spot_img
19.6 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023

Khái niệm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Rate this post

Khái niệm về đời sống văn hóa, đời sống văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở hiện nay là gì? Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một định hướng đúng đắn mà Đảng ta đã xác định trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam, đồng thời cũng là phương hướng quan trọng trong việc thực hiện chiến lược con người, xây dựng, phát huy nguồn nội lực con người nhằm làm cho những nét đẹp văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, đến từng cá nhân, từng gia đình, từng tập thể, đến các khu dân cư, cộng đồng, lan rộng ra trên các lĩnh vực sinh hoạt cũng như các mối quan hệ của con người nhằm tạo dựng một đất nước Việt Nam có một đời sống nhân văn, dân chủ, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngoài ra, để tương hỗ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản trị văn hóa, và những tài liệu tương quan đến luận văn đời sống văn hóa, Luận văn Panda có san sẻ nhiều tài liệu luận văn tinh lọc nhằm mục đích tương hỗ những bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm nhiều bài luận văn tại đây .

===>>> Luận Văn Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa

1. Khái niệm về đời sống văn hóa

Trong quy trình hình thành và tăng trưởng của mình, con người đã phát minh sáng tạo ra văn hóa. Nhờ có văn hóa mà loài người có sự văn minh vượt bậc trong đời sống xã hội. Văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và chính nó lại tham gia tác động ảnh hưởng vào việc hình thành, tái tạo nên con người. Trải qua những tiến trình tăng trưởng khác nhau, nền văn hóa của nước ta ngày càng đa dạng chủng loại và phong phú với những truyền thống lịch sử quý báu của ông cha ta được hun đúc từ ngàn năm để lại. Tất cả được bảo tồn, gìn giữ và tăng trưởng cho đến ngày này. Nó được biểu lộ trong những kiểu và hình thức tổ chức triển khai đời sống của xã hội, cũng như trong giá trị vật chất và niềm tin mà tất cả chúng ta đã tạo ra trong mấy nghìn năm lịch sử vẻ vang .
Đời sống văn hóa là một bộ phận của đời sống xã hội, mà đời sống xã hội là một phức thể những hoạt động giải trí sống của con người, nhằm mục đích phân phối những nhu yếu niềm tin trên một cơ sở vật chất. Khái niệm “ đời sống văn hoá ” là cụm từ mới được sử dụng thoáng đãng ở nước ta vào những năm 80, 90 của thế kỷ XX. Tiền thân của cụm từ này là cụm từ đời sống mới, tiêu đề của bài viết dưới dạng hỏi – đáp, công bố năm 1947, tác giả Tân Sinh, một bút danh của quản trị Hồ Chí Minh [ 45 ]. Trong toàn cảnh trình độ học vấn của dân ta còn thấp, quản trị Hồ Chí Minh đã sử dụng từ “ mới ” thay cho từ “ văn hoá ” để cho dân dễ hiểu về kiến thiết xây dựng đời sống văn hoá. Có thể coi Đời sống mới là bài viết tiên phong đặt cơ sở lý luận cho việc kiến thiết xây dựng đời sống văn hóa sinh ra sau Cách mạng Tháng Tám 1945 [ 45 ]. Cho mãi tới những năm 80 của thế kỷ XX, trong chỉ huy thiết kế xây dựng đời sống văn hoá, Đảng, Nhà nước vẫn sử dụng từ “ mới ” được hiểu là kết tinh hàm lượng văn hoá, tri thức, cách tổ chức triển khai, giá trị mới trong kiến thiết xây dựng nếp sống, nền văn hoá và con người .
Năm 1987, cuốn sách Đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã luận giải : “ Đời sống văn hoá chính là những hành vi sống bộc lộ một trình độ văn hoá, gồm có những hoạt động giải trí của xã hội, của tập thể, của từng cá thể, nhằm mục đích mục tiêu văn hóa hoá tức là hoàn thành xong con người ” [ 45 ] .
Tác giả Nguyễn Hữu Thức trong cuốn sách Một số kinh nghiệm tay nghề quản trị và hoạt động giải trí tư tưởng – văn hóa ý niệm :
Đời sống văn hóa được hiểu một cách khái quát là hiện thực sinh động những hoạt động giải trí của con người trong thiên nhiên và môi trường sống để duy trì, đồng thời tái tạo loại sản phẩm văn hóa vật chất, văn hóa ý thức theo những giá trị và chuẩn mực xã hội nhất định nhằm mục đích không ngừng tác động ảnh hưởng, biến hóa tự nhiên, xã hội và cung ứng nhu yếu thay đổi, nâng cao chất lượng sống của chính con người [ 34, tr. 35 ] .

Tuy nhiên, quan niệm, nhận thức về văn hóa này đã đề cập tới phạm vi quá rộng, sẽ khó xác định cho việc triển khai về xây dựng đời sống văn hóa gắn với không gian, lĩnh vực cụ thể. Theo Đại từ điển của tác giả Nguyễn Như Ý thì nghĩa hẹp, có thể nói:

Đời sống văn hóa chính là sự hoạt động giải trí của những quy trình sản xuất, phân phối, lưu giữ và tiêu thụ những khu công trình khoa học văn hóa ( loại sản phẩm văn hóa ). Quá trình này biến những giá trị văn hóa tiềm tàng, thành những giá trị văn hóa hiện thực sao cho những giá trị văn hóa đó đi vào đời sống hàng ngày của mọi người trở thành một bộ phận hợp thành không hề tách rời, một thành tố thiết yêu của đời sống [ 43, tr. 27 ] .
Như vậy, có rất nhiều ý niệm khác nhau về đời sống văn hóa. Nội hàm của đời sống văn hoá tương đối rộng. Đời sống văn hoá đề cập đến những điều kiện kèm theo, những hành vi văn hoá của con người xuất phát từ nhu yếu đặt ra trong từng thực trạng đơn cử của đời sống. Để đi đến một ý niệm hoàn hảo hơn về đời sống văn hoá, tất cả chúng ta phải tiếp cận thêm đời sống văn hoá trong hàng loạt đời sống xã hội và phải khu biệt, số lượng giới hạn nghành nghề dịch vụ phát minh sáng tạo văn hoá trên cơ sở xuất phát từ ý niệm văn hoá theo nghĩa rộng hoặc nghĩa hẹp .
Trước hết, nói đến đời sống văn hóa là nói đến hoạt động giải trí của con người tạo ra sự đời sống ý thức của xã hội. Khái niệm “ Đời sống ” được đưa ra trong Đại từ điển tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên là “ hoạt động giải trí của con người về một nghành nào đó nói chung ” [ 43, tr. 670 ]. Đời sống của con người gồm có rất nhiều nghành khác nhau, nhưng có tương quan mật thiết với nhau, ví dụ điển hình như : Đời sống kinh tế tài chính, đời sống chính trị, đời sống xã hội, đời sống văn hóa. v.v … Như vậy, đời sống văn hóa là nghành quan trọng của đời sống xã hội .
Trong 1 số ít khu công trình điều tra và nghiên cứu Mấy yếu tố lý luận và thực tiễn thiết kế xây dựng văn hóa ở nước ta, tác giả Hoàng Vinh cho rằng, đời sống văn hóa là một bộ phận của đời sống xã hội. Đời sống xã hội là một phức thể những hoạt động giải trí sống của con người, nhằm mục đích phân phối nhu yếu của con người. Trong đó những hoạt động giải trí văn hóa phân phối nhu yếu niềm tin, làm cho con người sống sót với tư cách là một sinh thể xã hội, tức là con người sống sót như một nhân cách văn hóa [ 42 ]. Xã hội càng tiến hóa, nhu yếu văn hóa và sự phân phối nhu yếu đó càng cao, bộc lộ trình độ tăng trưởng Người. Các hoạt động giải trí nhằm mục đích cung ứng nhu yếu niềm tin của con người, đó chính là hoạt động giải trí văn hóa .
Như vậy hoàn toàn có thể hiểu : Đời sống văn hóa chính là tổng thể và toàn diện sôi động những hoạt động giải trí văn hóa trong quy trình phát minh sáng tạo ( sản xuất ), dữ gìn và bảo vệ, phổ cập, tiêu dùng những mẫu sản phẩm văn hóa và sự giao lưu văn hóa, nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu nhu yếu văn hóa của một hội đồng. Hay nói cách khác nó thuộc đời sống xã hội, trong đó diễn ra những hoạt động giải trí văn hóa. Và con người là chủ thể trải qua những hoạt động giải trí phát minh sáng tạo ra những mẫu sản phẩm văn hóa, cũng là chủ thể tiêu dùng những loại sản phẩm đó và dữ gìn và bảo vệ, truyền bá văn hóa. Như vậy, con người là một dạng loại sản phẩm văn hóa hạng sang, bởi chính hoạt động giải trí văn hóa đã làm hoàn thành xong thực chất người .

Ngoài ra, để tương hỗ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản trị văn hóa, và những tài liệu tương quan đến luận văn, Luận văn Panda có san sẻ nhiều tài liệu luận văn tinh lọc nhằm mục đích tương hỗ những bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm nhiều bài luận văn tại đây .

====>>> KHO 999 + Luận Văn Thạc Sĩ  Ngành Quản lý văn hóa

2. Khái niệm về đời sống văn hóa cơ sở và kiến thiết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được coi là bước đi ban đầu của sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cho tới nay có rất nhiều cách hiểu, quan niệm về đời sống văn hóa cơ sở, để xác định thực sự đúng đắn về khái niệm đời sống văn hóa ở cơ sở không hề đơn giản, các nhà nghiên cứu đều có những quan niệm khác nhau về đời sống văn hóa ở cơ sở, theo những căn cứ riêng, những góc độ riêng và những mục đích riêng phù hợp với vấn đề mình cần nghiên cứu. Thuật ngữ “Đời sống văn hóa ở cơ sở” đã được sử dụng trong ngành văn hóa từ năm 1982 nhưng không phải tất cả mọi người đã có một quan niệm thống nhất về nó. Vì vậy, trước hết phải làm rõ nghĩa của thuật ngữ này trước khi trình bày các vấn đề tiếp theo. Thuật ngữ “Đời sống văn hóa cơ sở” được lắp ghép bởi hai khái niệm: Đời sống văn hóa và cơ sở.

Đời sống văn hóa là một bộ phận của đời sống xã hội, mà đời sống xã hội là một phức thể những hoạt động giải trí sống của con người, nhằm mục đích cung ứng những nhu yếu vật chất và niềm tin của nó. Nhu cầu vật chất được phân phối làm cho con người sống sót như một sinh thể, còn nhu yếu niềm tin thì giúp con người sống sót như một sinh thể xã hội, tức là một nhân cách văn hóa [ 41, tr. 262 ] .
Như tất cả chúng ta đã biết khái niệm “ đơn vị chức năng ” được ý niệm như yếu tố làm thành một chỉnh thể, trong mối quan hệ với chỉnh thể ấy. Hay nói một cách khác đơn vị chức năng được ý niệm như một bộ phận trong một mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai nào đó. Còn từ ngữ “ cơ sở ” hàm chứa nhiều nghĩa, nhưng nó được dùng tối thiểu trên ba phương diện sau :

  • Cơ sở được quan niệm như những gì căn bản, làm nền, làm gốc, làm căn cứ chính cho một lĩnh vực hoạt động, hay một tri thức nào đó. ví dụ: Cơ sở lý luận, cơ sở văn hóa, cơ sở vật chất…
  • Cơ sở được quan niệm như một địa điểm, địa chỉ, tụ điểm trung tâm… diễn ra một loại hình hoạt động nào đó về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội như: Cơ sở hoạt động cách mạng, cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo, cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, v.v…
  • Cơ sở được quan niệm như một địa bàn, một đơn vị hành chính, một tổ chức… có cơ cấu hoàn chỉnh ở cấp cuối cùng của một hệ thống. Ví dụ, trong hệ thống chính trị có Đảng bộ cơ sở, Đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở hay đơn vị hành chính cấp cơ sở… Ở nước ta, bộ máy tổ chức quản lý nói chung đều tổ chức theo 4 cấp: Trung ương – Tỉnh (thành phố) – Quận (huyện) và Xã (phường, thị trấn).

Đơn vị “ cơ sở ” là hình thức tổ chức triển khai cơ bản của văn hóa. Đó là những hội đồng dân cư link với nhau trong những hoạt động và sinh hoạt vật chất và ý thức diễn ra trong đời sống hàng ngày [ 41, tr. 269 ]. Lâu nay, ngành VHTT thường tập trung chuyên sâu quan tâm nhiều đến việc kiến thiết xây dựng đời sống văn hóa trên địa phận cơ sở ( theo phân cấp hành chính ), do đó lý luận chiêu thức công tác làm việc cũng chỉ mới nói đến việc thiết kế xây dựng đời sống văn hóa theo địa phận. Trong trường hợp đang bàn, từ “ cơ sở ” gắn với ý nghĩa thứ ba, “ cơ sở ” ở đây được hiểu là một địa phận, khu vực đơn cử, gắn với một đơn vị chức năng hành chính cơ bản hoặc một đơn vị chức năng đơn cử của một tổ chức triển khai chính trị xã hội .
Từ đó tất cả chúng ta đi xác lập “ Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ” là gì ? Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta được đặt ra từ Đại hội toàn nước lần thứ V
( 1982 ). Đây là chủ trương quan trọng, có ý nghĩa kế hoạch so với sự nghiệp kiến thiết xây dựng văn hóa, lối sống và con người tương thích với yên cầu của quốc gia trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Khi nói về chủ trương này, trong Văn kiện Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa VIII có đoạn viết :
Một trách nhiệm của cách mạng tư tưởng và văn hóa là đưa văn hóa xâm nhập vào đời sống hàng ngày của nhân dân. Đặc biệt chú trọng thiết kế xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, bảo vệ nhà máy sản xuất, công trường thi công, nông trường, lâm trường, mỗi đơn vị chức năng lực lượng vũ trang, công an nhân dân, mỗi cơ quan, trường học, bệnh viện, shop, mỗi xã, hợp tác xã, phường, ấp, đều có đời sống văn hóa [ 8, tr. 257 ] .
Theo niềm tin văn kiện của Đảng và nhà nước, ngành văn hóa đã có những giải pháp tích cực nhằm mục đích không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động giải trí văn hóa ở cơ sở. Từ đó đến nay, những việc làm tổ chức triển khai, thiết kế xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở khi nào cũng được đặt thành công tác trọng tâm của ngành văn hóa. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra ba chương trình công tác làm việc có tiềm năng cấp nhà nước và đã được nhà nước trải qua, ghi vào kế hoạch triển khai từ năm 1994 trở đi. Điều này một lần nữa chứng tỏ : Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một chủ trương mang tính kế hoạch lâu bền hơn, triển khai suốt trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng văn hóa để nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, sáng tạo văn hóa và hưởng thụ văn hóa.

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là xây dựng mạng lưới thiết chế văn hóa, tạo nên một cảnh quan văn hóa truyền thống, nhưng cảnh quan ấy mang đặc trưng kiến trúc của thời đại mới vừa dân tộc, vừa hiện đại, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế chung của đất nước và mỗi địa phương.

Là một công việc quan trọng, có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng văn hóa, lối sống, con người trong thời đại mới, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở thực hiện nhiệm vụ đưa văn hóa thâm nhập vào cuộc sống, làm cho văn hóa ngày càng trở thành yếu tố khăng khít của đời sống xã hội, nhằm hình thành nếp sống và các chuẩn mực đạo đức, tạo ra môi trường lành mạnh để người dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa.

Ngoài ra, để tương hỗ và giúp sức cho những bạn học viên đang làm bài luận văn thạc sĩ ngành Luật Học được tốt hơn, Luận văn Panda có tương hỗ những bạn bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ, và tiến trình thao tác của Luận văn Panda những bạn có nhu yếu tìm hiểu thêm thì truy vấn tại đây nhé .

===>>> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU