spot_img
4.7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Một 27, 2023

độ phân giải trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nó có độ phân giải 960 x 540 tức là mật độ điểm ảnh 275 ppi.

It has a resolution of 960 x 540 which means a ppi of 275.

WikiMatrix

Độ phân giải của ảnh quét não tăng gấp đôi mỗi năm.

Spatial resolution of brain scanning is doubling every year.

ted2019

Độ phân giải cao hơn như 4K hoặc 1080p có thể cần thời gian xử lý lâu hơn.

Higher resolutions, such as 4K or 1080p, can take more time to process.

support.google

Các độ phân giải

Resolutions

KDE40. 1

Kính Giant Magellan sẽ có độ phân giải gấp 10 lần so với kính Hubble Space.

The Giant Magellan Telescope will have 10 times the resolution of the Hubble Space Telescope.

ted2019

Độ phân giải

Resolution

KDE40. 1

Tên của dự án đề cập đến tên của độ phân giải video – 4K.

The name of the project refers to the name of the video resolution – 4K.

WikiMatrix

Độ phân giải, Chất lượng, Kiểu mực, Kiểu phương tiện

Resolution, Quality, Ink Type, Media Type

KDE40. 1

Hai triệu pixel độ phân giải.

Two million pixels of resolution.

OpenSubtitles2018. v3

Mỗi hình ảnh bao gồm một trường xem 47 phút, có nghĩa là độ phân giải 6 giây.

Each image covers a 47-arcminute field of view, which means a 6-arcsecond resolution.

WikiMatrix

Các bức ảnh chứa 1100 đường quét với độ phân giải tối đa 14,9-19,8 m.

The photographs contained 1100 scan lines with a maximum resolution of 14.9-19.8 m.

WikiMatrix

Thông thường, độ phân giải 150 đến 300 PPI hoạt động tốt cho quá trình in 4 màu (CMYK).

Typically, a resolution of 150 to 300 PPI works well for 4-color process (CMYK) printing.

WikiMatrix

Hiện độ phân giải cao nhất được biết đến trong lúc chơi game là 1360 X 768.

Current known highest playable resolution is 1360 X 768.

WikiMatrix

Cuối cùng, màn hình có thể lớn hơn và giữ lại độ phân giải cũ .

Finally, the display might simply grow while retaining the old resolution .

EVBNews

Năm sau, neuroglobin chuột được xác định ở độ phân giải cao hơn.

The next year, murine neuroglobin was determined at a higher resolution.

WikiMatrix

Nó cũng cung cấp độ phân giải màn hình LCD cao hơn.

It also provides higher resolution for their LCD screens.

WikiMatrix

Có thể hiển thị độ phân giải từ 320 × 240 lên đến 640 × 480 pixel.

The system can display resolutions from 320×240 up to 640×480 pixels.

WikiMatrix

Độ phân giải thường

Normal resolution

KDE40. 1

Độ phân giải của các bức ảnh là từ 15 đến 20 mét.

The resolution of the photos was 15 to 20 meters.

WikiMatrix

Độ phân giải màn hình là 800×480 WVGA với 283 PPI.

The screen resolution is 800×480 WVGA with 283 PPI.

WikiMatrix

Màn hình có độ phân giải 800×480 WVGA.

The screen resolution is 800×480 WVGA.

WikiMatrix

Độ phân giải video

Video Resolution

support.google

Có 3 lý do: Một là chúng có độ phân giải kém.

Three reasons: One was they were low-resolution.

ted2019

Samsung Galaxy Ace có máy ảnh 5-megapixel tự động lấy nét với độ phân giải 2560 x 1920 pixels.

The Samsung Galaxy Ace has a 5-megapixel auto-focus camera with a resolution of 2560 x 1920 pixels.

WikiMatrix

Độ phân giải xuất

Output Resolution

KDE40. 1

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU