spot_img
17.3 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Chín 25, 2022
spot_img
spot_img

môn vật lý trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Em khá môn vật lý.

I understand the physics.

OpenSubtitles2018. v3

Bà ấy đã làm cho thầy Ed dạy môn Vật Lý phải chuyển trường đấy.

She made the physical education teacher transfer to another school.

QED

Sau đó chúng tôi đã điều chỉnh lại môn hóa, môn vật lý

And so we redesigned chemistry, we redesigned physics.

QED

Các sáng kiến kinh nghiệm được phân loại theo môn Vật lý, Hoá học, hay theo nhóm tuổi,…

So I looked at the ones that were relevant to me which is chemistry high school and just opened up the worksheets .

QED

Bloch trở thành giáo sư môn Vật lý lý thuyết đầu tiên ở Đại học Stanford.

Bloch went on to become the first professor for theoretical physics at Stanford.

WikiMatrix

Trong khi đang học, Noyce tham dự một lớp vật lý của giáo sư Grant Gale và đã bị cuốn hút bởi môn vật lý.

While Noyce was an undergraduate, he was fascinated by the field of physics and took a course in the subject that was taught by professor Grant Gale.

WikiMatrix

Giải nhằm nhìn nhận công lao và khuyến khích các nghiên cứu nổi bật trong liên môn Vật lý – Hóa học theo tinh thần Irving Langmuir.

The award is meant to recognize and encourage outstanding interdisciplinary research in chemistry and physics, in the spirit of Irving Langmuir.

WikiMatrix

Một năm sau, Ông trở lại Stettlin để tham gia giảng dạy các môn vật lý, toán học, tiếng Đức, tiếng Latin và tôn giáo ở ngôi trường mới,Otto Schulle.

A year later, he returned to Stettin to teach mathematics, physics, German, Latin, and religious studies at a new school, the Otto Schule.

WikiMatrix

Tôi đã nghiên cứu hàng ngàn giờ các môn vật lý, sinh học, hóa học, nhưng không một giờ, một khái niệm nào về cách hướng dẫn, kèm cặp ai đó đi đến những nơi chưa khám phá, về động lực thúc đẩy.

I’d studied thousands of hours of physics, biology, chemistry, but not one hour, not one concept on how to mentor, how to guide someone to go together into the unknown, about motivation.

ted2019

Từ thời Isaac Newton vào cuối thế kỷ 17 cho đến giữa thế kỷ 19, viện đại học đặc biệt chú trọng đến môn toán ứng dụng, nhất là môn vật lý toán (phát triển các phương pháp toán học ứng dụng trong vật lý).

From the time of Isaac Newton in the later 17 th century until the mid-19th century, the university maintained an especially strong emphasis on applied mathematics, particularly mathematical physics .

WikiMatrix

Sau khi dự án kết thúc ông trở về Anh, đảm nhiệm chủ nhiệm bộ môn vật lý hạt nhân ở Cơ sở Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử ở Harwell, mặc dù phần lớn 30 năm sau đó ông chủ yếu giảng dạy ở Đại học Cambridge nơi ông giữ ghế Giáo sư Jackson về Triết học Tự nhiên và là một học giả ở Cao đẳng Trinity.

In 1946 he returned to England to take up the post of head of the nuclear physics division of the Atomic Energy Research Establishment at Harwell, though he also spent much of the next thirty years teaching at Cambridge where he was Jacksonian Professor of Natural Philosophy and a fellow of Trinity College.

WikiMatrix

Môn hình học và vật lý đặc biệt rất khó khăn .

The study of geometry and physics was especially difficult .

EVBNews

Năm 1839, ông được chỉ định làm gia sư môn toán học và vật lý tại học viện này.

In 1839, he was appointed tutor of mathematics and physics at the College.

WikiMatrix

Theo như tôi được biết, tâm lý – vật lýmôn khoa học về khảo sát, đánh giá.

As far as I know, psychophysics is about measuring things .

QED

Lịch sử của vật lý hạt nhân như là một môn học khác với vật lý nguyên tử bắt đầu với việc phát hiện ra phóng xạ bởi Henri Becquerel năm 1896, trong khi điều tra hiện tượng lân quang trong muối uranium.

The history of nuclear physics as a discipline distinct from atomic physics starts with the discovery of radioactivity by Henri Becquerel in 1896, while investigating phosphorescence in uranium salts.

WikiMatrix

Tôi phải áp dụng kiến thức từ các môn đại số tuyến tính, khoa học, vật lý, và hóa học và sinh học nữa.

I have linear algebra, science, physics — even, nowadays, chemistry and biology, as you’ve seen.

ted2019

Tôi phải áp dụng kiến thức từ các môn đại số tuyến tính, khoa học, vật lý, và hóa học và sinh học nữa.

I have linear algebra, science, physics, even nowadays, chemistry and biology, as you’ve seen.

QED

Trong thời gian học tập tại trường, Diêm Tích Sơn lần đầu tiên được tiếp xúc với toán học, vật lý, và những môn học phương Tây khác.

While studying at this school he was first introduced to mathematics, physics and various other subjects imported directly from the West.

WikiMatrix

Cặp đôi này gặp khó khăn khi tìm nhà ở trong khoảng cách đi bộ của Hawking tới Bộ môn Toán học Ứng dụng và Vật lý Lý thuyết (DAMTP).

The couple had difficulty finding housing that was within Hawking’s walking distance to the Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics (DAMTP).

WikiMatrix

Thần Rắn, xin hãy phù hộ cho môn Vật lý của con.

Sir Snake, bless my Physics.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi xuất sắc ở các môn vật lý cấp cao, sinh học và thiên văn học.

I’ve excelled in advanced physics, biology and astronomy.

OpenSubtitles2018. v3

Đôi khi điều đó có thể dường như khó khăn hơn là môn vật lý trình độ cao.

Sometimes it may seem more difficult than advanced physics.

LDS

Một điều đúng là nó không can hệ tới bất kỳ môn vật lý riêng rẽ nào.

I mean, it is true, but it’s the wrong emphasis.

QED

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU