spot_img
18 C
New York
Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022
spot_img
spot_img

Bài 41. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

1. Môi trường

a. Khái niệm

Môi trường là tổng hợp những tác nhân vật lí, hóa học, sinh học, kinh tế tài chính – xã hội có ảnh hưởng tác động tới một thành viên, một quần thể hoặc một hội đồng .

b. Phân loại

Môi trường tự nhiên: địa hình, địa chất, đất trồng, khí hậu, nước, sinh vật…

Môi trường xã hội: bao gồm các mối quan hệ xã hội như trong sản xuất, trong phân phối, trong giao tiếp.

Môi trường nhân tạo: Bao gồm các đối tượng lao động do con người sản xuất ra và chịu sự cho phối của con người (nhà ở, nhà máy, thành phố…).

c. Sự khác nhau giữa môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo

Môi trường tự nhiên: xuất hiện trên bề mặt trái đất không phụ thuộc vào con người,con người tác động vào môi trường tự nhiên thay đổi, nhưng các thành phần tự nhiên vẫn phát triển theo quy luật tự nhiên.

Môi trường nhân tạo: là kết quả lao động của con người,phụ thuộc vào con người,con người không tác động vào thì các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị hủy hoại.

2. Chức năng của môi trường. Vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người.

a. Chức năng

– Là khoảng trống sống- Là nguồn cung ứng tài nguyên thiên nhiên- Là nơi chứ đựng những chất thải

b. Vai trò

Môi trường tự nhiên có vai trò rất quan trọng nhưng không quyết định hành động đến sự tăng trưởng của xã hội loài người .

c. Tác động của con người đến môi trường

– Con người có thể làm nâng cao chất lượng môi trường hay làm suy thoái chất lượng môi trường.

– Điều này sẽ có tác động ảnh hưởng thâm thúy đến sự tăng trưởng của xã hội loài người [email protected] 66718 @

3. Tài nguyên thiên nhiên

a. Khái niệm

Tài nguyên thiên nhiên là những thành phần của tự nhiên mà ở trình độ nhất định của sự tăng trưởng lực lượng sản xuất chúng được sử dụng hoặc hoàn toàn có thể sử dụng làm phương tiện đi lại sản xuất và làm đối tượng người tiêu dùng tiêu dùng .

b. Phân loại

– Theo thuộc tính tự nhiên : đất, nước, khí hậu, sinh vật, tài nguyên .- Theo tác dụng kinh tế tài chính : tài nguyên nông nghiệp, công nghiệp, du lịch .- Theo năng lực hoàn toàn có thể hao kiệt trong quy trình sử dụng của con người :+ Tài nguyên không Phục hồi được : tài nguyên .+ Tài nguyên Phục hồi được : động thực vật, đất trồng .

     + Tài nguyên không bị hao kiệt: năng lượng mặt trời, không khí, nước.

@ 66720 @

Môi trường và tài nguyên thiên nhiên là những yếu tố ảnh hưởng tác động tới sự sống sót và tăng trưởng của xã hội loài người. Vì vậy, việc bảo vệ môi trường và khai thác có hiệu suất cao nguồn tài nguyên thiên nhiên là điều vô cùng quan trọng, nhất là trong toàn cảnh lúc bấy giờ .

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU