spot_img
20.8 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Chín 25, 2022
spot_img
spot_img

Ủy nhiệm thu là gì? Quy trình thanh toán ủy nhiệm thu mới nhất?

Ủy nhiệm thu là gì ? Quy trình thanh toán ủy nhiệm thu theo pháp luật hiện hành ? Dịch Vụ Thương Mại giao dịch thanh toán nhờ thu, ủy nhiệm thu ( gọi chung là ủy nhiệm thu ) là việc ngân hàng thực thi theo ý kiến đề nghị của bên thụ hưởng thu hộ .

1. Ủy nhiệm thu là gì?

Ủy nhiệm thu ( sau đây gọi chung là dịch vụ thanh toán giao dịch ủy nhiệm thu ) là việc ngân hàng thực thi theo ý kiến đề nghị của bên thụ hưởng thu hộ một số tiền nhất định trên thông tin tài khoản thanh toán giao dịch của bên trả tiền để chuyển cho bên thụ hưởng trên cơ sở thỏa thuận hợp tác bằng văn bản về việc ủy nhiệm thu giữa bên trả tiền và bên thụ hưởng nội dung này được pháp luật đơn cử tại Thông tư số 46/2014 / TT-NHNN.

uy-nhiem-thu-la-gi-quy-trinh-thanh-toan-uy-nhiem-thu-theo-quy-dinh-hien-hanh

Luật sư tư vấn các quy định của pháp luật về ủy nhiệm thu: 1900.6568

Mỗi ngân hàng sẽ kiến thiết xây dựng, phát hành tiến trình nội bộ thực thi thanh toán giao dịch ủy nhiệm thu, bảo vệ giải quyết và xử lý nhanh gọn, đúng mực, bảo đảm an toàn và khá đầy đủ. Các bước triển khai ủy nhiệm thu thực thi như sau :

2. Lập, giao nhận ủy nhiệm thu:

Bên thụ hưởng lập ủy nhiệm thu kèm theo văn bản thỏa thuận hợp tác giữa bên trả tiền và bên thụ hưởng về việc ủy nhiệm thu và những chứng từ khác ( nếu có ) gửi ngân hàng Giao hàng mình hoặc ngân hàng Giao hàng bên trả tiền. Ngân hàng hướng dẫn người mua lập, phương pháp giao nhận chứng từ bảo vệ tương thích với pháp luật của pháp lý.

3. Kiểm soát ủy nhiệm thu:

+ Tại ngân hàng ship hàng bên thụ hưởng : Khi nhận được ủy nhiệm thu và những chứng từ kèm theo của người mua, ngân hàng phải trấn áp ngặt nghèo bảo vệ tính hợp pháp, hợp lệ của ủy nhiệm thu theo đúng pháp luật về chính sách chứng từ kế toán ngân hàng. Nếu ủy nhiệm thu không hợp pháp, hợp lệ thì ngân hàng báo cho người mua để chỉnh sửa, bổ trợ hoặc trả lại cho người mua. + Tại ngân hàng Giao hàng bên trả tiền : Khi nhận được hồ sơ thanh toán giao dịch ủy nhiệm thu, ngân hàng triển khai trấn áp ủy nhiệm thu hợp pháp, hợp lệ và kiểm tra số dư trên thông tin tài khoản thanh toán giao dịch và năng lực thanh toán giao dịch của bên trả tiền. Nếu ủy nhiệm thu có sai sót, chậm nhất trong 01 ngày thao tác kể từ thời gian nhận ủy nhiệm thu, ngân hàng Giao hàng bên trả tiền gửi nhu yếu tra soát hoặc trả lại ủy nhiệm thu cho ngân hàng Giao hàng bên thụ hưởng hoặc bên thụ hưởng. Nếu thông tin tài khoản bên trả tiền đã đóng, chậm nhất trong 01 ngày thao tác kể từ thời gian nhận ủy nhiệm thu, ngân hàng Giao hàng bên trả tiền trả lại ủy nhiệm thu cho ngân hàng ship hàng bên thụ hưởng hoặc bên thụ hưởng.

4. Xử lý chứng từ và hạch toán ủy nhiệm thu:

Đối với trường hợp bên trả tiền có thông tin tài khoản thanh toán giao dịch tại ngân hàng Giao hàng bên thụ hưởng. Sau khi trấn áp ủy nhiệm thu, ngân hàng kiểm tra thỏa thuận hợp tác giao dịch thanh toán bằng ủy nhiệm thu giữa bên trả tiền và bên thụ hưởng và giải quyết và xử lý :

+ Trường hợp bên trả tiền đã ủy quyền cho ngân hàng được quyền tự động trích nợ tài khoản thanh toán của bên trả tiền để thanh toán ủy nhiệm thu:

Nếu bên trả tiền bảo vệ năng lực giao dịch thanh toán, chậm nhất trong 01 ngày thao tác kể từ thời gian nhận được ủy nhiệm thu, ngân hàng phải hạch toán vào thông tin tài khoản thanh toán giao dịch của bên trả tiền, bên thụ hưởng và báo Nợ cho bên trả tiền, báo Có cho bên thụ hưởng. Nếu bên trả tiền không bảo vệ năng lực thanh toán giao dịch, chậm nhất trong 01 ngày thao tác kể từ thời gian nhận được ủy nhiệm thu, ngân hàng phải báo cho bên trả tiền, bên thụ hưởng biết và trả lại ủy nhiệm thu cho bên thụ hưởng ( nếu bên thụ hưởng nhu yếu ) hoặc liên tục lưu giữ ủy nhiệm thu đến khi bên trả tiền bảo vệ năng lực giao dịch thanh toán và triển khai giải quyết và xử lý như trên. + Trường hợp bên trả tiền chưa ủy quyền cho ngân hàng được quyền tự động hóa trích nợ thông tin tài khoản giao dịch thanh toán của bên trả tiền để giao dịch thanh toán ủy nhiệm thu, ngân hàng phải thông tin ủy nhiệm thu cho bên trả tiền. Nếu bên trả tiền chấp thuận đồng ý chuyển nhượng ủy quyền trích nợ thông tin tài khoản giao dịch thanh toán, chậm nhất trong 01 ngày thao tác kể từ thời gian nhận ủy quyền trích nợ của bên trả tiền, ngân hàng thực thi giải quyết và xử lý hạch toán vào thông tin tài khoản giao dịch thanh toán của bên trả tiền, bên thụ hưởng và báo Nợ cho bên trả tiền, báo Có cho bên thụ hưởng. Nếu bên trả tiền không chấp thuận đồng ý chuyển nhượng ủy quyền trích nợ, ngân hàng thông tin ngay và gửi trả ủy nhiệm thu cho bên thụ hưởng. Hình thức ủy quyền trích nợ thông tin tài khoản thanh toán giao dịch do ngân hàng pháp luật tương thích với pháp luật của pháp lý về chuyển nhượng ủy quyền. Đối với trường hợp bên trả tiền không có thông tin tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng Giao hàng bên thụ hưởng :

+ Sau khi kiểm soát ủy nhiệm thu hợp pháp, hợp lệ, ngân hàng phục vụ bên thụ hưởng có hình thức theo dõi phù hợp chứng từ đã được xử lý và chậm nhất trong 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được ủy nhiệm thu, ngân hàng gửi đi cho ngân hàng phục vụ bên trả tiền.

+ Khi nhận được ủy nhiệm thu và những chứng từ kèm theo ( nếu có ) do ngân hàng Giao hàng bên thụ hưởng hoặc bên thụ hưởng gửi đến, sau khi trấn áp ủy nhiệm thu hợp pháp, hợp lệ, ngân hàng ship hàng bên trả tiền kiểm tra thỏa thuận hợp tác chuyển nhượng ủy quyền trích nợ thông tin tài khoản giao dịch thanh toán và triển khai giải quyết và xử lý, hạch toán vào thông tin tài khoản thanh toán giao dịch bên trả tiền như trường hợp bên trả tiền có thông tin tài khoản thanh toán giao dịch tại ngân hàng Giao hàng bên thụ hưởng ; đồng thời lập lệnh chuyển tiền gửi ngân hàng ship hàng bên thụ hưởng theo mạng lưới hệ thống giao dịch thanh toán thích hợp. + Khi nhận được lệnh chuyển tiền do ngân hàng ship hàng bên trả tiền chuyển đến, chậm nhất trong 01 ngày thao tác, ngân hàng ship hàng bên thụ hưởng địa thế căn cứ lệnh chuyển tiền để hạch toán vào thông tin tài khoản thích hợp và báo Có cho bên thụ hưởng. Ngân hàng triển khai báo Nợ, báo Có rất đầy đủ, kịp thời cho người mua theo phương pháp, thời gian báo Nợ, báo Có đã được thỏa thuận hợp tác giữa ngân hàng và người mua tương thích với lao lý của pháp lý.

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU