spot_img
12.9 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Sáu 4, 2023

Đánh giá công nghệ y tế, đánh giá kinh tế dược và việc áp dụng tại Việt Nam hiện nay

Đánh giá công nghệ y tế, đánh giá kinh tế dược và việc áp dụng tại Việt Nam hiện nay

Đánh giá công nghệ tiên tiến y tế ( HTA-Health Technology Assessment ) là chiêu thức nhìn nhận góc nhìn y học, dịch tễ học, xã hội học và kinh tế học của những can thiệp y tế ( gồm có thuốc, vắc xin, quy trình tiến độ y tế, thiết bị y tế, dịch vụ y tế và cả những can thiệp y tế công cộng ). Trong đó, nhìn nhận kinh tế tài chính Dược ( Pharmacoeconomics ) là nhìn nhận công nghệ tiên tiến vận dụng so với thuốc. Có thể định nghĩa Kinh tế dược là sự miêu tả và nghiên cứu và phân tích ngân sách điều trị bằng thuốc cho mạng lưới hệ thống chăm nom sức khỏe thể chất và cho xã hội. Cụ thể hơn, điều tra và nghiên cứu kinh tế tài chính dược là quy trình xác lập, giám sát và so sánh những ngân sách, rủi ro đáng tiếc và quyền lợi của những chương trình, dịch vụ hoặc liệu pháp điều trị, từ đó, quyết định hành động sử dụng loại dược phẩm nào để đem lại tác dụng tối ưu trong số lượng giới hạn nguồn lực y tế. Thông tin này hoàn toàn có thể tương hỗ những nhà hoạch định lâm sàng trong việc lựa chọn những giải pháp điều trị hiệu suất cao nhất .
Mục tiêu chính của Đánh giá Công nghệ Y tế là giúp những nhà hoạch định chủ trương đưa ra quyết định hành động lựa chọn và tiến hành những công nghệ tiên tiến y tế, can thiệp y tế tương thích nhất với điều kiện kèm theo, thực trạng đơn cử. Do đó, Đánh giá công nghệ tiên tiến y tế được xem là một công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu suất cao mạng lưới hệ thống y tế với tiềm năng tương hỗ những nhà hoạch định chủ trương trong việc đưa ra những quyết định hành động chủ trương dựa trên dẫn chứng. Một trong những ứng dụng quan trọng của Đánh giá công nghệ tiên tiến y tế lúc bấy giờ là nhìn nhận ngân sách – hiệu suất cao ( CEA – Cost-Effectiveness Analysis ) và ảnh hưởng tác động ngân sách ( BIA – Budget Impact Analysis ). Yêu cầu vật chứng về Hiệu quả kinh tế tài chính và Tác động ngân sách của thuốc đã dần trở thành nhu yếu quan trọng để phân phối nhu yếu ngày càng cao trong quản trị ngân sách khám chữa bệnh được Quỹ BHYT chi trả .

     Hiện nay, ở nhiều quốc gia trên thế giới, với sự giới hạn của nguồn lực y tế, đánh giá công nghệ y tế nói chung và đánh giá kinh tế dược nói riêng đã và đang được coi là công cụ quan trọng đối với quá trình thiết lập ưu tiên và hoạch định chính sách y tế, đặc biệt trong việc xây dựng các gói quyền lợi bảo hiểm y tế đối với thuốc.

Ở Nước Ta, trong toàn cảnh nguồn lực dành cho y tế ngày càng trở nên khan hiếm, quỹ bảo hiểm y tế phải bao trùm ngày càng nhiều dịch vụ y tế thì Đánh giá công nghệ tiên tiến y tế, đặc biệt quan trọng là nhìn nhận kinh tế tài chính dược cần được tăng trưởng và ứng dụng trong quy trình hoạch định chủ trương y tế, thiết kế xây dựng kế hoạch, quản trị và thực hành thực tế lâm sàng. Vấn đề này còn tương đối mới ở Nước Ta nhưng ngày càng được Bộ Y tế chăm sóc và chú trọng tăng trưởng .
Chiến lược vương quốc bảo vệ, chăm nom và nâng cao sức khỏe thể chất Nhân dân tiến trình 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã nêu rõ trách nhiệm quan trong của mạng lưới hệ thống y tế là “ Xây dựng những tiêu chuẩn và tiến hành công tác làm việc nhìn nhận công nghệ tiên tiến y tế để xác lập những can thiệp y tế có hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao, ngân sách thấp, bảo vệ chất lượng dịch vụ y tế ” .
Trong thời hạn tới, việc sử dụng vật chứng nhìn nhận công nghệ tiên tiến y tế trong thiết kế xây dựng chủ trương thuốc bảo hiểm y tế sẽ không còn mang tính khuyến khích mà chắc như đinh sẽ trở thành nhu yếu bắt buộc, nhất là so với những thuốc yêu cầu bổ trợ mới vào Danh mục BHYT. Cụ thể, theo quyết định hành động số 5315 / QĐ-BYT ngày 31/08/2018 của Bộ Y tế, những thuốc mới muốn được xem xét bổ trợ vào hạng mục thuốc BHYT thì cần cung ứng dẫn chứng nhìn nhận Công nghệ y tế ( kinh tế tài chính dược ), trong đó có dẫn chứng khoa học về chi phí-hiệu quả so với thuốc có trong hướng dẫn hoặc thuốc đã có trong Danh mục. Bên cạnh đó, trong quy trình thiết kế xây dựng Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất ghi lại thuộc khoanh vùng phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế phát hành kèm theo Thông tư số 30/2018 / TT-BYT ngày 30/10/2018, Bộ Y tế đã nhu yếu cung ứng dẫn chứng nhìn nhận tác động ảnh hưởng ngân sách, khuyến khích triển khai điều tra và nghiên cứu kinh tế tài chính dược để xem xét bổ trợ thuốc mới vào Danh mục, tạo cơ sở rõ ràng để pháp luật điều kiện kèm theo và tỷ suất thanh toán giao dịch hay lan rộng ra hạng bệnh viện được sử dụng so với những thuốc .

     Từ năm 2018 đến nay, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam định kỳ hàng năm, nhằm mục tiêu phát triển năng lực đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam và tăng cường ứng dụng vào việc xây dựng chính sách y tế, đặc biệt là chính sách bảo hiểm y tế.

Năm 2018, Vụ Bảo hiểm y tế ( Bộ Y tế ) và Trường Đại học Y tế công cộng phối hợp tổ chức triển khai Hội nghị “ Đánh giá công nghệ tiên tiến y tế tại Nước Ta năm 2018 ” tại TP. Hà Nội vào ngày 27/11/2018, với tiềm năng trình diễn và bàn luận những yếu tố quan trọng ( chủ trương, hướng dẫn, chiêu thức … ) có tương quan đến nhìn nhận công nghệ tiên tiến y tế, nhìn nhận kinh tế tài chính dược tại Nước Ta trong thời gian hiện tại và trong tương lai. Đồng thời san sẻ hiệu quả của những nghiên cứu và điều tra, nhìn nhận công nghệ tiên tiến y tế, nhìn nhận kinh tế tài chính dược tại Nước Ta, tăng cường liên kết và tăng trưởng hợp tác giữa những cơ quan, đơn vị chức năng và cá thể có tương quan đến nhìn nhận công nghệ tiên tiến y tế tại Nước Ta .
Tiếp theo, năm 2019, Bộ Y tế tổ chức triển khai Hội nghị quốc tế “ Đánh giá công nghệ tiên tiến y tế tại Nước Ta năm 2019 ” tại TP. Hà Nội vào ngày 27/11/2019. Hội nghị do Bộ Y tế và Hội Khoa học kinh tế tài chính y tế Nước Ta phối hợp tổ chức triển khai với chủ đề : “ Ứng dụng vật chứng nhìn nhận công nghệ tiên tiến y tế trong thiết kế xây dựng chủ trương thuốc bảo hiểm y tế – Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề và bài học kinh nghiệm quốc tế ”, nhằm mục đích san sẻ những tác dụng về việc ứng dụng dẫn chứng nhìn nhận công nghệ tiên tiến y tế, đặc biệt ứng dụng nhìn nhận kinh tế tài chính dược trong thiết kế xây dựng hạng mục thuốc bảo hiểm y tế tại Nước Ta, đồng thời, đàm đạo về kế hoạch, khuynh hướng kiến thiết xây dựng chủ trương thuốc bảo hiểm y tế tại Nước Ta trong thời hạn tới ; đặc biệt quan trọng là việc sử dụng dẫn chứng nhìn nhận công nghệ tiên tiến y tế để ra quyết định hành động. Gần đây, ngày 13/10/2020 tại Hà Nôi, Bộ Y tế tổ chức triển khai “ Hội thảo Đánh giá công nghệ tiên tiến y tế tại Nước Ta năm 2020 ” với chủ đề “ Xây dựng cơ sở tài liệu nguồn vào sử dụng trong nhìn nhận công nghệ tiên tiến y tế tại Nước Ta ”, nhằm mục đích san sẻ những hiệu quả về thiết kế xây dựng những cơ sở tài liệu nguồn vào sử dụng trong những nghiên cứu và điều tra nhìn nhận công nghệ tiên tiến y tế tại Nước Ta, đồng thời, đề xuất kiến nghị kế hoạch tăng trưởng và xin quan điểm để kiến thiết xây dựng Đề án tăng trưởng mạng lưới hệ thống nhìn nhận công nghệ tiên tiến y tế .

Người tổng hợp 

ThS.DS. Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm

TÀI LIỆU THAM KHẢO :

  1. Bộ Y tế (2018), Quyết định số 5315/QĐ-BYT ngày 31/08/2018 về ban hành nguyên tắc, tiêu chí xây dựng Danh mục kèm theo Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc tân dược thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
  2. Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 về Phê duyệt chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
  3. https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo/-/asset_publisher/TW6LTp1ZtwaN/content/hoi-nghi-quoc-te-anh-gia-cong-nghe-y-te-tai-viet-nam-nam-2019-?inheritRedirect=false
  4. https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/hoi-thao-anh-gia-cong-nghe-y-te-tai-viet-nam-nam-2020-xay-dung-co-so-du-lieu-au-vao-su-dung-trong-anh-gia-cong-nghe-y-te-tai-viet-nam
  5. http://nicvb.org.vn/tin-trong-nganh/hoi-thao-danh-gia-cong-nghe-y-te-tai-viet-nam-nam-2018-c18-669.aspx.

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU