spot_img
12.9 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Sáu 4, 2023

chờ đợi là hạnh phúc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Họ rất giàu, và khỏe mạnh và hạnh phúc, họ thành viên của nhà thờ, chờ đợi để đi đến trời, và họ cùng nhận được dễ dàng như vậy trên thế giới, và nó có tất cả các cách riêng của họ; người nghèo, trung thực, trung thành Kitô hữu,

They are rich, and healthy, and happy ; they are members of churches, expecting to go to heaven ; and they get along so easy in the world, and have it all their own way ; and poor, honest, faithful Christians ,

QED

(1 Ti-mô-thê 1:11) Đức Chúa Trời vẫn hạnh phúc trong khi chờ đợi vì Ngài tiếp tục làm việc để hoàn thành ý định ban đầu, đó đem những người yêu mến Ngài trở lại tình trạng hoàn toàn như khi loài người mới được dựng nên.

(1 Timothy 1:11) He is happy while he waits because he continues working toward the fulfillment of his purpose to uplift people who love him to the perfection that he intended for humans when he created them.

jw2019

Nhưng giờ nhìn lại quãng thời gian hơn 50 năm chung sống đầy thỏa nguyện và hạnh phúc, chúng tôi công nhận rằng chờ đợi là đáng công!

But now, as we look back with much satisfaction and joy on well over 50 years of marriage, we agree that the wait was well worth it!

jw2019

(Giăng 5:28, 29; Tít 1:2) Vậy, dù mỗi người chúng ta đều gặp phải khó khăn và thử thách trong khi chờ đợi ngày của Đức Giê-hô-va, chúng ta vẫn có mọi lý do để dân tộc hạnh phúc nhất trên đất.

(John 5:28, 29; Titus 1:2) So while we all have our problems and challenges, as we face this day of Jehovah, we have every reason for being the most joyful people on the face of the earth.

jw2019

▪ “Ông / Bà có nghĩ hợp lý khi chờ đợi Đấng Tạo Hóa cho chúng ta những công cụ chúng ta cần để xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc không?”

▪ “Do you think it is reasonable to expect that the Creator would give us the tools we need to build a successful family life?”

jw2019

Khi gia đình chúng tôi kết thúc cuộc hành trình dài 362 cây số bằng xe đạp, chúng tôi biết được rằng dù những sự việc trên con đường này mà chúng ta gọi cuộc sống có khó khăn đến mấy đi nữa, thì hạnh phúc lớn lao cũng đang chờ đợi những người tuân giữ các giáo lệnh và kiên trì đến cùng.

As our family concluded the 225-mile bicycle journey, we learned that no matter how difficult things can become on this road we call life, great happiness is waiting for those who keep the commandments and endure to the end.

LDS

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU