spot_img
12.4 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Tư 2, 2023

Sự khác nhau giữa công ty Hợp danh và doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh có nhiều đặc điểm chung. Tuy nhiên, vẫn so nhiều sự khác nhau giữa công ty Hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Khác nhau về thành viên – chủ sở hữu công ty

Công ty hợp danh : Có hai loại thành viên : thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá thể, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình về những nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty. Thành viên góp vốn hoàn toàn có thể là cá thể hoặc tổ chức triển khai chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào công ty .Số lượng thành viên của Công ty Hợp danh không bị hạn chế ngoài lao lý luôn phải cung ứng có từ 02 thành viên hợp danh trở lên .

Doanh nghiệp tư nhân: Chỉ có một thành viên là cá nhân đồng thời là chủ sở hữu suy nhất của doanh nghiệp.

Khi Doanh nghiệp tư nhân muốn tiếp đón thêm thành viên phải triển khai thủ tục quy đổi mô hình doanh nghiệp sang công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên .

Tư cách pháp nhân

Công ty hợp danh : Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp .Doanh nghiệp tư nhân : Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân .

Hạn chế của thành viên – Chủ sở hữu

Công ty hợp danh : Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của những thành viên hợp danh còn lại .Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc hàng loạt phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận đồng ý của những thành viên hợp danh còn lại .Doanh nghiệp tư nhân : Mỗi cá thể chỉ được quyền xây dựng một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh thương mại, thành viên công ty hợp danh. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê doanh nghiệp của mình .

Hạn chế quyền góp vốn của doanh nghiệp

Công ty hợp danh: Luật doanh nghiệp không hạn chế quyền góp vốn của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân : Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn xây dựng hoặc mua CP, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty CP .

Vốn của doanh nghiệp

– Công ty hợp danh : Điều 179 Luật doanh nghiệp 2020 xác lập rõ gia tài của doanh nghiệp gồm : Tài sản góp vốn của những thành viên đã được chuyển quyền chiếm hữu cho công ty ; Tài sản tạo lập được mang tên công ty ; Tài sản thu được từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại do những thành viên hợp danh triển khai nhân danh công ty và từ những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty do những thành viên hợp danh nhân danh cá thể thực thi ; Các gia tài khác theo pháp luật của pháp lý .Như vậy, gia tài của công ty Hợp danh độc lập trọn vẹn với gia tài của những thành viên– Doanh nghiệp tư nhân : Vốn góp vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự ĐK. Tuy nhiên, Trong quy trình hoạt động giải trí, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn góp vốn đầu tư của mình vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn góp vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép không thiếu vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn góp vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn góp vốn đầu tư đã ĐK thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã ĐK với Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại .Như vậy, gia tài của doanh nghiệp tư nhân không trọn vẹn độc lập với gia tài của chủ doanh nghiệp tư nhân .Xem thêm : Quy định về tăng vốn điều lệ trong công ty hợp danh

Cơ cấu tổ chức, quản lý

– Công ty hợp danh : Cơ cấu tổ chức triển khai của Công ty hợp danh được tổ chức triển khai ngặt nghèo theo Luật doanh nghiệp 2020 gồm : Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm quản trị Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có lao lý khác .

– Doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, có thể thuê người khác quản lý doanh nghiệp, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem thêm : Ưu điểm và điểm yếu kém của doanh nghiệp tư nhânTìm hiểu về đặc thù của Công ty Hợp danh

Trên đây là nội dung phân tích sự khác nhau giữa công ty Hợp danh và doanh nghiệp tư nhân LawKey gửi đến bạn đọc. Nếu có vấn đề gì mà Bạn đọc còn vướng mắc, băn khoăn hãy liên hệ với LawKey theo thông tin trên Website hoặc dưới đây để được giải đáp.

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU