

Do not Iien Quban, I have no idea.

OpenSubtitles2018. v3

Có ý kiến gì không, em gái nhỏ?

Any idea about that, little sister?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không có ý kiến gì, thưa sếp.

I didn’t say a word, sir.

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả chúng ta đều có ý kiến của riêng mình.

We all got our own opinions.

OpenSubtitles2018. v3

Thích gọi gì tùy anh, chả ai có ý kiến gì đâu.

Call it whatever you want, nobody’s talking.

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao họ không thể có ý kiến riêng và tiếng nói riêng? ”

Why can’t they have their own ideas and their own voice? “

QED

Các học viên có thể cùng đọc Mô Si A 18:17–29 và Mô Rô Ni 6 để có ý kiến.

Class members could read together Mosiah 18:17–29 and Moroni 6 for ideas.

LDS

Mr. Curtis, em có ý kiến.

Mr. Curtis, check this.

OpenSubtitles2018. v3

Ai có ý kiến gì không?

Scan for the Skull.

OpenSubtitles2018. v3

Và họ không có ý kiến gì.

And they had no idea.

OpenSubtitles2018. v3

Hiện cũng có ý kiến cho rằng chúng cần được xem là một loài riêng biệt.

There is still disagreement among authorities as to whether it should be regarded as a separate species.

WikiMatrix

Có ý kiến của đàn ông lúc nào cũng tốt.

It’s always nice to have a man’s opinion.

OpenSubtitles2018. v3

Anh có ý kiến nào hay hơn không?

Oh, you got any better ideas?

OpenSubtitles2018. v3

Có ý kiến gì không?

Any ideas?

OpenSubtitles2018. v3

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU