spot_img
15.4 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Tư 2, 2023

Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó>

II. Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó

Hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng Khoa học – công nghệ là từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, trên quốc tế đã diễn ra xu thế toàn cầu hóa .

1. Bản chất

Toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Hình ảnh minh họa cho xu thế toàn cầu hóa

2. Biểu hiện của toàn cầu hóa

– Sự tăng trưởng nhanh gọn của quan hệ thương mại quốc tế, ( giá trị trao đổi tăng lên 12 lần ) .- Sự tăng trưởng và tác động ảnh hưởng to lớn của những công ty xuyên vương quốc ( giá trị trao đổi tương tự ¾ giá trị thương mại toàn cầu ) .- Sự sáp nhập và hợp nhất những công ty thành những tập đoàn lớn lớn, nhất là công ty khoa học – kỹ thuật .

Mức độ to lớn và tầm tác động ảnh hưởng của những công ty, tập đoàn lớn lớn- Sự sinh ra của những tổ chức triển khai link kinh tế tài chính, thương mại, kinh tế tài chính quốc tế và khu vực ( EU, IMF, WTO, APEC, ASEM … )=> Là xu thế khách quan không hề đảo ngược .

4. Tác động của xu thế toàn cầu hóa

* Tích cực

– Thúc đẩy nhanh gọn sự tăng trưởng và xã hội hóa của lực lượng sản xuất, đưa lại sự tăng trưởng cao ( nửa đầu thế kỷ XX, GDP quốc tế tăng 2,7 lần, nửa cuối thế kỷ tăng 5,2 lần ) .- Góp phần chuyển biến cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính, yên cầu cải cách sâu rộng để nâng cao tính cạnh tranh đối đầu và hiệu suất cao của nền kinh tế tài chính .

* Tiêu cực

– Đào sâu hố ngăn cách giàu nghèo và bất công xã hội- Làm cho mọi mặt của đời sống con người kém bảo đảm an toàn, tạo ra rủi ro tiềm ẩn đánh mất truyền thống dân tộc bản địa và độc lập tự chủ của những vương quốc .=> Toàn cầu hóa vừa là thời cơ, thời cơ lớn cho những nước tăng trưởng mạnh, đồng thời cũng tạo ra những thử thách lớn so với những nước đang tăng trưởng. Do vậy, “ Nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ trong thời kì mới đó là yếu tố có ý nghĩa sống còn so với Đảng và nhân dân ta ” .

4. Mở rộng: Thời cơ và thách thức của các dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa

a) Thời cơ:

– Chiếm lĩnh thị trường .- Có điều kiện kèm theo tiếp thu những thành tựu khoa học – công nghệ .- Tranh thủ được nguồn vốn góp vốn đầu tư, học hỏi kinh nghiệm tay nghề quản lí, …

b) Thách thức:

– Nguy cơ mất độc lập, chủ quyền lãnh thổ .- Sự cạnh tranh đối đầu kinh khủng của thị trường quốc tế .- Vấn đề sử dụng có hiệu suất cao nguồn vốn vay nợ .- Vấn đề bảo vệ truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, …=> Toàn cầu hóa vừa là thời cơ, thời cơ lớn cho những nước tăng trưởng mạnh, đồng thời cũng tạo ra những thử thách lớn so với những nước đang tăng trưởng. Do vậy, “ Nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ trong thời kì mới đó là yếu tố có ý nghĩa sống còn so với Đảng và nhân dân ta ” .

c) Trong xu thế hòa bình và hợp tác phát triển, Việt Nam có những thời cơ thuận lợi sau:

– Hợp tác kinh tế tài chính : trên nhiều nghành nghề dịch vụ từ nông nghiệp, công nghiệp đến ngoại thương với những dự án Bất Động Sản từ nhỏ đến lớn, hợp tác về kinh tế tài chính là động lực quan trọng cho nền kinh tế tài chính Nước Ta tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ .- Thu hút vốn đấu tư quốc tế : vốn góp vốn đầu tư quốc tế vào Nước Ta nếu sử dụng hợp lý sẽ làn tác nhân quan trọng để tăng trưởng kinh tế tài chính. Thực tế Nước Ta lúc bấy giờ, vốn góp vốn đầu tư quốc tế ngày càng chiếm vị trí quan trọng, trong đó có vốn góp vốn đầu tư không hoàn trả .- Ứng dụng khoa học – kĩ thuật : Khoa học – kĩ thuật có vai trò quan trọng trong việc tăng hiệu suất lao động, thay đối những tác nhân sản xuất ( tư liệu sản xuất, người lao động ) .

ND chính

– Bản chất, biểu lộ và những ảnh hưởng tác động tích cực, xấu đi của xu thế toàn cầu hóa .
– Thời cơ và thử thách của những dân tộc bản địa trong xu thế toàn cầu hóa. Trong đó, Nước Ta có những thời cơ thuận tiện như thế nào ?

Sơ đồ tư duy Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó

Loigiaihay.com

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU