spot_img
11 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Sáu 4, 2023

Khả năng ứng dụng, triển khai kết quả của sáng kiến: – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây ( 1.59 MB, 16 trang )

pháp mà bản thân tôi nghiên cứu và áp dụng trong việc giảng dạy của mình có

thể áp dụng rộng rãi và có hiệu quả ở bất kỳ một trường tiểu học, cũng như

trường trung học cơ sở nào trong huyện Tân Hiệp nói riêng và trong tỉnh Kiên

Giang nói chung.

4. Kiến nghị:

Đề nghị nhà trường, Ban giám hiệu tích cực tham mưu các cấp lãnh đạo địa

phương hỗ trợ kinh phí, máy tính, máy chiếu riêng cho tổ chức đội, tạo điều kiện

cho liên đội hoạt động ngày một tốt hơn.

Thường xuyên nhắc nhở và khuyến khích chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm

thực hiện công tác Đội một cách tích cực, xem đây là một hoạt động hổ trợ đắc

lực cho công tác giảng dạy trong nhà trường giúp học sinh học tập đạt hiệu quả

cao hơn .

Các cấp lãnh đạo quan tập nhiêu hơn nữa đến công tác Đội và phong trào

thiếu nhi của liên đội trường tiểu học Thạnh Trị 2 nói riêng và của huyện nhà nói

chung.

Trên đây là kinh nghiệm ứng dụng cơng nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu

quả công tác Đội. Tôi đã áp dụng và thu được kết quả tốt tại liên đội trương

trong năm qua và rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ, đóng góp ý kiến của

quý anh chị đồng nghiệp, song là giáo viên trẻ lần đầu tiên thực hiện đề tài này,

không tránh khỏi những thiếu sót trong q trình thực hiện.

Tơi rất mong sự quan tâm giúp đỡ đóng góp ý kiến của chuyên môn các cấp

cũng như quý thầy cô để công tác đội của trường ngày càng tốt hơn.

Thạnh Trị, ngày 12 tháng 5 năm 2013

Người viết

Quách Văn Hùng

Trang 13

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1/ Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm của chủ biên Lê Văn

Hồng

2/ Kế hoạch chương trình cơng tác đội và phong trào thiếu nhi năm

2012 – 2013 của Hội Đồng Đội huyện tân Hiệp,

3/ Lý luận và nghiệp vụ cơng tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

4/Sổ tay phụ trách Đội

( Nhà xuất bản Thanh Niên)

5/ Người phụ trách thiếu nhi cần biết.

(NXB Thanh niên Hà Nội – 2001).

6/ Hành trang người phụ trách thiếu nhi.

(Trường Cán bộ Đội Thành phố – NXB Hà Nội 1997).

7/ Cơng tác Đội TNTP và Nhi đồng Hồ Chí Minh.

(Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I – 1995).

8. Thư viện trực tuyến: http://violet.vn/ ; http://bachkim.vn/

9. Giáo Trình Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học-Tác giả:

Đỗ Mạnh Cường. Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia TPHCM (03 – 2008)

Trang 14

MỤC LỤC

I. PHẦN MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………1

1. Bối cảnh của đề tài:…………………………………………………………………………….1

2. Lý do chọn đề tài:………………………………………………………………………………1

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:………………………………………………………..2

4. Mục đích của đề tài:……………………………………………………………………………2

5. Sơ lược những điểm mới cơ bản nhất trong kết quả nghiên cứu:………………3

6. Khẳng định tính sáng tạo về khoa học và thực tiễn của vấn đề:………………..3

II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI:……………………………………………………………………3

1. Cơ sở lý luận:…………………………………………………………………………………….3

2. Thực trạng:………………………………………………………………………………………..4

2.1. Thuận lợi:……………………………………………………………………………………4

2.2. Khó khăn:……………………………………………………………………………………4

2.3. Những hạn chế và khó khăn khi áp dụng đề tài:……………………………….4

3. Biện pháp thực hiện:…………………………………………………………………………..5

3.1. Kết quả khảo sát đầu năm:…………………………………………………………….5

3.2. Giải pháp chung:………………………………………………………………………….5

3.3. Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tập huấn nghi thức Đội:…….6

3.4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức các hoạt động ngoại

khố………………………………………………………………………………………………….7

3.5. Ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào hoạt động phong trào:……………….9

3.6. Ứng dụng công nghệ thông tin vào chương trình “Phát thanh măng

non”:…………………………………………………………………………………………………9

3.7. Ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào các hoạt động khác:…………………11

4. Kết quả đạt được:……………………………………………………………………………..11

III. KẾT LUẬN:……………………………………………………………………………………..12

1. Bài học kinh nghiêm:………………………………………………………………………..12

2. Ý nghĩa:…………………………………………………………………………………………..12

3. Khả năng ứng dụng, triển khai kết quả của sáng kiến:…………………………..12

4. Kiến nghị:………………………………………………………………………………………..13

Trang 15

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT

SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM CẤP TRƯỜNG

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT

SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM HUYỆN

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Trang 16

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU