spot_img
15.2 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

máy tính cầm tay trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nếu bạn có một máy tính cầm tay, bạn có thể giải những bài toán này nếu bạn biết cách.

If you have a reasonable calculator, you can solve for some of these things if you know how to do it.

QED

Nếu người khác thường thấy chúng ta mải mê với máy tính cầm tay, có lẽ họ nghĩ rằng chúng ta không muốn nói chuyện với họ.

If others often see us engrossed in looking at a handheld computer, they might conclude that we do not care to speak to them.

jw2019

Dữ liệu thời gian và chuyển động có thể được ghi lại bằng đồng hồ bấm giờ thông thường, máy tính cầm tay hoặc máy quay video.

Time and motion data can be captured with a common stopwatch, a handheld computer or a video recorder.

WikiMatrix

Và họ chỉ cho người đàn ông đó thấy một chiếc máy tính cầm tay, rồi tính tiền lãi và tôi nghĩ họ làm được điều đó như thế nào?

And they show this guy at a calculator that’s pluging away, right, [ laugh ], computing these interest rates and I thought how are they doing that?

QED

The Wall Street Journal bình luận của công nghệ, Walt Mossberg, kết luận rằng “mặc dù một số sai sót và thiếu sót tính năng, iPhone là, trên sự cân bằng, một máy tính cầm tay đẹp và mang tính đột phá”.

The Wall Street Journal’s technology columnist, Walt Mossberg, concluded that “despite some flaws and feature omissions, the iPhone is, on balance, a beautiful and breakthrough handheld computer.”

WikiMatrix

và bạn có thể đổi tờ một trăm đô thật cho tờ một trăm đô giả và tặng cho Dự Án Một Trăm Đô Máy Tính Cầm Tay cái mà bây giờ được biết tới là Mỗi Đứa Trẻ Một Máy Tính Cầm Tay.

And you can also trade real hundred-dollar bills for fake hundred-dollar bills and make a donation to the Hundred Dollar Laptop Project, which is now known as One Laptop Per Child.

ted2019

Họ sẽ có thể đọc sách trên máy tính hoặc các thiết bị cầm tay được hỗ trợ.

They’ll be able to read the book on their computer or supported handheld devices .

support.google

Người đăng kí có thể phát các bài hát nằm trong danh mục trên nhiều thiết bị kĩ thuật số bao gồm máy tính, thiết bị cầm tay, hệ thống Sonos và TV.

Subscribers could play tracks available in its catalog on a variety of digital devices, including computers, handheld devices, Sonos system and television.

WikiMatrix

Họ đã giới thiệu máy tính điện tử khoa học cầm tay đầu tiên trên thế giới vào năm 1972 (máy HP-35), máy tính lập trình đầu tiên vào năm 1974 (máy HP-65), máy tính lập trình có hiển thị số đầu tiên, vào năm 1979 (máy HP-41C), và máy tính hình thức có thể vẽ đồ thị đầu tiên HP-28C.

They introduced the world’s first handheld scientific electronic calculator in 1972 (the HP-35), the first handheld programmable in 1974 (the HP-65), the first alphanumeric, programmable, expandable in 1979 (the HP-41C), and the first symbolic and graphing calculator, the HP-28C.

WikiMatrix

Với một máy tính cầm tay, sẽ chỉ mất vài giây là có ngay kết quả, 18.206.927.

With a calculator it takes just a few seconds to get the answer, 18,206,927.

Literature

” Thực tế là ngày nay có quá nhiều trẻ em ngồi trên máy tính hay chơi game bằng thiết bị cầm tay hàng giờ liền đã khiến mắt của chúng trở nên căng thẳng ” .

” The fact is that even children now are on computer terminals for long periods of time, and many are playing games using hand held devices that put strain on their vision system ” .

EVBNews

Trong những năm gần đây, nhiều đầu mục trò chơi SNES đã được đưa vào máy cầm tay Game Boy Advance với những tính năng tương tự.

Many popular SNES games have since been ported to the Game Boy Advance, which has similar video capabilities.

WikiMatrix

(Lưu ý rằng thực hiện phép chia bằng máy tính cầm tay sẽ không hiển thị kết quả giống như phép toán này; thương số sẽ được biểu diễn dưới dạng phần thập phân.)

(Note that doing the division with a calculator will not show the result referred to here by this operation; the quotient will be expressed as a decimal fraction.)

WikiMatrix

WDSibyl – Môi trường phát triển trực quan và trình biên dịch Pascal cho Win32 và OS/2 Trình biên dịch PP, một trình biên dịch cho Palm OS chạy trực tiếp trên máy tính cầm tay.

WDSibyl – Visual Development Environment and Pascal compiler for Win32 and OS/2 PP Compiler, a compiler for Palm OS that runs directly on the handheld computer.

WikiMatrix

Ban đầu là một nhà sản xuất máy tính xách tay, HTC bắt đầu thiết kế một số thiết bị cầm tay không dây và cảm ứng đầu tiên trên thế giới vào năm 1998.

Initially a manufacturer of notebook computers, HTC began designing some of the world’s first touch and wireless handheld devices in 1998.

WikiMatrix

Ví dụ, FamilySearch là một hệ thống sưu tầm các hồ sơ, tài liệu và dịch vụ dễ truy cập với máy vi tính cá nhân và nhiều loại thiết bị cầm tay, nhằm giúp mọi người khám phá và lưu giữ lịch sử gia đình của họ.

For example, FamilySearch is a collection of records, resources, and services easily accessible with personal computers and a variety of handheld devices, designed to help people discover and document their family history.

LDS

Rốt cuộc, tay cầm dụng cụ còn lại của máy vi tính, bốn người còn lại chạy trốn đến Goma, xứ Zaire. Nơi đó họ tiếp tục dịch tạp chí Tháp Canh ra tiếng Kinyarwanda (Ê-sai 54:17).

Finally, carrying what was left of their computer equipment, the remaining four fled to Goma, in Zaire, where they loyally continued to translate The Watchtower into the Kinyarwanda language. —Isaiah 54:17.

jw2019

Với việc phát minh ra máy tính cá nhân và máy tính cầm tay, việc tính toán một mức điểm cho người chơi dựa trên kết quả các trận đấu của họ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

With the invention of calculators and computers, it has become easy to calculate a rating for players based on the results of their games.

WikiMatrix

Hệ thống máy tính cá nhân từ các hãng Atari và Commodore đều thường có ít nhất 2 cổng kết nối tay cầm chuyên dụng cho game.

Personal computer systems from Atari and Commodore both regularly featured at least two game ports.

WikiMatrix

Máy tính vẽ đồ thị, đặc biệt là các máy của Texas Instruments, Hewlett-Packard và Casio, thường có một hàng phím chức năng với nhiều chức năng được quy định trước (trên một máy tính cầm tay tiêu chuẩn, những phím này thường nằm trên các phím thường, ngay dưới màn hình).

Graphing calculators, particularly those from Texas Instruments, Hewlett-Packard and Casio, usually include a row of function keys with various preassigned functions (on a standard hand-held calculator, these would be the top row of buttons under the screen).

WikiMatrix

Sim có thể chơi The Sims 3 trên máy tính hay máy chơi điện tử cầm tay.

Sims can then play The Sims 3 on their computers or console systems.

WikiMatrix

Nintendo và Microsoft thiết kế các tính năng tương tự trong các tay cầm cho máy chơi game thế hệ thứ sáu của họ, nhưng thay vì có các thanh analog song song với nhau, họ đã chọn để tách rời chúng bằng cách hoán đổi vị trí của pad định hướng (d-pad) và thanh analog trái.

Nintendo and Microsoft designed similar features in the controllers for their sixth-generation consoles, but instead of having the analog sticks parallel to each other, they chose to stagger them by swapping the positions of the directional pad (d-pad) and left analog stick.

WikiMatrix

Nó cho phép ta nhìn và nghe mọi máy tính và mọi máy điện thoại cầm tay của tất cả những người đang làm việc cho ta.

It enables us to look and listen in on every computer and every cell phone of everyone working for us.

OpenSubtitles2018. v3

Hệ điều hành di động kết hợp các tính năng của một hệ điều hành cho máy tính cá nhân với các tính năng khác hữu ích cho việc sử dụng di động hoặc cầm tay; thường bao gồm, và hầu hết các điều sau đây được coi là cần thiết trong các hệ thống di động hiện đại; màn hình cảm ứng, mạng thiết bị di động, Bluetooth, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi, Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS), máy ảnh số cho phép chụp ảnh và quay video, nhận dạng tiếng nói, thu âm, chơi nhạc, kết nối trường gần, và đèn hồng ngoại điều khiển từ xa.

Mobile operating systems combine features of a personal computer operating system with other features useful for mobile or handheld use; usually including, and most of the following considered essential in modern mobile systems; a touchscreen, cellular, Bluetooth, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi, Global Positioning System (GPS) mobile navigation, video- and single-frame picture cameras, speech recognition, voice recorder, music player, near field communication, and infrared blaster.

WikiMatrix

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU