spot_img
12.9 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Sáu 4, 2023

Đối tượng kế toán ngân hàng (Bank Accounting Object) là gì? Đặc điểm

Đối tượng kế toán ngân hàng ( tiếng Anh : Bank Accounting Object ) là vốn và sự hoạt động của vốn, những khoản thu nhập, những khoản ngân sách và hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong quy trình hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống ngân hàng .rAg-wzRxeW

Hình minh họa (Nguồn: Trung tâm đào tạo kế toán)

Đối tượng kế toán ngân hàng (Bank Accounting Object)

Khái niệm

Đối tượng kế toán ngân hàng trong tiếng Anh gọi là Bank Accounting Object.

Đối tượng kế toán ngân hàng là vốn và sự vận động của vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và thanh toán của hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, nó phản ánh các khoản thu nhập, các khoản chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh.

Các khái niệm liên quan

Đối tượng phản ánh trước hết của kế toán ngân hàng là vốn và sự hoạt động của vốn trong quy trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại tiền tệ, tín dụng thanh toán và giao dịch thanh toán của mạng lưới hệ thống ngân hàng .

Vốn của hệ thống ngân hàng nói chung hay của từng đơn vị ngân hàng nói riêng luôn luôn tồn tại dưới hai hình thức là nguồn vốn và sử dụng vốn.

Trong đó, nguồn vốn chỉ những nguồn lực kinh tế tài chính mà mạng lưới hệ thống ngân hàng hoàn toàn có thể dựa vào để triển khai những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và đáp ứng dịch vụ kinh tế tài chính so với nền kinh tế tài chính, gồm vốn chủ sở hữu ; những quĩ ( trích lập từ doanh thu sau thuế ) ; vốn kêu gọi tiền gửi, tiết kiệm chi phí ; vốn đi vay …

Nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm vốn và quĩ của Ngân hàng: Đó là số vốn của các chủ sở hữu mà Ngân hàng thương mại không phải cam kết thanh toán, chủ sở hữu sẽ được hưởng lợi từ kết quả kinh doanh theo tỉ lệ vốn đóng góp của mình. 

Nguồn vốn chủ sở hữu do chủ Ngân hàng và những nhà đầu tư góp vốn hoặc hình thành từ hiệu quả kinh doanh thương mại, do đó nguồn vốn chủ sở hữu không phải là một khoản nợ. Một Ngân hàng thương mại hoàn toàn có thể có một hoặc nhiều chủ sở hữu vốn .

Nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm: Số tiền góp vốn của các nhà đầu tư, tổng số tiền tạo ra từ kết quả kinh doanh (lợi nhuận chưa phân phối) và chênh lệch đánh giá lại tài sản, các quĩ của doanh nghiệp như: quĩ dự trữ bổ xung vốn điều lệ, quĩ đầu tư phát triển, quĩ dự phòng tài chính, quĩ khen thưởng phúc lợi…
Ngoài ra vốn chủ sở hữu còn gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản và kinh phí sự nghiệp kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp phát không hoàn lại…)

Nguồn vốn huy động là nguồn vốn tiền gửi, tiết kiệm, nguồn vốn phát hành kì phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi của các Ngân hàng thương mại, nguồn vốn đi vay… Đây là nguồn vốn chiếm tỉ trọng chính trong tổng nguồn vốn của Ngân hàng thương mại. 

Nguồn vốn kêu gọi trở thành nguồn nguyên vật liệu chính cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ngân hàng, nó quyết định hành động qui mô hoạt động giải trí cũng như năng lực cạnh tranh đối đầu của những ngân hàng đặc biệt quan trọng là so với những nhiệm vụ truyền thống cuội nguồn ( nhận tiền gửi và cho vay ) .

Sử dụng vốn là hoạt động mà Ngân hàng thương mại sử dụng nguồn vốn của mình để một mặt là mua sắm TSCĐ, công cụ lao động, phương tiện làm việc, trang thiết bị cần thiết phục vụ kinh doanh như bất cứ doanh nghiệp nào khác…

Và phần sử dụng vốn đa phần đó là để thực thi những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại tiền tệ của mình như : Cho vay, góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại sàn chứng khoán, vàng bạc, ngoại tệ, cấp vốn cho những đơn vị chức năng thành viên nhờ vào, hùn vốn, góp vốn liên kết kinh doanh, link, mua CP và không hề quên để một phần vốn khả dụng nhằm mục đích phân phối nhu yếu thanh khoản .Đây là hàng loạt những gia tài thuộc sự trấn áp của Ngân hàng thương mại. Những gia tài này hoặc trực tiếp mang lại thu nhập cho ngân hàng hoặc phát huy vai trò ship hàng cho hoạt động giải trí sinh lời của ngân hàng .Bên cạnh việc phản ánh vốn và sự hoạt động của vốn trong quá – hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, kế toán ngân hàng còn phản ánh tác dụng của quy trình hoạt động vốn của ngân hàng trong một thời kì nhất .

Nói cách khác, kế toán ngân hàng còn phản ánh các khoản thu nhập, các khoản chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh.

Đặc điểm

Thứ nhất, đối tượng của kế toán ngân hàng hầu hết sống sót dưới hình thái giá trị ( tiền tệ ) kể cả nguồn gốc hình thành cũng như quy trình hoạt động .

Thứ hai, đối tượng kế toán ngân hàng có mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên với đối kế toán các đơn vị, tổ chức kinh tế, cá nhân trong nền kinh tế thông qua quan hệ tiền gửi, tiền vay, thanh toán giữa ngân hàng và khách hàng.

Thứ ba, xét về qui mô và sự chu chuyển vốn thì đối tượng kể toán Ngân hàng có qui mô, khoanh vùng phạm vi rất lớn và có sự tuần hoàn liên tục, liên tục theo nhu yếu chu chuyển vốn của nền kinh tế tài chính và theo nhu yếu quản lí kinh doanh thương mại của Ngân hàng .Thứ tư, đối tượng kế toán Ngân hàng vừa là kế toán doanh nghiệp Ngân hàng vừa là kế toán cho xã hội trải qua những thanh toán giao dịch giữa Ngân hàng người mua .

(Tài liệu tham khảo: Sách chuyên khảo Kế toán Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, NXB Tài Chính)

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU