spot_img
4.4 C
New York
Thứ Tư, Tháng Hai 8, 2023

Soi cầu dàn đề 40 số Miền Bắc – Soi cầu Chuẩn 247

Nếu bạn là người thích ăn với tỉ lệ ăn cao thì chắc như đinh chơi giải đặc biệt quan trọng là lựa chọn số 1. Bài viết này sẽ san sẻ tới mọi người phân mục dàn đề 40 số để cùng nhau tìm hiểu thêm và chơi mỗi ngày. Đặc biệt đây là phân mục trọn vẹn không lấy phí và ai cũng hoàn toàn có thể tham gia nhé .
Dàn đề 40 số

Nhận dàn đề 40 số miễn phí

Soi cầu chuẩn 247 luôn đem đến những kết quả tốt nhất cho mọi người. Chỉ cần truy cập vào website mỗi ngày để nhận số thôi nhé.

Thống Kê Soi Cầu Bạch Thủ

⋆ Ngày 22/04/2022 Chơi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 → Kết Quả

⋆ Ngày 21/04/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 9 → Ăn đề 91

⋆ Ngày 20/04/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 19/04/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 18/04/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 → Ăn đề 36

⋆ Ngày 17/04/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 → Trượt

⋆ Ngày 14/04/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 → Trượt

⋆ Ngày 13/04/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 → Trượt

⋆ Ngày 12/04/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 45

⋆ Ngày 11/04/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt

⋆ Ngày 09/04/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt

⋆ Ngày 08/04/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt

⋆ Ngày 07/04/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 45

⋆ Ngày 06/04/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 38

⋆ Ngày 05/04/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 → Trượt

⋆ Ngày 04/04/2022 Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 41

⋆ Ngày 03/04/2022 Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt

⋆ Ngày 02/04/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 62

⋆ Ngày 01/04/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Trượt

⋆ Ngày 31/03/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 30/03/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 9 → Ăn đề 14

⋆ Ngày 29/03/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 9 → Ăn đề 03

⋆ Ngày 28/03/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 27/03/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 26/03/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 25/03/2022 Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 74

⋆ Ngày 24/03/2022 Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 23/03/2022 Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 74

⋆ Ngày 22/03/2022 Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 21/03/2022 Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 20/03/2022 Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 19/03/2022 Dàn Đề: Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 18/03/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 17/03/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 40

⋆ Ngày 16/03/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 13

⋆ Ngày 15/03/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt

⋆ Ngày 14/03/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt

⋆ Ngày 13/03/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt

⋆ Ngày 12/03/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 53

⋆ Ngày 11/03/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 49

⋆ Ngày 10/03/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 79

⋆ Ngày 09/03/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 → Trượt

⋆ Ngày 08/03/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 → Trượt

⋆ Ngày 07/03/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 79

⋆ Ngày 06/03/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 56

⋆ Ngày 05/03/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Trượt

⋆ Ngày 04/03/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Trượt

⋆ Ngày 03/03/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Trượt

⋆ Ngày 02/03/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 90

⋆ Ngày 01/03/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 28/02/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 75

⋆ Ngày 27/02/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 26/02/2022 Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 31

⋆ Ngày 25/02/2022 Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt

⋆ Ngày 24/02/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 80

⋆ Ngày 23/02/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt

Các con số đề đều được soi cầu và update mỗi ngày trọn vẹn không tính tiền để gửi tới toàn bộ mọi người .

Vì sao nên lựa chọn chơi dàn đề nhiều số

Có thể sẽ rất nhiều người có tâm lý rằng tại sao không gửi những dàn có ít số hơn mà lại gửi dàn có tận 40 số .
Xin thưa với những bạn rằng lô đề sẽ không ai hoàn toàn có thể biết trước tác dụng và những số lượng được đề cập trên cũng vậy. Thay vì gửi tới dàn có ít số hơn ví dụ như 2 số, 5 số, 10 số, … thì soi cầu 247 quyết định hành động gửi dàn 40 số để nâng cao năng lực thắng lợi mà vẫn bảo vệ được doanh thu cho người chơi .
Hiện nay tỉ lệ tối thiểu khi ăn đề là 1 ăn 70, có những nới ăn lên tới gấp 95, 98 lần. CHo nên khi chơi dàn 40 số hoặc nhiều hơn dưới 70 thì vẫn có lãi .
dàn lô 6 sốCòn nếu cảm thấy chơi đề không tương thích thì những bạn cũng hoàn toàn có thể lựa chọn chơivì đây cũng là cách chơi bảo đảm an toàn và sẽ được cảm xúc thắng lợi mỗi ngày .

 

Lô đề là hình thức chơi không được nhà nước được cho phép nên những bạn hãy chơi xổ số kiến thiết do nhà nước phát hành nhé .
Chúc những bạn thành công xuất sắc

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU