spot_img
4.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 9, 2022

84 Bộ Số Lô Đề cơ bản và nâng cao nuôi hàng ngày hiệu quả

Bộ số đề là tổng hợp những con đề thường về cùng nhau nhất theo một dàn với số lượng nhiều con. Do đó, các tay chơi thường chơi dựa trên bộ hệ số để tăng tỷ lệ thắng, có thể trúng lên tới 85%.

Cách chơi theo thông số lô đề thường vận dụng cho lô đề Miền Bắc là đa phần, bởi nó chính là được tổng hợp và đúc rút chính từ loại lô đề này .

Bộ số đề là gì?

Bộ số đề là những con đề được thống kê có tỷ suất về cùng nhau rất cao, nếu một con đã về thì năng lực những ngày sau sẽ về lần lượt những con còn lại .

bộ số đề

Các bộ số trong lô đề luôn là những lựa chọn hiệu suất cao để góp vốn đầu tư
Phổ biến là 15 bộ thông số lô đề dựa trên quy tắc bóng dương, cặp lộn, trong đó cặp lộn là số yx của số xy, còn bóng dương của số là cộng thêm 1 số bằng 05, 50 hay 55 .

Các bộ số lô đề phổ biến nhất

Chúng tôi xin trình làng sơ qua những bộ số lô đề thông dụng nhất như sau :

17 bộ số đề cơ bản thường đi cùng nhau

Dưới đây là 17 đề bộ phổ biến và hay xuất hiện cùng nhau nhất:

 • Bộ 01 có 8 số: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65 .
 • Bộ 02 gồm 8 số: 02, 20, 07, 70, 52, 25, 57, 75 .
 • Bộ 03 có 8 số: 03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85 .
 • Bộ 04 bao gồm: 04, 40, 09, 90, 54, 45, 59, 95 .
 • Bộ 12 có 8 cặp: 12, 21, 17, 71, 62, 26, 67, 76 .
 • Bộ 13 gắn liền với: 13, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86 .
 • Bộ 14 có những con số: 14, 41, 19, 91, 64, 46, 69, 96 .
 • Bộ 23 có 8 cặp số: 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87 .
 • Bộ 24 bao gồm: 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97 .
 • Bộ 34 chứa: 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98 .
 • Bộ 00 bao gồm: 00, 55, 05, 50 .
 • Bộ 11 chứa những con số: 11, 66, 16, 61 .
 • Bộ 22 có 4 số: 22, 77, 27, 72 .
 • Bộ 33 bao gồm: 33, 88, 38, 83 .
 • Bộ 44 có: 44, 99, 49, 94 .

Bộ số lô đề theo từng con giáp

Mỗi con giáp sẽ có một bộ số lô đề riêng biệt như sau:

 • Bộ Tý: 00, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 .
 • Bộ Sửu:

  01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97

  .

 • Bộ Dần: 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98.
 • Bộ Mão: 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99.
 • Bộ Tỵ: 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89.
 • Bộ Thìn:04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
 • Bộ Ngọ: 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90.
 • Bộ Mùi: 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
 • Bộ Thân: 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92.
 • Bộ Dậu: 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
 • Bộ Tuất: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94.
 • Bộ Hợi: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95.

Đề bộ theo tổng đề

Bộ này khá phức tạp, hiểu đơn thuần tổng đề ở đây là tổng những số đề, tạo nên bộ số. Vì thế có rất nhiều tổng đề, tổng đề tuần, tổng đề tháng và cả tổng đề năm .
Một số tổng đề nhỏ thường sử dụng như sau :

 • Bộ tổng đề bằng 0: 00 – 19 – 91 – 28 – 82 – 37 – 73 – 46 – 64 – 55.
 • Bộ tổng đề bằng 1: 01 – 10 – 29 – 92 – 38 – 83 – 47 – 74 – 56 – 65.
 • Bộ tổng đề bằng 2: 20 – 02 – 39 – 93 – 48 – 84 – 57 – 75 – 66 – 11.
 • Bộ tổng đề bằng 3: 03 – 30 – 12 – 21 – 49 – 94 – 58 – 85 – 67 – 76.
 • Bộ tổng đề bằng 4: 04 – 40 – 13 – 31 – 22 – 59 – 95 – 68 – 86 – 77.
 • Bộ tổng đề bằng 5: 05 – 50 – 14 – 41 – 23 – 32 – 69 – 96 – 78 – 87.
 • Bộ tổng đề bằng 6: 06 – 60 – 15 – 51 – 24 – 42 – 33 – 79 – 97 – 88.
 • Bộ tổng đề bằng 7:07 – 70 – 16 – 61 – 25 – 52 – 34 – 43 – 89 – 98.
 • Bộ tổng đề bằng 8: 08 – 80 – 17 – 71 – 26 – 62 – 35 – 53 – 44 – 99.
 • Bộ tổng đề bằng 9:09 – 90 – 18 – 81 – 27 – 72 – 36 – 63 – 45 – 54.

Các bộ số trong lô đề theo đầu

Bao gồm 10 bộ lô đề như sau:

 • Bộ đề theo đầu bằng 0: 00 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09.
 • Bộ đề theo đầu bằng 1: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19.
 • Bộ đề theo đầu bằng 2: 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29.
 • Bộ đề theo đầu bằng 3: 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39.
 • Bộ đề theo đầu bằng 4: 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49.
 • Bộ đề theo đầu bằng 5: 50 – 51 – 52 – 53 – 55 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59.
 • Bộ đề theo đầu bằng 6: 60 – 61 – 62 – 63 – 66 – 66 – 66 – 67 – 68 – 69.
 • Bộ đề theo đầu bằng 7: 70 – 71 – 72 – 73 – 77 – 77 – 77 – 77 – 78 – 79.
 • Bộ đề theo đầu bằng 8: 80 – 81 – 82 – 83 – 88 – 88 – 88 – 88 – 88 – 89.
 • Bộ đề theo đầu bằng 9: 90 – 91 – 92 – 93 – 99 – 99 – 99 – 99 – 99 – 99.

Các bộ số đề theo đuôi

Bao gồm 10 bộ số đề như sau:

 • Bộ số theo đuôi bằng 0:

  00 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90

  .

 • Bộ số theo đuôi bằng 1: 01 – 11 – 21 – 31 – 41 – 51 – 61 – 71 – 81 – 91.
 • Bộ số theo đuôi bằng 2: 02 – 12 – 22 – 32 – 42 – 52 – 62 – 72 – 82 – 92.
 • Bộ số theo đuôi bằng 3: 03 – 13 – 33 – 33 – 43 – 53 – 63 – 73 – 83 – 93.
 • Bộ số theo đuôi bằng 4: 04 – 14 – 44 – 44 – 44 – 54 – 64 – 74 – 84 – 94.
 • Bộ số theo đuôi bằng 5: 05 – 15 – 55 – 55 – 55 – 55 – 65 – 75 – 85 – 95.
 • Bộ số theo đuôi bằng 6: 06 – 16 – 66 – 66 – 66 – 66 – 66 – 76 – 86 – 96.
 • Bộ số theo đuôi bằng 7: 07 – 17 – 77 – 77 – 77 – 77 – 77 – 77 – 87 – 97.
 • Bộ số theo đuôi bằng 8: 08 – 18 – 88 – 88 – 88 – 88 – 88 – 88 – 88 – 98.
 • Bộ số theo đuôi bằng 9: 09 – 19 – 99 – 99 – 99 – 99 – 99 – 99 – 99 – 99.

Các bộ số lô đề theo chạm

Các bộ số theo chạm gồm có 10 bộ như sau :

 • Bộ lô đề theo chạm 0: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20,10.
 • Bộ lô đề theo chạm 1: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 91, 81, 71, 61, 51, 41, 31, 21, 01.
 • Bộ lô đề theo chạm 2: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 92, 82, 72, 62, 52, 42, 32, 12, 02.
 • Bộ lô đề theo chạm 3: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 93, 83, 73, 63, 53, 43, 23, 13, 03.
 • Bộ lô đề theo chạm 4: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 94, 84, 74, 64, 54, 34, 24, 14, 04.
 • Bộ lô đề theo chạm 5: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 95, 85, 75, 65, 45, 35, 25, 15, 05.
 • Bộ lô đề theo chạm 6: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 96, 86, 76, 56, 46, 36, 26, 16, 06.
 • Bộ lô đề theo chạm 7: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 97, 87, 67, 57, 47, 37, 27, 17, 07.
 • Bộ lô đề theo chạm 8: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 78, 68, 58, 48, 38, 28, 18, 08.
 • Bộ lô đề theo chạm 9: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 89, 79, 69, 59, 49, 39, 29, 19, 09 .

Hệ số lô đề theo từng bộ

 • Hệ số 00: 00 – 55 – 05 – 50 .
 • Hệ số 11: 11 – 66 – 16 – 61.
 • Hệ số 22: 22 – 77 – 27 – 72.
 • Hệ số 33: 33 – 88 – 38 – 83.
 • Hệ số 44: 44 – 99 – 49 – 94.
 • Hệ số 55: 55 – 00 – 50.
 • Hệ số 66:66 – 16 – 61.
 • Hệ số 77: 77 – 27 – 72.
 • Hệ số 88: 88 – 38 – 83.
 • Hệ số 99: 99 – 49 – 94 .

Bộ lô đề 36

 • Bộ đề 36 số từ 0 – 5: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54 và 55 .
 • Bộ đề 36 số từ 1 – 6: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66 .
 • Bộ đề 36 số từ 2 – 7: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77 .
 • Bộ đề 36 số từ 3 – 8: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88 .
 • Bộ đề 36 số từ 4 – 9: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99 .

Ngoài những hệ đề ở trên, sau đây là 3 cách tự ghép hệ đề để đánh hiệu suất cao nhất :

 • Hệ đề đặc biệt khung 3 ngày miền Bắc.
 • Bộ số đề 23 đánh tần suất 7 – 12 ngày.
 • Hệ đề dàn đặc biệt 36 số.

4 phương pháp tự ghép bộ số đề để đánh

Có thể thấy các bộ số trong lô đề dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, mỗi bộ lớn lại có rất nhiều bộ nhỏ, gồm nhiều dãy số nên việc chơi dựa trên hệ số lô đề này hiệu quả không phải là dễ.

Sau đây sẽ là 3 phương pháp tự ghép để tìm ra các bộ số trong lô đề mà mọi người sử dụng thấy hiệu quả nhất.

1. Nuôi bộ số đề đặc biệt hàng ngày

Được chia thành 2 chiêu thức như sau .

a) Cách ghép cầu từ các giải

Với 3 giải pháp :

các bộ số trong lô đề

Các bộ số trong lô đề tìm ra chỉ tốn công chứ không khó

 • Xác định kết quả chính xác ở cầu đề giải 3: Vì thường ở mục giải 2 sẽ có nhiều chạm đề ăn thẳng hoặc chạm đề ăn bóng trong ngày kế tiếp, điểm đặc biệt ở cầu này chính là cầu thường chạy khá dài cho nên người chơi căn cứ vào điểm đó để bắt chạm chuẩn rồi đánh.
 • Ghép hệ đề ở mục giải 5: Theo cách nuôi này để tạo ra hệ đề đánh cho ngày hôm sau, người chơi sẽ lấy những con số ngoài cùng của giải 5 đem ghép với chạm của mục ở giải 3 và 5. Cách này cũng có thể áp dụng cho những người muốn đánh quanh năm.
 • Phương pháp ghép hệ nuôi từ các vị trí của giải đặc biệt: Cách này tương đối dễ dàng áp dụng, người chơi cần xác định được vị trí thứ nhất cho giải đặc biệt từ thứ 2 đến Chủ Nhật ở tuần trước rồi lấy ghép với nhau tạo thành chạm chuẩn để nuôi trong tuần kế tiếp. Áp dụng tương tự cho các vị trí thứ 2, 3, 4, và 5 để ghép lại với nhau.

b) Cách ghép cầu chuẩn nâng cao

Với 4 chiêu thức :

 • Chạm chuẩn nuôi 5 ngày cuối tuần: Cách chơi này khá đơn giản, người chơi chỉ cần chọn lấy số đề đầu tiên của giải đặc biệt ngày thứ 2 sau đó lấy cộng với số đầu tiên đặc biệt ngày thứ 3. Tổng con số bạn lấy làm chuẩn để nuôi cho 5 ngày sau.
 • Hướng dẫn cách nuôi tổng chuẩn tuần: Với con số đầu tiên của giải đặc ở ngày thứ 2 bạn lấy đem đổi bóng để làm tổng chuẩn nuôi trong 7 ngày, khoảng ngày 6 hoặc 7 thì sẽ về.
 • Phương pháp đánh dồn tổng: Phương pháp này tương đối phổ biến trong giới lô đề đó là bạn lấy tổng của giải đặc biệt chưa ra bất kỳ lần nào của tuần trước làm tổng để ghép với nhau tạo thành hệ đề nuôi quanh năm.
 • Kết hợp cách nuôi đầu 0 và đuôi (đít) 0: Nếu như bảng thống kê kết quả ở giải đặc biệt bạn thấy có số 0 xuất hiện ở giữa. Ví dụ: 25013 thì lần sau bạn chỉ nuôi thêm 7 ngày hệ đề có đầu 0 và đít 0 thì đề sẽ về.

=> Để tăng độ hiệu suất cao khi chơi số đề người chơi hoàn toàn có thể vận dụng những giải pháp trên cùng với những hệ đề chi tiết cụ thể như : Bộ số đề 22 và Bộ số đề 23, …

2. Hệ đề đặc biệt khung 3 ngày miền Bắc

Cách chơi bộ số đề 3 ngày Miền Bắc này được nhiều người đề kinh nghiệm lâu năm đánh giá rất cao. Tuy nhiên cách chơi này đòi hỏi người phải biết phân bổ tiền sao cho một cách chính xác.

các bộ số đề

Hằng ngày bạn bè hoàn toàn có thể truy vấn soilode88 để tìm hiểu thêm những hệ đề đẹp
Thường thường ngày thứ 2 sẽ là ngày đề về do đó trong quy trình vận dụng bạn phải sử dụng để năng lực phán đoán đúng chuẩn để cho mình hệ đề chuẩn và có độ trúng chuẩn xác cao .
Theo nhu yếu giải pháp này người chơi sẽ chọn ra 10 số lượng đề đầu đuôi để nuôi trong khoảng chừng 3 ngày. Để tìm ra hệ đề đặc biệt quan trọng người chơi hoàn toàn có thể vận dụng hệ đề đặc biệt quan trọng hàng này ở phía trên .

3. Bộ số đề 25 nuôi 5 ngày

Phương pháp bộ đề 25 con sẽ bảo vệ cho người chơi có một mức doanh thu cao nhất hoàn toàn có thể và rủi ro đáng tiếc ở mức đồng ý được .
Cách này chiếm 25 % trong 100 bộ số lô đề và giải miền bắc có 27 giải thì với cách chơi này tỷ suất ăn lô sẽ là 23 %. Đối với giải pháp này bạn hoàn toàn có thể yên tâm về độ chắc ăn .
Nhược điểm của cách chơi này chính là lãi ít hơn so với những chiêu thức chơi lô khác .

4. Hệ đề đặc biệt 36 số

Hệ đề dàn 36 số là cách chơi được nhiều người ưa thích nhất vì nó bảo vệ độ bảo đảm an toàn và doanh thu tương đối cao. Thông thường theo thống kê tần suất ra cầu thì từ 7 đến 10 ngày sẽ có những bộ đề dàn 36 số .
Dân chơi đề thường dùng giải pháp này nuôi trong vòng 7 ngày sau đó tỷ suất tiền sẽ tăng gấp đôi qua mỗi ngày, cứ mỗi ngày thì nhân đôi so với ngày trước đó .

Lưu ý:

Người chơi hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những tác dụng lô đề thời hạn trước để tìm ra quy luật, thấy được rằng bộ đề nào có tỷ suất trúng cao nhất, hay mình tin yêu và thương mến nhất thì lựa chọn .
Bởi những bộ đề này có năng lực về cùng nhau rất cao, đã được những đàn anh, đàn chị đi trước kiểm chứng nên mình sẽ dựa theo đó để đánh .

Kết luận

Các bộ số trong lô đề này có tỷ lệ trúng cao, nghĩa là thường xuyên về cùng nhau, nhưng không phải 100% và đúng ở tất cả các thời điểm nên bạn cần linh động áp dụng, đừng quá cứng nhắc.

Nếu thấy không “ ngon ” thì bỏ ngay nuôi theo cách khác, không có quy luật lô đề nào khi nào cũng đúng cả .
Trên đây là một số ít bộ thông số lô đề và hướng dẫn cách chơi đơn thuần, dễ trúng nhất. Hy vọng người chơi hoàn toàn có thể nằm được cách chơi những hệ lô đề theo dựa hệ trên hệ đề chuẩn .
Chúc những đồng đội đam mê lô đề luôn như mong muốn !

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU