spot_img
19.6 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023

Khấu hao tài sản cố định (Depreciation of Fixed Assets) là gì?

Khấu hao tài sản cố định ( tiếng Anh : Depreciation of Fixed Assets ) là việc phân chia một cách có mạng lưới hệ thống giá trị phải tịch thu của tài sản cố định ( TSCĐ ) vào chi phí sản xuất kinh doanh thương mại trong suốt thời hạn sử dụng hữu dụng của TSCĐ.Giá FOB Giá CIF (1)Hình minh họa

Khấu hao tài sản cố định (Depreciation of Fixed Assets)

Định nghĩa

Khấu hao tài sản cố định trong tiếng Anh là Depreciation of Fixed AssetsKhấu hao tài sản cố định là việc phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải thu hồi của tài sản cố định (TSCĐ) vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ.

Các thuật ngữ liên quan

Giá trị phải khấu hao (giá trị phải thu hồi): Là nguyên giá của TSCĐ hữu hình ghi trên báo cáo tài chính, trừ đi giá trị thanh lí ước tính của tài sản đó.

Giá trị thanh lí: Là giá trị ước tính thu được khi hết thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, sau khi trừ đi chi phí thanh lí ước tính.

Thời gian sử dụng hữu ích: Là thời gian mà TSCĐ hữu hình phát huy được tác dụng cho sản xuất, kinh doanh, được tính bằng:

– Thời gian mà doanh nghiệp dự trù sử dụng TSCĐ hữu hình, hoặc :- Số lượng loại sản phẩm, hoặc những đơn vị chức năng tính tựa như mà doanh nghiệp dự trù thu được từ việc sử dụng tài sản .

Mục đích

Mục đích của khấu hao tài sản cố định là nhằm bù đắp các hao mòn TSCĐ và thu hồi số vốn cố định đã đầu tư ban đầu để tái sản xuất giản đơn hoặc mở rộng TSCĐ.

Ý nghĩa

– Về kinh tế, khấu hao tài sản cố định được coi là một khoản chi phí sản xuất kinh doanh và được tính vào giá thành sản phẩm trong kì.

Tuy nhiên, khác với những loại ngân sách khác, khấu hao là khoản ngân sách được phân chia nhằm mục đích tịch thu vốn góp vốn đầu tư ứng trước để hình thành TSCĐ, cho nên vì thế không tạo nên dòng tiền mặt chi ra trong kì .Số tiền khấu hao tịch thu được tích góp lại hình thành nên quĩ khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp. Quĩ khấu hao này dùng để tái sản xuất giản đơn hoặc lan rộng ra những TSCĐ của doanh nghiệp khi hết thời hạn sử dụng .Trong quy trình kinh doanh thương mại, doanh nghiệp có quyền dữ thế chủ động sử dụng số tiền khấu hao một cách linh động, hiệu suất cao nhưng phải bảo vệ hoàn trả đúng hạn .

Số tiền khấu hao này khi doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư để tái sản xuất giản đơn hoặc mở rộng TSCĐ của doanh nghiệp.

– Về nguyên tắc, việc khấu hao tài sản cố định phải đảm bảo phù hợp với mức độ hao mòn của TSCĐ và thu hồi đầy đủ số vốn cố định đầu tư ban đầu vào TSCĐ.

Điều này không riêng gì bảo vệ tính đúng mực của ngân sách khấu hao trong giá tiền loại sản phẩm, nhìn nhận đúng hiệu suất cao sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, mà còn góp thêm phần bảo toàn được vốn cố định, phân phối nhu yếu sửa chữa thay thế, thay đổi hoặc tăng cấp TSCĐ của doanh nghiệp .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính)

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU