spot_img
15.2 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

Cục Đầu tư nước ngoài (Foreign Investment Agency) là gì?

Cục Đầu tư nước ngoài ( tiếng Anh : Foreign Investment Agency ) là đơn vị chức năng thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng triển khai tính năng quản lí nhà nước về hoạt động giải trí đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài .Cục Đầu tư nước ngoài (Foreign Investment Agency) là gì? - Ảnh 1.Hình minh họa ( Nguồn : colombo.vn )

Cục Đầu tư nước ngoài

Khái niệm

Cục Đầu tư nước ngoài trong tiếng Anh gọi là: Foreign Investment Agency.

Cục Đầu tư nước ngoài là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lí nhà nước về hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài (sau đây gọi chung là đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài); 

Xây dựng kế hoạch, kế hoạch, chính sách, chủ trương về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài ; tổ chức triển khai hoạt động giải trí triển khai đầu tư, hướng dẫn thủ tục đầu tư .Cục Đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân ; có con dấu riêng và thông tin tài khoản cấp 2 ; kinh phí đầu tư hoạt động giải trí do ngân sách nhà nước cấp, được tổng hợp trong dự trù hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

Cơ cấu tổ chức

Các đơn vị hành chính gồm:

1. Phòng Tổng hợp và tin tức ;2. Phòng Đầu tư nước ngoài ;3. Phòng Đầu tư ra nước ngoài .4. Phòng Xúc tiến đầu tư ;

5. Văn phòng Cục.

Các đơn vị sự nghiệp gồm:

6. Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc ;7. Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung ;8. Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam .Biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước của Cục do Bộ trưởng quyết định hành động .

Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài

1. Cục có Cục trưởng và một số ít Phó Cục trưởng .2. Cục trưởng và những Phó Cục trưởng do Bộ trưởng chỉ định, không bổ nhiệm và không bổ nhiệm theo qui định của pháp lý .

3. Cục trưởng qui định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục; xây dựng Qui chế làm việc, Qui chế chi tiêu nội bộ của Cục phù hợp với pháp luật hiện hành; xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm Xúc tiến đầu tư trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

4. Cục trưởng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp lý về hàng loạt hoạt động giải trí của Cục .5. Phó Cục trưởng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp lý về nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được phân công đảm nhiệm .

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 1895/QĐ-BKHĐT Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đầu tư nước ngoài)

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU