spot_img
4.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 9, 2022

con cả trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Giết kẻ đó không có lợi gì cho con cả

Killing the man will do you no good.

OpenSubtitles2018. v3

Anh đúng, không có gì trẻ con cả.

You’re right, it’s not childish.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn ấy đã chế nhạo con cả năm.

She’s been making fun of me all year.

OpenSubtitles2018. v3

Ta đã cố gọi con cả ngày nay.

I’ve been trying to call you all day.

OpenSubtitles2018. v3

Con cả làm công nghiệp quốc phòng ở Kirikkale.

The oldest is in the defense industry in Kirikkale.

OpenSubtitles2018. v3

Hai ông bà kết hôn năm 1921, sinh ra Magee Jr. ngày 9.6.1922, người con cả trong số 4 anh em.

Magee’s parents married in 1921, and their first child, John Junior, was born 9 June 1922, the eldest of four brothers.

WikiMatrix

Cảnh sát sẽ đánh hơi thấy và rồi, Chúa tha thứ cho con, cả giới báo chí nữa.

Soon the cops’ll get wind of it, and then, God forbid, the press .

OpenSubtitles2018. v3

Ông là con cả trong gia đình có chín người con.

He is the oldest of nine children.

LDS

Vì là con cả, nên tôi đã giúp cha mẹ dạy em gái và hai em trai.

I was the eldest child, so I helped to teach my sister and two brothers.

jw2019

Giuseppe Vitali là con cả trong năm người con.

Giuseppe Vitali was the eldest of five children.

WikiMatrix

Anh ta chắc phải ở bên con cả buổi tối.

He must have been by your side all night.

OpenSubtitles2018. v3

Ron là con cả.

Ron’s my oldest boy.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là con cả của tôi.

This is my oldest son.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sinh ra ở Alexandria ngày 23-1-1914, con cả trong gia đình bốn con.

I WAS born in Alexandria on January 23, 1914, the eldest of four children.

jw2019

Cha sẽ ở bên con cả ngày mai, con biết đó… cho đến giờ

I can be with you all day tomorrow, you know… right up to the time

opensubtitles2

Trong 3 người con của bố mẹ tôi, tôi là con cả.

I’m the eldest of three .

QED

Em phải trông con cả ngày mà không ai giúp cả, Fiona.

I am a full-time mother with no help, Fiona.

OpenSubtitles2018. v3

Giống như là bố bị làm sao hoặc bố chả hiểu gì về con cả?

It’s like, are you an idiot or do you know you’re adorable?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi thấy tiếc cho cậu con cả.

I feel sorry for his older son.

OpenSubtitles2018. v3

‘Chẳng thảm họa nào giáng trên các con cả’.

‘No calamity will come upon you.’

jw2019

Người con cả từ chối vui mừng khi người em trở về

The older son refused to rejoice in his brother’s return

jw2019

Tezuka là con cả trong một gia đình có ba đứa con ở thành phố Toyonaka, tỉnh Ōsaka.

Tezuka was the eldest of three children in Toyonaka, Osaka.

WikiMatrix

Mẹ không tôn trọng bất cứ tướng nào của con cả.

I’ll lose the respect of my generals.

OpenSubtitles2018. v3

Con cả là Louis được thừa hưởng vùng đất Italia.

William then inherited the lands.

WikiMatrix

Cha sẽ ở bên con cả ngày mai, con biết đó… cho đến giờ…

I can be with you all day tomorrow, you know… right up to the time.

OpenSubtitles2018. v3

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU