spot_img
12.9 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Sáu 4, 2023

Cục Xúc tiến thương mại (Vietnam Trade Promotion Agency – VIETRADE) là gì?

Cục Xúc tiến thương mại ( tiếng Anh : Vietnam Trade Promotion Agency – VIETRADE ) là tổ chức triển khai thường trực Bộ Công Thương, hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ xúc tiến thương mại, xúc tiến góp vốn đầu tư tăng trưởng ngành Công Thương và tên thương hiệu .viettradeHình minh họa ( Nguồn : hpa.hanoi.gov )

Cục Xúc tiến thương mại

Khái niệm

Cục Xúc tiến thương mại trong tiếng Anh gọi là: Vietnam Trade Promotion Agency – VIETRADE.

Cục Xúc tiến thương mại là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lí nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương và thương hiệu theo qui định của pháp luật.

Cục Xúc tiến thương mại có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo qui định của pháp luật; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn khác theo qui định của Nhà nước.

Cơ cấu tổ chức

1. Bộ máy giúp việc Cục trưởng :- Văn phòng- Phòng Kế hoạch và Tài chính- Phòng Quan hệ quốc tế- Phòng Quản lí Xúc tiến thương mại- Phòng Chính sách xúc tiến thương mại

– Phòng Phát triển năng lực xúc tiến thương mại 

2. Tổ chức sự nghiệp thuộc Cục :- Trung tâm Truyền thông – Truyền hình Công Thương- Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu- Trung tâm Xúc tiến góp vốn đầu tư tăng trưởng Công Thương- Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại- Văn phòng Xúc tiến thương mại Nước Ta tại Trùng Khánh, Trung Quốc- Trung tâm Giới thiệu loại sản phẩm Nước Ta tại Thành Phố New York, Hoa Kỳ .

3. Cục Xúc tiến thương mại được bố trí Tổ công tác đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng từ ngày 01 tháng 02 năm 2018, gồm một số công chức của Cục Xúc tiến thương mại, giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ của Cục tại khu vực phía Nam và miền Trung – Tây Nguyên.

4. Văn phòng đại diện thay mặt Cục Xúc tiến thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng đại diện thay mặt Cục Xúc tiến thương mại tại thành phố TP. Đà Nẵng liên tục thực thi tính năng, trách nhiệm theo qui định hiện hành cho đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2018 .Việc xây dựng, giải thể những đơn vị chức năng thuộc Cục do Bộ trưởng xem xét và quyết định hành động theo ý kiến đề nghị của Cục trưởng .

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 4344/QĐ-BCT Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xúc tiến thương mại)

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU