spot_img
6.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Một 27, 2023

Hướng dẫn xuất hoá đơn điện tử thay thế khi viết sai hoá đơn

Hrường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế …HƯỚNG DẪN XUẤT HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ THAY THẾ HOÁ ĐƠN BỊ SAI SÓT

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp đã áp dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC nếu hoá đơn có sai sót xem hướng dẫn xử lý tại: https://wincat88.com/xu-ly-sai-sot-khi-lap-hoa-don-theo-nghi-dinh-123-2020-va-tt78-2021

: Đối với doanh nghiệp đã áp dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC nếu hoá đơn có sai sót xem hướng dẫn xử lý tại:

1./ Quy định về pháp lý

Về mặt pháp lý, quy định về việc điều chỉnh, thay thế đối với hoá đơn điện tử đã lập như sau:

Theo điều 9, thông tư số 32/2011 / TT-BTC :

” 1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự chấp thuận đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực thực thi hiện hành theo đúng thời hạn do những bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được tàng trữ ship hàng việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
Người bán triển khai lập hóa đơn điện tử mới theo pháp luật tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “ hóa đơn này thay thế hóa đơn số …, ký hiệu, gửi ngày tháng năm .

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Như vậy: Đối với hoá đơn thay thế có hai điểm quan trọng

Thứ nhất, phải có biên bản ghi nhận sai sót, khẳng định hai bên chưa kê khai thuế và thoả thuận về việc xoá bỏ hoá đơn sai, lập hoá đơn điện tử mới thay thế cho hoá đơn sai đó. Xem mẫu biên bản thoả thuận (tải mẫu ở phần 2 phía dưới)

Thứ hai, hoá đơn thay thế ngoài việc lập lại toàn bộ các nội dung còn phải có dòng chữ hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm

2. / Hướng dẫn đơn cử

Một ví dụ cụ thể như sau:

1./ Hoá đơn đã lập bị sai tên hàng hoá, hai bên lập biên bản điều chỉnh hoá đơn (lưu ý phải có chữ ký đóng dấu bên mua và bên bán)

Tải mẫu biên bản tại đây

2./ Đây là hoá đơn bị sai

3./ Đây là hoá đơn thay thế (lưu ý phần tên hàng hoá đã được viết lại cho đúng và có thêm dòng hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm)

Xem thêm bài viết tại: https://wincat88.com/

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU