spot_img
4.7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Một 27, 2023

máy dự phòng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ta cần kích hoạt máy phát dự phòng.

We need to bring the standby generator online.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta có bao nhiêu thời gian… cho đến khi máy phát dự phòng được khởi động?

How much time do we have until the backup power kicks in?

OpenSubtitles2018. v3

Được rồi, chuyển mọi thứ lân máy phát dự phòng

Alright, put everything on emergency generators

opensubtitles2

Thật lạ là máy phát điện dự phòng chưa được hoạt động.

Odd that the emergency generator hasn’t kicked in.

OpenSubtitles2018. v3

Vào lúc mất điện, ta có 10 phút để hành động. trước khi máy phát điện dự phòng chạy và khóa hệ thống.

From the time the lights go out, we have 10 minutes to get in and out before back-up generators come on and lock down the ship.

OpenSubtitles2018. v3

Trong lưới truyền thống, tỷ lệ thất bại chỉ có thể được giảm mức chi phí của máy phát điện dự phòng hơn.

In the traditional grid, the failure rate can only be reduced at the cost of more standby generators.

WikiMatrix

Một số bệnh viện báo cáo các gián đoạn trong dịch vụ y tế, trong khi những nơi khác dựa vào máy phát điện dự phòng.

Several hospitals reported interruptions in health services, while others relied on back-up generators.

WikiMatrix

Bệnh viện, các cơ sở thông tin liên lạc, các trạm bơm và rất nhiều các dịch vụ quan trọng đều được lắp đặt máy phát điện dự phòng.

Hospitals, communications service installations, data processing centers, sewage pumping stations and many other important facilities are equipped with standby power generators.

WikiMatrix

Cô ta giữ chìa khóa dự phòng thang máy ở đâu đó trong văn phòng.

She keeps a spare key to the elevator banks somewhere in her office.

OpenSubtitles2018. v3

Tớ đang giúp với những rò rỉ mới trong dự án của máy chủ trong phòng máy chính.

I’m helping out with the new Leaks project’s servers in the server hall .

QED

Tuy nhiên, phải mất nhiều năm phát triển tốn kém trước khi thậm chí một máy phát điện dự phòng sẽ sẵn sàng, và một vài năm sau đó, cho ra các phiên bản sử dụng công suất cao .

However, it would take many years of expensive development before even a prototype alternator-transmitter would be ready, and a few years beyond that for high-power versions to become available.

WikiMatrix

Vụ nổ làm vỡ các ống dẫn xăng máy bay, làm hỏng cả hai hệ thống chữa cháy bên mạn phải và mạn trái, máy phát điện dự phòng cho các bơm cứu hỏa cũng như hệ thống chữa cháy bằng carbon dioxit.

The explosions ruptured the ship’s avgas lines, damaged both her port and starboard fire mains and the emergency generator powering her fire pumps, as well as knocking out the carbon dioxide fire suppression system.

WikiMatrix

Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản cho biết có một máy bơm hoạt động dự phòng duy trì hệ thống làm mát, nhưng hai trong số ba máy phát điện diesel để chạy hệ thống làm mát đã ngưng hoạt động.

Japan Atomic Power Company stated that there was a second operational pump and that cooling was working, but that two of three diesel generators used to power the cooling system were out of order.

WikiMatrix

Tổng số tiền của nhu cầu điện năng của người sử dụng có thể có một rất rộng phân bố xác suất mà đòi hỏi các nhà máy phát điện dự phòng trong chế độ chờ để đáp ứng với việc sử dụng năng lượng thay đổi nhanh chóng.

The total amount of power demand by the users can have a very wide probability distribution which requires spare generating plants in standby mode to respond to the rapidly changing power usage.

WikiMatrix

Và bạn nên dự phòng những gì khi có dịp đi máy bay?

And what precautions should you take when you have the opportunity to travel by plane?

jw2019

Khả năng phục hồi và dự phòng cơ sở hạ tầng Các cụm máy tính của Google được thiết kế với khả năng phục hồi và dự phòng, giúp giảm thiểu các điểm chịu lỗi và tác động của các lỗi thiết bị phổ biến cũng như rủi ro môi trường.

Resilient and redundant infrastructure Google’s computing clusters are designed with resiliency and redundancy in mind, helping minimize single points of failure and the impact of common equipment failures and environmental risks .

support.google

Lỗi điện do bụi tro gây ra cũng có thể làm gián đoạn các máy bơm chạy bằng điện nếu không có thế hệ dự phòng.

Electricity outages caused by ashfall can also disrupt electrically powered pumps if there is no backup generation.

WikiMatrix

Trong thời gian này, dự án được đặt tên là “Light Weight Defense Fighter” (Máy bay tiêm kích phòng thủ hạng nhẹ).

During this time, the project was named the “Light Weight Defense Fighter”.

WikiMatrix

Một phần dự thảo ngân sách cho dòng Value Series của công ty, các máy chiếu di động này sử dụng DLP được dự định sẽ được phục vụ trong các phòng hội nghị và các phòng họp .

Part of the company ‘s budget Value Series, the portable DLP projectors are meant to be taken to meeting and conference rooms .

EVBNews

Đến tối, máy phát dự phòng của Đài phát thanh Veritas bị hỏng.

By evening, the standby transmitter of Radio Veritas failed.

WikiMatrix

Nếu bạn có thẻ Ad Exchange trên trang và muốn chuyển hướng đến một máy chủ quảng cáo của bên thứ ba cho quảng cáo dự phòng, hãy thêm số “google_alternate_ad_url” vào thẻ của bạn.

If you have an Ad Exchange tag on the page and want to redirect to a third-party ad server for your backup ad, add the ” google_alternate_ad_url ” parameter to your tag .

support.google

Antonov An-218 là một dự án thiết kế chế tạo một mẫu máy bay dân dụng thương mại cỡ lớn của Phòng thiết kế Antonov.

The Antonov An-218 was a proposal by the Antonov Design Bureau for a widebody commercial airliner.

WikiMatrix

Trong chẩn đoán y tế dự phòng thì độ nhạy cảm cao của máy đo OSL làm cho nó là lý tưởng cho việc giám sát liều chiếu cho nhân viên làm việc trong môi trường bức xạ, đặc biệt là người lao động mang thai.

In diagnostic imaging the increased sensitivity of the OSL dosimeter makes it ideal for monitoring employees working in low-radiation environments and for pregnant workers.

WikiMatrix

Hai máy phát diesel khác nhỏ hơn mỗi chiếc có công suất 200 kW cung cấp nguồn năng lượng dự phòng khẩn cấp trong trường hợp hệ thống chính bị hư hỏng.

Two smaller diesel generators—each provided 200 kilowatts—supplied emergency power should the main system be damaged.

WikiMatrix

Máy phát điện dự phòng chăng?

Backup generator?

OpenSubtitles2018. v3

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU