spot_img
19.9 C
New York
Thứ Tư, Tháng Chín 28, 2022
spot_img
spot_img

Phương Thức Thanh Toán D/A

Thanh toán D / A là phương pháp thanh toán nhờ thu là một trong những phương pháp thanh toán được vận dụng khá nhiều trong thanh toán giữa những doanh nghiệp xuất nhập khẩu .

Là việc ngân hàng nhà nước đại diện thay mặt người xuất khẩu ( người ủy nhiệm ) thu hộ một khoản tiền từ nhà nhập khẩu ( người có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán hối phiếu ) trên cơ sở hối phiếu hoặc chứng từ giao hàng .
Chi tiết về Phương thức thanh toán D / A, cùng Xuât nhập khẩu Lê Ánh tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây :

>>>>> Bài viết xem nhiều: khóa học xuất nhập khẩu online

Bạn đang đọc: Phương Thức Thanh Toán D/A

I.Phương thức thanh toán D/A là gì?

Phương thức thanh toán D / A ( Documents against Acceptance ) là một phương pháp thanh toán nhờ thu kèm chứng từ trả chậm .

Theo phương thức thanh toán D/A, ngân hàng nhờ thu chỉ giao chứng từ cho người nhập khẩu khi người nhập khẩu chấp nhận thanh toán bộ chứng từ.

Phương thức này được cho phép người mua không phải thanh toán ngay nhưng phải ký gật đầu thanh toán trên hối phiếu có kỳ hạn, được ký phát bởi người bán / người xuất khẩu. Thông thường hối phiếu đã đồng ý sẽ được lưu giữ tại nơi bảo đảm an toàn của ngân hàng nhà nước nhờ thu ( ngân hàng nhà nước người nhập khẩu ) cho đến ngày đáo hạn. Tới ngày này, người mua phải triển khai thanh toán như đã đồng ý .
Nhà xuất khẩu thường được cho phép chứng từ được giao cho nhà xuất khẩu sau khi họ đã đồng ý thanh toán vào một ngày xác lập trong tương lai. Thời gian gật đầu thanh toán được lao lý trong lệnh nhờ thu của nhà xuất khẩu. Thông thường thời hạn thanh toán hoàn toàn có thể là 30 ngày, 60 ngày hoặc 90 ngày. Sau khi gật đầu thanh toán, nhà xuất khẩu sẽ nhận được bộ chứng từ để đi nhận hàng .
Đối với điều kiện kèm theo D / A, trong lệnh nhờ thu phải có thông tư “ Release Documents against Acceptance ” .

II. Đặc điểm phương thức thanh toán D/A

Theo URC 522, chứng từ nhờ thu là những chứng từ kinh tế tài chính và / hoặc chứng từ thương mại :
• Chứng từ kinh tế tài chính ( Financial documents ) là hối phiếu, kỳ phiếu, séc hoặc những chứng từ tương tự như nhằm mục đích mục tiêu chi trả .
• Chứng từ thương mại ( Commercial documents ) là hóa đơn, vận tải đường bộ đơn, những chứng từ về quyền sở hữu hoặc những chứng từ tựa như hoặc bất kể chứng từ nào không phải là chứng từ kinh tế tài chính .
Một chứng từ phải có khá đầy đủ những thông tin sau đây :
• Các cụ thể về ngân hàng nhà nước nhận thông tư nhờ thu gồm có họ tên, địa chỉ bưu điện hay địa chỉ SWIFT, số telex, số điện thoại cảm ứng, fax và số tham chiếu .
• Các chi tiết cụ thể về ngân hàng nhà nước xuất trình : họ và tên, địa chỉ bưu điện, số telex, số điện thoại thông minh, và fax nếu có .
• Các chi tiết cụ thể về người nhờ thu : họ và tên, địa chỉ bưu điện, số telex, số điện thoại thông minh, và fax nếu có. • Các cụ thể về người trả tiền : họ và tên, địa chỉ bưu điện hoặc nơi xuất trình chứng từ hoặc sô telex, số điện thoại thông minh, fax nếu có .
• Số tiền và loại tiền tệ sẽ nhờ thu .
• Danh sách những chứng từ đi kèm và số thứ tự của chứng từ .
• Lệ phí sẽ thu cần chỉ rõ là nhờ thu hay bỏ lỡ .
• Tiền lãi ( nếu có ) : lãi suất vay và thời hạn tính lãi .
• Phải ghi rõ phương pháp thanh toán là D / A .

III.Các bên tham gia trong phương thức thanh toán D/A

– Principal ( Nhà xuất khẩu hay người ủy thác nhờ thu ) : là người được hưởng lợi. Là bên nhu yếu ngân hàng nhà nước Giao hàng mình trong việc thu tiền .
– Drawee ( Người trả tiền hay nhà nhập khẩu ) : là người mà nhờ thu được xuất trình để thanh toán hay đồng ý thanh toán. Trong hoạt động giải trí ngoại thương được biết đến là nhà nhập khẩu .
– Collecting Bank ( Ngân hàng thu hộ – ngân hàng nhà nước bên mua là ngân hàng nhà nước xuất trình sách vở ) : là ngân hàng nhà nước ship hàng nhà nhập khẩu. Thông thường, đây là ngân hàng nhà nước đại lý hoặc Trụ sở của ngân hàng nhà nước nhờ thu có trụ sở ở nước của người trả tiền .
– Remitting Bank ( Ngân hàng chuyển chứng từ – ngân hàng nhà nước được ủy thác, là ngân hàng nhà nước bên bán ) : là ngân hàng nhà nước Giao hàng nhà xuất khẩu .
Nếu người trả tiền có quan hệ thông tin tài khoản với ngân hàng nhà nước thu hộ ( NHTH ), thì NHTH sẽ xuất trình Nhờ thu trực tiếp cho người trả tiền, trong trường hợp này thì NHTH đồng thời là ngân hàng nhà nước xuất trình ( NHXT ) .
Nếu người trả tiền không có quan hệ thông tin tài khoản với NHTH, thì hoàn toàn có thể chuyển nhờ thu cho một ngân hàng nhà nước khác có quan hệ thông tin tài khoản với Người trả tiền để xuất trình .
Trong trường hợp này, ngân hàng nhà nước ship hàng Người trả tiền trở thành NHXT, và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp với NHTH .

IV. Quy trình thanh toán D/A

1. Căn cứ vào hợp đồng thương mại đã ký trước đó ( phải ghi rõ phương pháp thanh toán là D / A ), Người bán ( nhà xuất khẩu ) thực thi gửi hàng cho người mua ( nhà nhập khẩu ) nhưng không giao bộ chứng từ .
2. Người bán lập bộ chứng từ thanh toán kèm theo thông tư nhờ thu sau đó chuyển cho Ngân hàng của nhà xuất khẩu và nhờ ngân hàng nhà nước thu hộ tiền người nhập khẩu .
3. Ngân hàng của nhà xuất khẩu chuyển hàng loạt chứng từ thanh toán cho Ngân hàng của nhà nhập khẩu để thông tin và nhờ ngân hàng nhà nước này thu hộ từ nhà nhập khẩu .
4. Ngân hàng của nhà nhập khẩu gửi nhu yếu người mua thanh toán để nhận chứng từ .
5. Nhà nhập khẩu thanh toán tiền cho ngân hàng nhà nước của người mua. Sau khi thanh toán xong người mua sẽ được nhận chứng từ .
6. Ngân hàng nhà nhập khẩu sẽ thông tin nội dung gật đầu thanh toán và thực thi chuyển tiền cho ngân hàng nhà nước bên người bán .
7. Ngân hàng bên nhà xuất khẩu sẽ chuyển tiền cho người bán .
Cần phải quan tâm những điểm sau đây :

Thứ nhất, ngân hàng chỉ là người mua trung gian thu hộ tiền cho khách hàng. Ngân hàng không có trách nhiệm đến kết quả cuối cùng của việc thu tiền (có thu được tiền hay không).

Thứ hai, người xuất khẩu ( người bán ) phải lập một thông tư nhờ thu rồi gửi đến ngân hàng nhà nước đại diện thay mặt cho mình để nhờ thu hộ tiền. Trong thông tư nhờ thu, người xuất khẩu phải đề ra những điều kiện kèm theo nhờ ngân hàng nhà nước phải thực thi .

Thứ ba, khi xuất hiện trường hợp hàng hóa đến trước chứng từ, người nhập khẩu có thể cấp giấy lãnh hàng để nhận hàng.
Phạm vi áp dụng : nên áp dụng trong trường hợp hai been là đối tác tin tưởng, có quan hệ thường xuyên hoặc dùng để thanh toán các loại cước vận chuyển, bảo hiểm,..

V. Đánh giá về Phương thức thanh toán D/A

Ưu điểm

1. Nhà xuất khẩu
– Chắc chắn bộ chứng từ chỉ được giao cho nhà nhập khẩu trước khi nhà nhập khẩu gật đầu thanh toán hoặc thanh toán .
– Nhà xuất khẩu hoàn toàn có thể kiện nhà nhập khẩu nếu không thanh toán hối phiếu .
– Có thể chỉ định người đại diện thay mặt ở nước nhà nhập khẩu đại diện thay mặt mình xử lý những yếu tố phát sinh với nhà nhập khẩu .
2. Nhà nhập khẩu
– Nhà nhập khẩu hoàn toàn có thể kiểm tra sản phẩm & hàng hóa trước khi quyết định hành động đồng ý chấp thuận thanh toán hoặc phủ nhận thanh toán hối phiếu trả chậm vào lúc đáo hạn của hối phiếu .
3. Ngân hàng
– Ngân hàng sẽ thu được doanh thu từ hoạt động giải trí này, đồng thời ngân hàng nhà nước hoàn toàn có thể lan rộng ra tín dụng thanh toán, những quan hệ khác với nhiều ngân hàng nhà nước khác nhau .

Nhược điểm

Phương thức thanh toán này khá bảo vệ quyền hạn cho nhà xuất khẩu .
Trong phương pháp này ngân hàng nhà nước đã là người thay nhà xuất khẩu khống chế chứng từ sản phẩm & hàng hóa, người nhập khẩu phải trả tiền hoặc đồng ý thanh toán rồi mới được nhận bộ chứng từ để đi nhận hàng. Tuy nhiên, không có bất kỳ một phương pháp nào là tuyệt vời và hoàn hảo nhất cả, nó luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng tiếc vì người xuất khẩu phải tốn khá nhiều thời hạn và tiền tài để tịch thu vốn hoặc xử lý lô hàng đã gửi .
1. Rủi ro so với nhà xuất khẩu
– Nếu ngân hàng nhà nước thu hộ sai sót trong quy trình thực thi lệnh nhờ thu thì sau cuối toàn bộ hậu quả phát sinh đều do nhà xuất khẩu chịu nghĩa vụ và trách nhiệm. Ngân hàng không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc lưu kho, mua bảo hiểm, giao hàng, …
– Chữ ký gật đầu thanh toán hoàn toàn có thể bị trá hình, hoặc người ký đồng ý không đủ thẩm quyền hay chưa được ĐK mẫu ký .
– Có thể Open trường hợp bị mất, thất lạc hoặc chậm trễ một phần hoặc hàng loạt chứng từ .
– Trong phương pháp này hoàn toàn có thể Open trường hợp nhà nhập khẩu không đồng ý thanh toán hay mất năng lực thanh toán, người nhập khẩu khước từ thanh toán ngân sách phát sinh mà người nhập khẩu phải chịu. Trong trường hợp này nhà xuất khẩu hoàn toàn có thể kiện nhà nhập khẩu nhưng sẽ mất nhiều thời hạn và tốn kém về tiền tài .
– Khi nhà nhập khẩu đồng ý hối phiếu, nhà xuất khẩu sẽ mất năng lực trấn áp sản phẩm & hàng hóa .
– Tình hình chính trị cũng ảnh hưởng tác động rất lớn đến nhà xuất khẩu. Tình hình kinh tế tài chính chính trị không ổn định hoàn toàn có thể dẫn đến việc không có đủ ngoại tệ để thanh toán .
– Về thời hạn trả tiền, lê dài từ vài tháng đến một năm, thời hạn như vậy là quá chậm. Trong thời hạn chờ đón sẽ có rất nhiều biến cố ảnh hưởng tác động đến việc thanh toán tiền như : tỷ giá biến hóa, rủi ro đáng tiếc vương quốc .
2. Nhà nhập khẩu
– Trong phương pháp thanh toán D / A thì rủi ro đáng tiếc của nhà nhập khẩu sẽ thấp hơn khá nhiều so với nhà xuất khẩu .
– Bộ chứng từ hoàn toàn có thể bị làm giả, sai sót hay Open thực trạng gian lận thương mại. Hàng hóa nhận được không đúng trong hợp đồng .
– Sau khi đồng ý thanh toán hối phiếu kỳ hạn, nếu nhà nhập khẩu không thanh toán đúng hạn cho nhà xuất khẩu thì hoàn toàn có thể bị nhà xuất khẩu kiện .
– Đối với nhà nhập khẩu thì cũng Open thực trạng rủi ro đáng tiếc về tỷ giá, không ổn định vương quốc .
3. Đối với ngân hàng nhà nước .
– Đối với ngân hàng nhà nước thu hộ : nếu ngân hàng nhà nước chuyển tiền cho ngân hàng nhà nước nhờ thu trước khi nhà nhập khẩu gật đầu thanh toán thì ngân hàng nhà nước sẽ phải chịu rủi ro đáng tiếc nếu như nhà nhập khẩu không nhận chứng từ và không gật đầu thanh toán .
– Đối với ngân hàng nhà nước nhờ thu : nếu không nhận được tiền từ ngân hàng nhà nước thu hộ thì ngân hàng nhà nước nhờ thu phải chịu rủi ro đáng tiếc từ phía nhà xuất khẩu .

Xuất nhập khẩu Lê Ánh mong rằng với những chia sẻ trên đây về Phương Thức Thanh Toán D/A sẽ hữu ích tới bạn.

Tất nhiên, Trong quá trình làm nghề xuất nhập khẩu, có rất nhiều người gặp khó khăn. Vì vậy, nhiều bạn chọn giải pháp học xuất nhập khẩu thực tế để trang bị kiến thức thực tế nhất về nghề xuất nhập khẩu và rèn luyện kĩ năng làm việc. Bạn hoàn toàn có thể tham gia các khóa học xuất nhập khẩu thực tế ngắn hạn tại XNK Lê Ánh để học toàn bộ nghiệp vụ xuất nhập khẩu được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu và logistics.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể về những khóa học xuất nhập khẩu : 0904848855 / 0966199878
Chúc bạn thành công xuất sắc !
Tham khảo thêm :

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU