spot_img
6.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Một 27, 2023

mất nhiều thời gian trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Mất nhiều thời gian để bình tâm, nhưng chúng tôi ổn.

Well, it’s taken time, but we are good.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu như nó mất nhiều thời gian hơn để chữa?

What if it takes more time to get it right?

OpenSubtitles2018. v3

Mất nhiều thời gian và dễ tạo ra sơ hở cho mục đính của ông

That would’ve taken a lot more time and probably defeated the purpose.

OpenSubtitles2018. v3

Việc phục hồi khỏi bệnh viêm ruột hoại tử có thể phải mất nhiều thời gian .

Recovering from NEC can take a long time .

EVBNews

Và điều này có thể mất nhiều thời gian.

And this can take quite a while .

QED

Điều đó còn khó hơn và mất nhiều thời gian hơn là chúng ta tự làm việc đó.

It is harder and takes more time than doing it ourselves.

LDS

Thời gian xử lý: Thường là 3 ngày làm việc, nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn.

Processing time : Usually three working days, but it can take longer .

support.google

Tôi mất nhiều thời gian để tìm địa chỉ hòm thư của họ và viết cho từng người.

It took time to track down their addresses and to write to each one.

jw2019

Đó là lý do môn giải phẫu người là một môn học khó và mất nhiều thời gian.

And that’s because human anatomy is a difficult and timeintensive subject to learn.

ted2019

Mất nhiều thời gian quá.

It’s taking too long.

OpenSubtitles2018. v3

Mất nhiều thời gian để nhìn vào góc tối của bản thân, và đặt ra câu hỏi.

It took me a long time to stare down this dark corner of myself, and to ask it questions.

ted2019

Cô có tin nổi tôi phải mất nhiều thời gian đến thế… để hỏi chuyện cô không?

Can you believe it’s taken me this long to start asking you questions?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chỉ tiếc là mất nhiều thời gian cho tôi.

I’m only sorry it took me this long.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng phần lớn các phương pháp đó dù tinh tế, cũng mất nhiều thời gian.

But a lot of their approaches, though elegant, take a long time.

ted2019

Thật không may, làm đúng cách sẽ mất nhiều thời gian.

Unfortunately, to do it properly takes time.

OpenSubtitles2018. v3

Mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.

It’s taking longer than I thought.

OpenSubtitles2018. v3

Sẽ mất nhiều thời gian.

It will take long time.

OpenSubtitles2018. v3

Việc này mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng nên cũng chẳng còn giờ để ăn trưa nữa .

It took longer than I thought so there was n’t time for lunch .

EVBNews

Bố xin lỗi đã để mất nhiều thời gian.

And I’m sorry it took me so long.

OpenSubtitles2018. v3

Mất nhiều thời gian quá đấy.

This is taking too long.

OpenSubtitles2018. v3

Đôi khi, chúng ta mất nhiều thời gian tìm hơn là đọc email.

Sometimes we spend more time searching for an email than actually reading it .

support.google

Không mất nhiều thời gian để nghĩ về một công trình.

It doesn’t take long to think about a building.

ted2019

Hoạch định sẽ mất nhiều thời gian.

Planning takes time .

QED

Bạn phải mất nhiều thời gian điều khiển họ.

lot of times .

QED

Một video 4K với tốc độ 60 khung hình/giây sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa.

A 4K video with a frame rate of 60fps will take longer.

support.google

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU