spot_img
17.5 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

máy chụp ảnh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Điện thoại của ông có máy chụp ảnh đấy.

You have a camera on your phone.

OpenSubtitles2018. v3

Máy chụp ảnh số đầu tiên có màn hình tinh thể lỏng là Casio QV-10 năm 1995.

The first digital still camera with an LCD for autogain framing live preview was the Casio QV-10 in 1995.

WikiMatrix

Máy chụp ảnh số đầu tiên dùng CompactFlash là Kodak DC-25 năm 1996.

The first camera to use CompactFlash was the Kodak DC-25 in 1996..

WikiMatrix

Nhiều máy chụp ảnh ngày nay tự động điều chỉnh tiêu điểm để chụp hết các vật gần như xa.

Many cameras today focus automatically on things both far and near.

jw2019

Bật tùy chọn này để hiển thị thiết lập đèn nháy của máy ảnh chụp ảnh

Set on this option to lets tool find the right camera/lens settings used to take the picture from image metadata (as Exif or Xmp

KDE40. 1

Một thuộc tính quan trọng của máy chụp ảnh số là số pixel của nó, tính theo hàng triệu gọi là megapixel.

The quantity of picture elements (pixels) in the image sensor is usually counted in millions and called “megapixels”.

WikiMatrix

Tất cả các máy chụp ảnh số có màn hình đều thuộc loại này, trừ một vài loại máy ảnh số SLR.

These are all the core elements in a modern SLR photographic camera – except for an image capture medium.

WikiMatrix

Trong các máy chụp ảnh, các tỉ lệ phổ biến nhất là 4:3,3:2, và gần đây còn có 16:9 trong một số máy tiêu dùng.

In still camera photography, the most common aspect ratios are 4:3, 3:2, and more recently found in consumer cameras, 16:9.

WikiMatrix

Anh nhìn thấy tôi—một thiếu nữ hơi rụt rè—cầm một máy chụp ảnh, anh hỏi tôi có muốn chụp cho anh một tấm không.

He spotted me—a somewhat bashful teenager—with a camera and asked if I would like to take a photo of him.

jw2019

Một vài hãng sản xuất máy chụp ảnh phim 35mm đã sản xuất phần thân máy digital cho máy phim của họ, ví dụ như Leica.

A few 35 mm cameras have had digital camera backs made by their manufacturer, Leica being a notable example.

WikiMatrix

Máy ảnh chụp được hình ảnh của một tiểu hành tinh lửa rộng 3 feet băng qua miền Trung Tây Hoa Kỳ.

large asteroid impacts have created gigantic craters …

QED

Độ trễ của máy ảnh là thời gian giữa lúc bạn nhấn nút chụp và lúc máy ảnh thật sự chụp.

Shutter lag is the time between your pressing the shutter button and the moment the camera actually snaps.

QED

Để minh họa: Khi mua một món đồ mới, như máy chụp ảnh hoặc vi tính, bạn mong nhận được cẩm nang, giải thích cách sử dụng tốt nhất và dùng thế nào để bạn hài lòng.

To illustrate: When you buy a new piece of equipment, such as a camera or a computer, you expect it to come with an owner’s manual, or a handbook, that explains how to get the best use and satisfaction out of your acquisition.

jw2019

2 chiếc FR.5 được chế tạo trên khung cơ sở của loại F.4; 1 chiếc được sử dụng để thử nghiệm máy chụp ảnh ở phần mũi và chiếc kia đã vỡ trên không khi đang thử nghiệm ở Moreton Valence.

Two FR.5s were built on the F.4 body; one was used for nose section camera tests, the other broke up in midair while in testing over Moreton Valence.

WikiMatrix

Tôi để máy chụp ảnh của mình xuống và đi theo lối đi nhỏ lên con đường mòn nơi mà không có dốc đứng cao, trèo qua hàng rào chắn, đẩy xuống một đống đá và ngang qua bụi cây và tìm thấy đứa bé gái.’

I set down my camera and went up the trail a little ways where it wasn’t as steep, climbed over the rail, scrambled down a bunch of rocks and through brush, and found her.’

LDS

Đôi khi, máy ảnh chụp lại hình ảnh có phần đen khi chụp ở độ phân giải 8MP (tỷ lệ màn hình 4:3) ở ứng dụng chụp ảnh gốc.

Sometimes, the camera produced images that had a black patch when shooting with the 8MP (4:3 aspect ratio) mode in the stock camera application.

WikiMatrix

Ảnh này được chụp bằng máy ảnh dùng 1 lần Kodak Instamatic.

This was shot with a throwaway Kodak Instamatic camera.

ted2019

Vikki sử dụng máy ảnh để chụp tất cả các tấm ảnh của cô trong chuyến đi của mình.

Vikki uses a camera to take all of her pictures on her trip.

WikiMatrix

Chuyển nhanh sang máy ảnh trước để tự chụp ảnh: Xoay điện thoại hai lần.

Quickly switch to the front camera for a selfie: Twist your phone twice.

support.google

Nhờ có hệ thống tuyệt diệu này vô cùng khéo hơn máy chụp ảnh, không những chúng ta tránh được các chướng ngại vật mà còn thâu thập được vô số hình ảnh; nhiều hình ảnh đó ảnh hưởng đến mối giao thiệp của chúng ta đối với người khác.

By means of this astounding photographic mechanism, we not only avoid obstacles but also take in a vast number of impressions, many of which affect our relations with others.

jw2019

Không phải máy ảnh 5 ” chấm ” thì không thể chụp đẹp bằng, thậm chí hơn máy ảnh 8 ” chấm ” .

It is n’t that 5-megapixel cameras ca n’t be good, even better than phones with an 8-megapixel count lens ;

EVBNews

Giai đoạn cuộc đời này chứng kiến ông trình bày máy chụp ảnh màu chớp sáng đầu tiên trên thế giới, các ý tưởng phát triển về độ nhớt của khí, và đề xuất hệ thống xác định các đại lượng vật lý—mà ngày nay gọi là phân tích thứ nguyên.

This period of his life would see him display the world’s first light-fast colour photograph, further develop his ideas on the viscosity of gases, and propose a system of defining physical quantities—now known as dimensional analysis.

WikiMatrix

Máy quay, chụp lại ảnh của tao.

Camera, taking my picture.

OpenSubtitles2018. v3

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU