spot_img
12.3 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

một đi không trở lại trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Anh Lesley đã một đi không trở lại.

When Lesley walked out, he walked out for good.

jw2019

Tôi bảo nó, ” Một đi không trở lại.

But I told him, ” there is no turning back… “

OpenSubtitles2018. v3

Thế vụ này một đi không trở lại à?

Think we’ll make it back from this one?

OpenSubtitles2018. v3

21 Trước khi ra đi, một đi không trở lại,+

21 Before I go away—and I will not return+—

jw2019

Một đi không trở lại đấy.

That would be a one-way trip.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu bạn đang ngồi ở Oxford, Anh và cố truy cập Youtube Gói dữ liệu bạn định truyền tới Pakistan sẽ một đi không trở lại.

If you were sitting in Oxford, England, trying to get to YouTube, your packets were going to Pakistan and they weren’t coming back.

ted2019

Dĩ nhiên họ sẽ lấy tiền và một đi không trở lại.

Of course they took the money, but they never got us.

OpenSubtitles2018. v3

Cây cầu đã trở thành một khu vực không thể đi lại, được kiểm soát bởi súng máy của cả hai phe.

The bridge had become a nogo area, dominated by machine guns from both sides.

WikiMatrix

Sau trận động đất năm 1994, khoảng một phần ba dân số Kunashir di cư đi nơi khác và không trở lại.

After the 1994 earthquake, about one-third of Kunashir Island’s population left, and did not return.

WikiMatrix

Chúng phóng đi một cách hăm hở, không hề hay biết chúng không bao giờ còn trở lại.

They went away gaily, not knowing that they were never coming back.

Literature

Một khi đã được phóng đi, máy bay không thể đỗ trở lại trên bong và phải hạ cánh xuống biển nếu không thể bay tới đất liền.

Once launched, the aircraft could not land back on the deck and had to ditch in the sea if it was not within range of land.

WikiMatrix

Sau đó, bà nói rằng nếu “đã bao giờ bạn nghe tôi nói “tôi sẽ không bao giờ đi lưu diễn trở lạimột lần nữa, đừng tin tôi” .

After that, she said that if “you ever hear me say again ‘I’m never going on tour again‘, don’t believe me.”

WikiMatrix

Anh cướp một chiếc phi thuyền alien, một đi không trở lại tới mặt trăng, bị lạc đâu đó trong vùng hư vô của thiên hà, và anh vẫn không chết.

You hijack an alien ship, fly a oneway ticket to the moon, get lost somewhere up there in the void of the galaxy, and you still won’t die.

OpenSubtitles2018. v3

Khi còn là một thiếu niên, sau khi không đi nhà thờ trong vài tháng, Max cảm thấy cần phải quay trở lại nhà thờ, và vào một buổi sáng Chủ Nhật, em ấy quyết định sẽ trở lại nhà thờ.

As a teenager, after not attending for several months, Max had the feeling that he needed to go back to church and determined one Sunday morning that he would return.

LDS

Kì lạ thay, khoảng một nửa trong số các sản phẩm protein của gen chuyển đi (transferred gene) lại không định hướng trở về lục lạp.

Curiously, around half of the protein products of transferred genes aren’t even targeted back to the chloroplast.

WikiMatrix

Sau đó, Hagupit suy yếu đi một chút trước khi mạnh trở lại trong ngày mùng 5, nhưng không lâu sau nó đã lại suy yếu do một sự lún xuống của không khí mát kết hợp với một rãnh trên tầng cao..

Hagupit slightly weakened but restrengthened on December 5, but subsequently started to weaken again, due to subsidence associated with an upper-level trough.

WikiMatrix

Đồng Minh đi kèm với một loạt các đồ dùng (chủ yếu là không chết người), như là một sự trở lại của các đơn vị tiên tiến trong Red Alert 2.

The Allies come with a wide variety of gadgetry (mostly nonlethal), much of it as a comeback of Red Alert 2’s advanced units.

WikiMatrix

Vì vậy, cô giấu nó đi dưới cánh tay của cô, nó có thể không thoát khỏi một lần nữa, và trở lại cho cuộc trò chuyện nhiều hơn một chút với bạn bè của cô.

So she tucked it away under her arm, that it might not escape again, and went back for a little more conversation with her friend .

QED

Hai chi tộc còn lại tiếp tục trong một thời gian ngắn và rồi, vì sự phản nghịch của họ, bị bắt mang đi tù đày ở Ba Bi Lôn.5 Khi trở lại, họ đã được Chúa dành cho nhiều ưu đãi, nhưng một lần nữa, họ đã không kính trọng Ngài.

Two remaining tribes continued a short time and then, because of their rebellion, were taken captive into Babylon.5 When they returned, they were favored of the Lord, but again they honored Him not.

LDS

Sau một năm hẹn hò, họ đi đến Utah và kết hôn trong Đền Thờ Salt Lake, rồi không bao lâu sau đó họ trở lại hoàn tất việc học của mình.

After a year of dating, they journeyed to Utah and were married in the Salt Lake Temple, returning east shortly afterward to finish their schooling.

LDS

Thế là chuyến đi kết thúc, và tôi không thể chỉ cho bạn quá nhiều kết quả từ chuyến đi đó ngay bây giờ, nhưng chúng ta sẽ quay trở lại thêm một năm nữa trong một chuyến khoan thám hiểm khác mà tôi đã can dự vào

So that trip just ended, and I can’t show you too many results from that right now, but we’ll go back one more year, to another drilling expedition I’ve been involved in .

QED

Người ta cho rằng một bên là để đi xuống hồ khi người đang bị ô uế, còn bên kia là để đi lên hầu không bị nhiễm bẩn trở lại.

It is thought that one side of the steps was used to enter the purifying bath, when the bather was unclean, and the other side to exit, to avoid any contamination.

jw2019

Bạn có muốn giúp chính phủ tìm ra liệu có thể có một mô hình kinh tế tốt hơn, mà không để những người vừa ra tù tái phạm tội và bị tống giam trở lại thay vào đó là giúp họ đi theo một con đường khác với ít tội phạm và nạn nhân hơn?

Do you want to also help government find whether there’s a better economic model, not just leaving these guys to come out of prison and waiting till they re-offend and putting them back in again, but actually working with them to move to a different path to end up with fewer crimes and fewer victims?

ted2019

Nhóm Passeri, ngược lại, có thể trở thành đơn ngành bằng cách chuyển đi một vài họ, nhưng cách sắp xếp 3 siêu họ “sạch” lại hóa ra là phức tạp hơn và một điều không chắc chắn là các tác giả trong tương lai sẽ bám vào đó hay không.

The Passeri, though, can be made monophyletic by moving some families about, but the “clean” three-superfamily-arrangement has turned out to be far more complex and it is uncertain whether future authors will stick to it.

WikiMatrix

(Cô-lô-se 3:12) Nếu một bác sĩ không kiên nhẫn và thiếu nhẹ nhàng với bệnh nhân, người bệnh có thể lờ đi lời khuyên và không bao giờ trở lại để chữa bệnh nữa.

(Colossians 3:12) If a doctor is impatient and unnecessarily rough, the patient may ignore his advice and never return for needed treatment.

jw2019

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU