spot_img
19.1 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023

đối thủ cạnh tranh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đối thủ cạnh tranh trong giới buôn ma túy.

Rival elements from the trafficking world.

OpenSubtitles2018. v3

Loại bỏ đối thủ cạnh tranh.

Take out the competition.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng như các đối thủ cạnh tranh của họ, Dafabet và Bet365.

Also including their competitors, Dafabet and Bet365.

WikiMatrix

Nhưng với những đối thủ cạnh tranh.

But with rival companies.

OpenSubtitles2018. v3

Như là một đối thủ cạnh tranh, Charles Louis, trước là vua Etruria, trở thành Công tước Lucca.

As compensation, Charles Louis, the former king of Etruria, was made the Duke of Lucca.

WikiMatrix

Vào lúc đó không có đối thủ cạnh tranh nào từ nước Nhật.

At that time… there wasn’t any competition… from Japan.

OpenSubtitles2018. v3

1-2-3 đã nhanh chóng vượt qua VisiCalc, cũng như Multiplan và SuperCalc, hai đối thủ cạnh tranh của VisiCalc.

1-2-3 quickly overtook VisiCalc, as well as Multiplan and SuperCalc, two VisiCalc competitors.

WikiMatrix

Rudolfensis – đối thủ cạnh tranh với kích thước lớn hơn một chút

Rudolfensis – their slightly bigger rivals.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi không phải là đối thủ cạnh tranh.

We’re not competitors.

OpenSubtitles2018. v3

Mày sẽ bán cho đám đối thủ cạnh tranh của thầy.

You’ll be selling to my competitors.

OpenSubtitles2018. v3

Đây đúng là một đối thủ cạnh tranh.”

That is a competitor.”

WikiMatrix

Ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới.

In a move to compete in new markets.

WikiMatrix

Anh đang sử dụng tôi để loại bỏ đối thủ cạnh tranh.

You’re using me to take out the competition.

OpenSubtitles2018. v3

Một trò chơi rất thẳng về phía trước của đối thủ cạnh tranh tinh khiết.

A very straight forward game of pure competition .

QED

Phải, ông Escarguel có hai đối thủ cạnh tranh, anh em nhà Pradel.

M. Escarguel has two competitors, the Pradel brothers

OpenSubtitles2018. v3

Tháng 9, United thất bại đau đớn 1-5 trước đối thủ cạnh tranh Manchester City.

In September, United suffered a humiliating 5–1 away defeat against fierce rivals Manchester City.

WikiMatrix

Anh ta làm việc cho đối thủ cạnh tranh.

He works for the competition.

OpenSubtitles2018. v3

Các đối thủ cạnh tranh của ta tăng giá xăng suốt mùa hè.

Every one of our competitors, they raise their gas prices during the summer.

OpenSubtitles2018. v3

Đăng nội dung về đối thủ cạnh tranh để can thiệp vào vị trí xếp hạng của họ.

Posting content about a competitor to manipulate their ratings.

support.google

Vào cuối năm 2003, Symantec mua lại đối thủ cạnh tranh lớn nhất, PowerQuest.

At the end of 2003, Symantec acquired its largest competitor in the disk-cloning field, PowerQuest.

WikiMatrix

Nó cũng được sử dụng để chế giễu các đối thủ cạnh tranh.

It was also used to mock its competitors.

WikiMatrix

Đối thủ cạnh tranh của chúng ta.

Our competition.

OpenSubtitles2018. v3

Giúp đối thủ cạnh tranh ấy hả?

Help out a competitor?

OpenSubtitles2018. v3

Số tiền đó lớn hơn rất nhiều so với các đối thủ cạnh tranh, phải vậy không?

That’s more than all of your competitors, isn’t it?

Literature

Cody đã trở thành đối thủ cạnh tranh của Bailey Pickett ở trường.

He develops a competitor in school, Bailey Pickett.

WikiMatrix

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU