spot_img
12 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Mười 1, 2022

Sự khác nhau giữa dòng tiền dưới góc độ tài chính và dòng tiền dưới góc độ kế toán

Có lẽ hãng mục quan trọng nhất mà hoàn toàn có thể rút trích từ báo cáo giải trình tài chính là dòng tiền thực tiễn của doanh nghiệp. Một báo cáo giải trình kế toán chính thức có tên gọi là báo cáo giải trình dòng tiền sẽ giúp lý giải đổi khác tiền và tương tự tiền dưới góc độ kế toán như thế nào .
Thứ nhất, dòng tiền không giống như vốn luân chuyển ròng. Ví dụ, ngày càng tăng hàng tồn dư cần phải sử dụng tiền mặt. Bởi vì cả tiền mặt và hàng tồn dư đều thuộc gia tài thời gian ngắn, nên hoạt động giải trí này không làm ảnh hưởng tác động đến vốn luân chuyển ròng. Trong trường hợp này, một sự ngày càng tăng hàng tồn dư sẽ đi cùng với giảm dòng tiền .
Các nhà nghiên cứu và phân tích thường khởi đầu ở phần trên cùng của báo cáo giải trình thu nhập và thao tác theo cách của họ. Ví dụ, những công ty báo cáo giải trình doanh thu bán hàng tăng trưởng cao cũng hoàn toàn có thể cho thấy doanh thu tín dụng thanh toán tăng trưởng cao. Các nhà nghiên cứu và phân tích đang cẩn trọng với những đợt bán hàng chỉ đến hạn bởi những lao lý tín dụng thanh toán lỏng lẻo. Những biến hóa về doanh thu bán hàng tín dụng thanh toán, hoặc những khoản phải thu, hoàn toàn có thể được tìm thấy trên bảng cân đối kế toán và báo cáo giải trình lưu chuyển tiền tệ. )

Khi làm việc với báo cáo thu nhập, các nhà phân tích sau đó có thể tìm kiếm sự khác biệt giữa dòng tiền hoạt động và thu nhập ròng. Một công ty có thu nhập ròng cao nhưng dòng tiền âm từ hoạt động kinh doanh đang đạt được những khoản thu nhập rõ ràng đó ở một nơi nào đó khác với doanh thu.

Ví dụ về thao túng thu nhập
Một công ty có thể thao túng các biện pháp thu nhập phổ biến như thu nhập trên mỗi cổ phiếu và tỷ lệ giá trên thu nhập bằng cách mua lại cổ phiếu của chính cổ phiếu của mình, điều này làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Bằng cách này, một công ty có thu nhập ròng giảm có thể đăng tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Khi thu nhập trên mỗi CP tăng lên, tỷ suất giá trên thu nhập sẽ giảm xuống. Điều đó sẽ báo hiệu rằng CP đang được định giá thấp. Tuy nhiên, sẽ không xảy ra nếu công ty biến hóa số lượng bằng cách mua lại CP .
Điều đặc biệt quan trọng đáng quan ngại khi một công ty gánh thêm khoản nợ để hỗ trợ vốn cho việc mua lại CP. Các công ty hoàn toàn có thể làm điều này để tăng giả tạo giá trên mỗi CP của CP của họ bằng cách giảm số lượng CP có sẵn để mua trên thị trường mở, do đó tạo ấn tượng rằng giá trị của CP đã tăng lên .

Dòng tiền dưới góc độ tài chính

Doàng tiền hoạt động

Một dòng tiền giúp ta hiểu rõ hơn về vị thế của một doanh nghiệp. Dòng tiền hoạt động giải trí, được định nghĩa là thu nhập trước lãi vay + khấu hao – thuế, đo lương dòng tiền tạo ra từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, không tính đến tiêu tốn vốn hay nhu yếu vốn luân chuyển. Dòng tiền này thường dương, một doanh nghiệp sẽ gặp rắc rối nếu như không tạo ra đủ điều kiện kèm theo để giàn trải ngân sách hoạt động giải trí .

Tổng dòng tiền của doanh nghiệp ( free cash flows ) bao gồm điều chỉnh do cả khi chi tiêu và bổ sung vốn luân chuyển.

Dòng tiền tiêu tốn vốn thường âm. Khi doanh nghiệp có tỷ suất tăng trưởng cao, tiêu tốn vào hàng tồn dư và gia tài cố định và thắt chặt hoàn toàn có thể nhiều hơn hoạt động giải trí tạo ra .

Lợi nhuận dòng không phải là dòng tiền

Hai con số này thường không giống nhau Dòng tiền cung cấp nhiều thông tin hơn trong việc xác định điều kiện kinh tế của một doanh nghiệp.

Dòng tiền dưới góc độ kế toán

Bước 1. Xác định biến hóa tiền mặt hay xác lập dòng tiền từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Đây là dòng tiền được tạo ra từ hoạt động sản suất, bán sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ hàng ngày của doanh nghiệp
Bước 2. Thực hiện những hoạt đông kiểm soát và điều chỉnh cho dòng tiền từ hoạt động giải trí góp vốn đầu tư
Bước cuối. Điều chỉnh dòng tiền cho hoạt động giải trí hỗ trợ vốn. Hoạt động trài trợ là chi trả cho chủ nợ và cổ đông ( ngoại trừ ngân sách lãi vay ) thực thi trong năm .
Trong tài chính, có mối quan hệ ngặt nghèo giữa báo cáo giải trình chính thức dưới góc độ kế toán có tên gọi là báo cáo giải trình dòng tiền và tổng dòng tiền của doanh nghiệp .

Lãi vay đã được trả thực ra nên thuộc vào vào hoạt động tài trợ, nhưng rất tiếc đây không phải là cách xử lý của kế toán. Lý do khi tính lợi nhuận ròng, lãi vay được khấu trừ giống như chi phí. Do vậy, sự khác biệt cơ bản giữa dòng tiền kế toán và dòng tiền tài chính của doanh nghiệp là chi phí lãi vay.

Tóm lại, dòng tiền được tạo ra bởi doanh nghiệp và được chi trả cho chủ nợ và cổ đông. Dòng tiền hoàn toàn có thể được phân loại thành .

  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
  • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư
  • Dòng tiền từ thay đổi vốn luân chuyển

Tài sản tăng – Vốn giảm => Dòng tiền ra
Tài sản giảm – Vốn tăng => Dòng tiền vào

Tính toán dòng tiền không khó, nhưng đòi hỏi phải cẩn trọng và đặc biệt chú ý đến các hạch toán chính xác các chi phí phi tiền mặt như khấu hao và thuế hoãn lại. Đặc biệt quan trọng là bạn không nên nhầm lẫn dòng tiền với thay đổi vốn luân chuyển ròng và lợi nhuận dòng.

Đọc thêm:

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU