spot_img
14 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Tư 2, 2023

Giấy phép tài nguyên nước (Water Resources Permit) là gì?

Giấy phép tài nguyên nước ( tạm dịch : Water Resources Permit ) là việc cơ quan có thẩm quyền được cho phép khai thác và sử dụng những nguồn tài nguyên nước .Giấy phép tài nguyên nước (Water Resources Permit) là gì? - Ảnh 1.Giấy phép tài nguyên nước ( Water Resources Permit ) ( Ảnh : Báo Xây dựng )

Giấy phép tài nguyên nước (Water Resources Permit)

Giấy phép tài nguyên nước – danh từ, trong tiếng Anh tạm dịch là Water Resources Permit.

Giấy phép tài nguyên nước là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức, cho phép thăm dò nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; nước dưới đất; nước biển và xả nước thải vào nguồn nước.

Nội dung giấy phép tài nguyên nước

a ) Tên, địa chỉ của tổ chức triển khai, cá thể được cấp giấy phép ;b ) Tên, vị trí khu công trình thăm dò, khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước ;c ) Nguồn nước thăm dò, khai thác, nguồn nước đảm nhiệm nước thải ;d ) Qui mô, hiệu suất, lưu lượng, thông số kỹ thuật đa phần của khu công trình thăm dò, khai thác nước, xả nước thải ; mục tiêu sử dụng so với giấy phép khai thác, sử dụng nước ;đ ) Chế độ, phương pháp khai thác, sử dụng nước, xả nước thải ;e ) Thời hạn của giấy phép ;g ) Các nhu yếu, điều kiện kèm theo đơn cử so với từng trường hợp thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước do cơ quan cấp phép qui định nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ nguồn nước, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của những tổ chức triển khai, cá thể khác tương quan ;

h) Quyền, nghĩa vụ của chủ giấy phép. (Theo Nghị định Số: 201/2013/NĐ-CP)

Cơ sở cấp giấy phép tài nguyên nước

Việc cấp phép tài nguyên nước phải trên cơ sở những địa thế căn cứ sau đây :- Chiến lược, qui hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của vương quốc, ngành, vùng và địa phương ;- Qui hoạch tài nguyên nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ; trường hợp chưa có qui hoạch tài nguyên nước thì phải địa thế căn cứ vào năng lực nguồn nước và phải bảo vệ không gây hết sạch, ô nhiễm nguồn nước ;- Hiện trạng khai thác, sử dụng nước trong vùng ;- Báo cáo đánh giá và thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền so với hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước ;- Nhu cầu khai thác, sử dụng nước, xả nước thải biểu lộ trong đơn ý kiến đề nghị cấp phép .Trường hợp cấp phép xả nước thải vào nguồn nước còn phải địa thế căn cứ vào :

– Tiêu chuẩn, qui chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước thải, chất lượng của nguồn nước tiếp nhận nước thải; các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động xả nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

– Chức năng của nguồn nước ;- Khả năng tiếp đón nước thải của nguồn nước ;

– Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước.(Theo Luật Tài nguyên nước 2012)

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU