spot_img
13.9 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo quy định

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo quy định pháp luật. Những vấn đề cần lưu ý về giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

1. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả

Theo Điều 51 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ trợ 2009, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả thuộc về :– Cơ quan quản trị nhà nước về quyền tác giả, quyền tương quan có quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Cụ thể là Cục bản quyền tác giả thuộc Bộ văn hóa truyền thống thể thao và du lịch .

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả có quyền cấp lại, đổi, hủy bỏ giấy chứng nhận đó.

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch pháp luật mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả .Xem thêm : Quyền tác giả và bảo lãnh quyền tác giả

2. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Theo Điều 52 Luật sở hữu trí tuệ, trong thời hạn mười lăm ngày thao tác, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản trị nhà nước về quyền tác giả, quyền tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn .Trong trường hợp phủ nhận cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản trị nhà nước về quyền tác giả, quyền tương quan phải thông tin bằng văn bản cho người nộp đơn .

3. Hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

– Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả có hiệu lực hiện hành trên toàn chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .

– Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả do cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan cấp trước ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục được duy trì hiệu lực.

4. Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả

– Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả được ghi nhận trong Sổ đăng ký vương quốc về quyền tác giả, quyền tương quan .– Quyết định cấp, cấp lại, đổi hoặc hủy bỏ hiệu lực thực thi hiện hành Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả được công bố trên Công báo về quyền tác giả, quyền tương quan .

5. Cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực thực thi hiện hành Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

– Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả bị mất, hư hỏng hoặc đổi khác chủ sở hữu quyền tác giả thì cơ quan có thẩm quyền thực thi cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả .– Trong trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không phải là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã đăng ký không thuộc đối tượng người tiêu dùng bảo lãnh thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền hủy bỏ hiệu lực hiện hành Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả .

– Tổ chức, cá nhân phát hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả trái với quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Trên đây là nội dung bài viết Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo quy định, LawKey gửi đến bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ LawKey để được giải đáp.

Xem thêm : Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền tương quanDịch Vụ Thương Mại đăng ký quyền tác giả trọn gói uy tín

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU